Manažerské myšlení jako cesta k seberozvoji a zvládání životních výzev

2
5325

Správný manažer je někdo, kdo řídí, zvládá, zná, dokáže si poradit, vede. Proto představuje pro mnohé inspirativní osobnost nejen v pracovní sféře. Jeho postupy řešení lze použít i v oblasti sebeřízení, vztahů, změn, životních výzev…

K vlastnostem dobrého manažera patří bezesporu sebereflexe, permanentní seberozvoj, zodpovědnost, analytické myšlení, um pro spolupráci a hledání řešení, správné chování, akčnost, schopnost dívat se na věci s nadhledem, z perspektivy, umět (se) rozhodnout, informovat, motivovat.

Kdo nedokáže řídit/zvládat/vést svůj vlastní život, stěží zvládne vést druhé. Stejně tak kdo nedokáže žít sám se sebou, nezvládne žít ani s nikým jiným. Proto, ať už se chystáme vést a reprezentovat firmu, partnerský život, rodinu či přátele, nejdříve musíme umět vést sami sebe.

Až budeš Ty sám podle svých představ,
pak bude moci být podle Tvých představ i Tvůj život.

Seberozvoj vždy jako základ

Sebepoznání a sebezlepšování je nedílnou součástí úspěšných, spokojených lidí. Pokud neznáme, nechápeme, nezvládáme sami sebe, neumíme ze sebe vytvářet svou nelepší možnou verzi, nemůžeme skutečně poznávat a zvládat druhé ani příležitosti a výzvy, které život nabízí. Chceme-li, aby se (k nám) druzí chovali slušně, upřímně, dobře, musíme se nejdříve my sami chovat slušně, upřímně, dobře. Jakmile se sami k sobě takto budeme chovat, budeme tak sami sebe i vnímat. Následně se tak budeme chovat i k druhým. Poté nám naše osobnost ani nedovolí být s jinými lidmi než s těmi, kteří budou na podobné vlně, budou naše chování oceňovat, podporovat, reflektovat. Vzdělání je pilířem společnosti, má mnoho podob, přičemž být vzorem, jít příkladem (být vůdce, nikoli jen vedoucí), je považováno za jednu z nejlepších. Chtít nadstandard či netypičnost, tudíž být netypický, může ze začátku působit jako osamělá mise s minimální šancí na úspěch, ale kdo může říci, co je možné a co nikoli? U každého projektu i človíčka platí, že i kdyby v celém světě nenašel, co hledal, může to jako první zavést, může být průkopník a druhé k tomu vést.

Dovednosti manažera

 • Koncepční myšlení

  Pokud si jsme vědomi sami sebe, přemýšlíme nejen nad činy, ale i nad důsledky. Tedy nejen nad tím, co teď děláme, co se teď děje, ale i nad tím, co se stane když/až. Zaměřujeme se na budoucnost, kterou stavíme na správných rozhodnutí v přítomnosti a minulosti. Nemarníme energii bědováním: „Co by se stalo, kdyby tehdy…“, nebo: „Kdyby to bylo jinak/kdybys byl/a jiný/á…“, nýbrž přijímáme realitu + snažíme se ji zlepšit. Zaměření na minulost nám přináší užitek pouze v případech poučení. Toto myšlení představuje v top managementu největší položku.

„Odhal mi svou minulost a já Ti povím, kdo jsi.
Lidi je možné hodnotit jen podle jejich minulosti.“
Oscar Wilde

„Budoucnost je připravovaná minulost.“
Pierre Dac

 • Technická dovednost

  Technické dovednosti můžeme chápat jako: umět to. Pracujeme-li např. v radiu, musíme ho umět ovládat. Zapnout, vypnout, nastavit, opravit (min. základy), vědět, jaký potřebuje zdroj energie atd. Chceme-li figurovat v úspěšné firmě se šťastnými lidmi či v partě, rodině, manželství, musíme taktéž vědět, co je potřeba, jak věci fungují, rozumět jim a podporovat jejich funkčnost.

