Moc nebo málo? Najděte svůj balanc! 4 kroky, jak na to!

0
4018

Snaha a ideální intenzita, rychlost a načasovaní… Snažíte se moc, nebo málo? Mnohdy se o “ideál” ani nepokoušíte, neboť už nevíte, jak na to? Máme pro vás 4 kroky, které vám pomohou!

Známé úsloví praví: „100 lidí, 100 chutí!“ proto se nám velice těžko odhaduje “ideál”. Každý vnímá svět po svém, každý od něj něco jiného očekává. Co se nám může zdát málo, pro druhého může být příliš a naopak.

Držíme-li v ruce vejce příliš pevně, rozdrtíme je.
Držíme-li je příliš volně, z ruky vypadnou.
Totéž platí i u slepičích vajec…

Najít rovnováhu je v záležitostech pracovních i osobních nelehké, nikoli však nemožné!

V první řadě je namístě zodpovědět si:

  1. Máme skutečně zájem?

V úvodu je důležité uvědomit si, zda o danou věc máme (my a druhý člověk) zájem. Chceme-li najít společnou řeč, najdeme ji, i přes několik překážek. Nechceme-li, můžeme se snažit sebevíc, ale povede to jen ke ztrátě času, energie a rozšíření slovníku o několik výmluv (v horším případě absurdních výtek či urážek).

Optejme se: Chci to? Proč to chci? Co mi to přinese? Čeho chci dosáhnout? Vnímá to druhý člověk podobně? Co pro to můžu/můžeme udělat? 

Každý problém má řešení.
chceme-li ho najít, najdeme ho.

V případě oboustranného zájmu můžeme začít situaci/vztah zvědomit a poladit.

2. Přijměme možnost, že každý je zvyklý na něco jiného

Není potřeba se za slůvka “zpomal” nebo “přidej” zlobit. Někteří velkou iniciativu a pevné pouto ocení, jiné děsí.

Spěchat / nespěchat

Z počátku nám mohou takové poznámky (někdy až výtky) připadat absurdní… Ale představme si to na konkrétní situaci, například na skoku do náruče, objímání:

Běžíme-li k sobě příliš rychle, srazíme se tak, že nás to bude bolet a odrazíme se od sebe. Jdeme-li k sobě příliš příliš pomalu, existuje možnost, že k sobě ani nedojdeme, neboť mezi námi za tu dobu vyroste strom. Když jeden z nás běží příliš rychle a bude se objímat příliš vřele a druhý naopak, jeden bude vyděšen, druhý zklamán. A samozřejmě jsou i případy, kdy rychlost běhu i objímací intenzita jsou shodné, avšak každý z nás běží na jinou stranu… Přesto zájem může být ve všech případech shodný!

Už samotné uvědomění, že možností a nátur existuje mnoho, nám poskytne nadhled. S klidnou myslí a laskavým srdcem najdeme řešení snáze než ve stresu, depce, smutku. Uklidněme mysl, otevřeme srdce, snaha se nastartuje a na něco společně přijdeme. 

Máme jiný názor? není problém.
Problém NASTÁVÁ pouze, když zapomeneme
na ty názory, které máme společné
a vrcholí, nechceme-li hledat Řešení,
ve kterém se shodneme.

Základní kámen pro dobře vybudovaný vztah (osobní i profesní) proto představuje:

3. Komunikujme

Vykomunikujme, co potřebujeme, co chceme. Český jazyk patří k nejkvětnatějším, proto možností, jak spolu mluvit, máme opravdu mnoho (i další jazyky jsou pro kreativce víc než dostačující, je-li snaha). Vždy buďme upřímní a laskaví (tvoříme tím svou vizitku). Než: “Jsi moc rychlý.” raději řekněme: “Na mě je to moc rychlé.”
Přibližme druhému svou představu, vyslechněme taktéž jeho pocity, jeho vizi.

Nezapomínejme ani na komunikaci sami se sebou. Druzí nám většinou nastavují zrcadlo – popřemýšlejme o tom, co s námi rezonuje a proč. Vadí nám, že na nás někdo spěchá, protože máme strach, že nebudeme stačit? Nejsme si jisti sami sebou? Nebo jsme kdysi sami spěchali a bylo nám to vyčítáno? Pokládejme (si) otázky, dokud se nedostaneme k jádru.

4. Najděme shodu

Jeden chce černou, druhý bílou. Lze se shodnout, vybalancovat to k oboustranné spokojenosti? Ano! Jsou-li splněny předchozí body, je zde velká pravděpodobnost na úspěch. Máme šedou, proužky, duhu, čtverce…  Totéž platí pro rychlost, intenzitu a další.

Snaha a láska zbourají jakoukoli zeď!

Co když není problém v mezilidských vztazích, ale ve vztahu “já versus osud”?

V první řadě zkusme aplikovat předešlé body na život/osud, jako by šlo o člověka (pouze poupravme formu).

Člověk v rovnováze
nemůže být snadno vyveden z míry.

Přesto marná snaha? Může se stát, že když si něco příliš přejeme, snažíme se, zákon přitažlivost nezafunguje. Stejně tak se může stát, že se budou dít věci nečekané, nevymodlené. Přesto snaha dokáže mnoho. Nutno brát však v potaz,  že náhoda se objevuje všude. Nevyzpytatelná, udržující lidstvo ve střehu, pokoře a vděčnosti.

Jako mocnou páku nám svět nabízí náhodu a snahu.
S oběma lze dosáhnout úspěchu.

„Snaha pokusit se je vždy lepší, než pouhé nicnedělání“
Nameless

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here