Vděčnost jako základ radosti a úspěchu! Darujte ji!

0
3419

Vděčnost, radost a umění “vidět” můžeme označit za typický trojí znak úspěšných. V dnešním článku se zaměříme především na první krůček, na vděčnost. Věčně nevděčných stěžovatelů, bručounů, mrzoutů potkáváme všude mraky. Jak se z těchto mraků vymanit, jak ocenit a vidět to dobré? Pojďme se zavděčit svým duším, pojďme zářit…

Vděčnost

Co je vděčnost?

Slovník definuje vděčnost jako připravenost uznat, že dobro, kterého se nám dostává, není samozřejmostí. Další významy spojují vděčnost s uznáním, poděkováním… Latinský termín “gratia” vyjadřoval nejen vděk, dík, ale i přízeň, přátelství, lásku, krásu.

Darujte kurz cesty k vděčnosti! Společně s filmem Myšlením k bohatství!

Násobky radosti

Lichotka, chvála, dobrý skutek, dar… Intenzita pozitivních prožitků z těchto krásných (po)činů se zvýší, pokud dárci (člověku, rodině, skupině, organizaci, přírodě, světu, náhodě…) poděkujeme a plně procítíme vděčnost. Mnohé průzkumy dokazují, že bez plného, upřímného poděkování nedokážeme situaci řádně zkompletovat, dovršit, uzavřít. Pociťovat vděčnost a vyjádřit ji (nejčastěji poděkováním) je základním krokem ke spokojenosti, k plnému ocenění, vychutnání krásného.

„Vděčnost je jako magnet, čím víc vděčíte, tím víc dostanete toho, abyste byli vděční.“
Ralph Smart

Můžeme být vždy za něco vděční?

Pociťovat vděčnost za krásné prožitky / věci je snadné. Co ale, když považujeme události / věci spíše za průměrné nebo “negativní? Zde se uplatní kreativnost myšlení spolu s umem hledání/vidění…

Žijeme v blahobytu, život nás hýčká mnohými zázraky, my je ale často mylně považujeme za samozřejmost… a ještě hledáme, na co si stěžovat. Máme-li mizernou náladu jako důvod neděkovat, neprocítit vděčnost, děláme chybu, protože jakmile procítíme vděčnost, automaticky se nám mysl pootočí k pocitu štěstí.

„Nelze být vděčný a nešťastný zároveň.“
Anthony de Mello

Každý z nás má něco krásného, např.:

Podnebí

Netočíme-li se zrovna v tornádu, nepřipalujeme-li se při 60°C, nemrzneme-li v -50°C a podobně, tak máme důvod děkovat. Však se stačí podívat na některá nehostinná* místa naší planety nebo kamkoli mimo naši planetu. V dohlednu tak prima podnebí nenajdeme!

Vzduch

Nejzákladnější ocenění toho, co máme, přináší pravděpodobně vzduch. Projděme se kolem komínu, ponořme !na chvilku! svou hlavu pod vodu, a pak se jděme nadýchat čerstvého vzduchu. Za chvilku nám dojde, že i “obyčejný” dýchatelný (ideálně čistý) vzduch je něco neprávem nedoceněného.

Zajímavost: Dospělý člověk se v klidovém stavu nadechne zhruba 13x – 18x každou minutu.

Voda

Lidé inklinující k ezo sféře jsou přesvědčeni, že do vody se vždy otiskne (naše) energie. Pijeme-li vodu s vděčností, radostí, pozitivními myšlenkami, láskou… měla by lépe chutnat a našemu zdraví ještě více prospívat. V každém případě (ani) voda (zejména čistá) bohužel není samozřejmost.

Podobně to bývá i s dalšími “samozřejmostmi”, které nejsou ve skutečnosti samozřejmé…

Někdy, když řídím, tak se tak rozzlobím na nesoustředěné řidiče, že na ně chci křičet. Ale pak si vzpomenu, jak bezvýznamné to je a děkuji Bohu, že mám auto, zdraví a plyn. To bylo formulováno špatně – normálně byste neřekli: Děkuji Bože za to, že mám plyn.
Ellen DeGeneres

Za co dále můžeme být vděční?

  • Svoboda
  • Rodina, přátelé, dobří známí, milá duše v okolí
  • Naše tělesná schránka
  • Naše psychické možnosti:
Možnost přemýšlet, cítit (morální hodnoty, seberozvoj, svědomí, fantazie, sny, učení se… srdce + mozek, inteligence)
  • Kultura, výtvory, vynálezy
  • Příroda

„Vděčnost je prvním krokem úspěchu.“
Ralph Smart

Čím vděčnost podpořit a upevnit?

Chceme-li podpořit pocit vděčnosti, může nám pomoci DENÍK VDĚČNOSTI, do něhož si každý večer (či v jinou zvolenou dobu) zapíšeme aspoň jednu věc, za kterou jsme (ten den) vděční. Nápomocné jsou také svátky, narozeniny, výročí, (v USA) Den díkůvzdání... Při takových příležitostech to k poděkování, pocitu radosti a vděčnosti přímo vybízí! I děkovné rituálky či “modlitby”, např. před jídlem, jsou snadnou cestou, jak se naučit cítit vděčnost, neboť vybízí k poděkování za jídlo, společnost, čas… uvědomění si, zač jsme rádi. Máme-li problém s projevy vděčnosti vůči druhým, můžeme jim poděkovat ze začátku aspoň online nebo napsat vzkaz na lísteček. Při poděkování situaci, sobě nebo vesmíru zkusme říci: „Děkuji!“ v duchu, poté pro sebe, když jsme sami nahlas… Stačí jen otevřít oči, srdce (plus dost často i vyndat hlavu z tmavých míst, kde panuje mylné přesvědčení, že vše, co máme, je samozřejmé a že potřebujeme od světa či druhých (stále) něco “víc”).

„Pokud nejste za nic vděční, budete vždy chudí, protože vděčnost má vše co dělat s bohatstvím.“
Ralph Smart

Doporučujeme: Kurz vděčnosti od producentů filmu Myšlením k bohatství!

Čtete také: Děkuji

Z jaké “maličkosti” jste naposledy měli radost a děkovali za ni (sobě, druhým, přírodě, vesmíru)?

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here