 • Dobré mezilidské vztahy

  Motivování lidí, vůdcovství, řízení + ovládání, motivování sám sebe/sebe sama… Žádný projekt nemůže vzniknout ani stát, nemá-li pevnou podporu v dobrých lidech, kteří tvoří dobrý tým. Tým by měl umět diskutovat, umět se „pohádat“, avšak vždy by měl držet při sobě. Členové by se neměli vzájemně zraňovat, podrážet, lhát si. V kvalitních perspektivních vztazích musí být důvěra, spolehlivost, upřímnost, úcta, empatie, pochopení, loajalita – taktéž ve vztahu sám/sama k sobě! Zabrousíme-li do osobní roviny, připočteme i lásku a jedinečnost – nenahraditelnost. Jistou formu citu a jedinečnosti bychom měli dávat nejen partnerům, přátelům, rodině, ale (ve vší slušnosti, s odstupem) globálně – mít v úctě (lásce) každého. Nevidět jen povrchní přínos, práci, vztah, obal, produkt, ale člověka jako celkovou bytost: duši, srdce, charakter, emoce.

 • Analytické myšlení

  V analytickém myšlení hledáme jádro problému, rozebíráme situaci. Čteme, pozorujeme, posloucháme, hovoříme, přemýšlíme, dumáme, počítáme… Pokud nechceme najít řešení, nenajdeme ho. Pokud chceme, najdeme ho. Vždy je potřeba hledat způsob, jak to půjde nejlépe.

Manager je ve své oblasti činný a prospěšný. Abychom i my měli v životě úspěch, musíme dělat věci účelově a účinně (efektivně), tedy dělat správné věci a správným způsobem.

K vůdcovství nestačí moc, je nutná přirozená autorita, osobnost, která má emoce a dokáže s nimi pracovat.

3 typy vůdců: Vezměte si z každého to nejlepší

V osobním životě se vyplatí kombinovat úrovně liniového manažera (nižší úroveň řízení), který plánuje, co bude dělat zítra a v blízkých dnech, s top managementem (vrcholová úroveň), který plánuje i vzdálenější budoucnost (v horizontu let), ŽIVOTNÍ SMĚR.

Pro první krůčky si potřebujme uvědomit výchozí bod (kde teď jsme, co teď máme, na čem budeme stavět), poté určit cíl (vizi: kam směřujeme, co chceme, kam chceme + ujasnit si misi: poslání, proč tu jsme, kdo jsme). Pozornost věnujme také lidem, které kolem sebe máme. Vybírejme důkladně, na koho budeme moci spoléhat, ke komu se uvážeme. Naši nejbližší mohou naši cestu velmi ovlivnit.

Vaše okolí a přátelé ukazují, kdo jste!

„Pesimista si stěžuje, že fouká vítr.
Optimista čeká, až foukat přestane.
Vůdce napíná plachty“

John C. Maxwell

Jak zavést, podpořit, zdokonalit či osvěžit správné chování? Etiketou!

Etiketa: Cesta k úspěchu, spokojenosti a popularitě
Etiketa: Správné chování v restauraci
Etiketa: Úspěšný start pozdravem a představením
Etiketa: Jak být dobrým hostitelem i hostem?
Etiketa: Cesta hromadnou dopravou

2 KOMENTÁŘE

 1. Četlo se mi krásně. Jsem bytostně přesvědčen a vlastně můžu ze zkušenosti potvrdit, že v případě člověka systémového, cílevědomého, člověka který to chce někam dotáhnout, ať to je vedení společnosti, nebo třeba ve vyřezávání dřevěných figurek, vždy je namístě preciznost v plánování, sebeovládání, sebepoznaní a všechno, co ten článek nádherně vystihuje. Úžasné shrnutí toho nejdůležitějšího pro připomenutí čeho je vlastně potřeba. Já děkuji za připomenutí. ?

  • Děkujeme za pochvalu, Tomáši, vážíme si toho a doufáme, že se další články budou líbit stejně! 🙂 Díky!
   Za tým DreamLife, Martin

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here