ZEN: Povzneste mysl i duši vtipnými koány

0
9716

Zajímá vás ZEN, úroveň mysli, meditace, klid a harmonie zenových mistrů? Baví vás krátké, vtipné příběhy obsahující hádanky? Tak to se vám koány zalíbí! Při jejich správném pochopení povznesete mysl i duši, dokonce se prý dostanete blíže k osvícení!

ZEN

Co znamená ZEN?

Můžeme se setkat s různými definicemi ZENU. Často je přirovnáván k budhismu, s drobnými (někdy většími) rozdíly. Většinou však není chápán jako náboženství, nýbrž jako filosofie, životní styl. Typické jsou vždy meditace (každý by měl na způsob meditace přijít sám, ZEN meditaci vnímá spíše jako prosté bytí + sezení s rovnou páteří, překříženýma nohama a myšlením i nemyšlením), nalezení míru, odpovědí, pravdy, moudrosti... pomocí vhledu do sebe sama i vesmíru, souladu, vlastních prožitků, zkušeností, nikoli nutně knih či jiných odborných textů. Původní výraz znamenal: soustředěné spočívání.

Typické jsou pro ZEN koány, což jsou příběhy k zamyšlení, nesmyslné hádanky mistrů, které žáci mají vyřešit (mohou pomoci na cestě k osvícení). K jejich pochopení a vyřešení je potřeba osvobodit mysl.

Pojďme se na několik známých koánů podívat:

Dokážete tyto (prosté…a zároveň obtížné) koány, ideálně při meditaci, vyřešit?
„Kdybych to chtěl vysvětlit na příkladu, je to jako by kráva procházela zamřížovaným oknem. Rohy, hlava, tělo a čtyři nohy jsou již skrz. Proč neprojde její ocas?“
„Setkal jsem se v Himálajích se svatým mužem, který dokáže vidět do budoucnosti a cvičí své žáky, aby to uměli také.“ vypravoval s velkým zaujetím jeden mladý muž.
„To umí každý!” řekl zenový mistr znuděně a dodal: „Moje cesta je daleko těžší.”
„A jaká je?“ dotazoval se zvědavě mladý muž.
„Přivádím lidi k tomu, aby viděli přítomnost.“ odpověděl mistr.
Mladý zenový mnich se svého mistra chytrácky vyptával: „Mistře, není to tak, že člověk musí nejprve bloudit, má-li najít cíl, k němuž směřuje?“ Mistr odvětil: „Od té doby co nemám žádný cíl, už nebloudím!“
Žák se optal zenového mistra: „Mistře, jak dlouho to bude trvat, než dosáhnu vysvobození?“
„Možná deset let.“ odpověděl mistr.
„A když vynaložím velkou námahu, jak dlouho to potom bude trvat?“ ptal se žák dál.
„V tom případě to může trvat dvacet let…“  řekl mistr.
„Já se opravdu budu snažit být na sebe tvrdý. Chci dospět k cíli co nejrychleji!“ ujišťoval muž mistra.
„Pak to může trvat i čtyřicet let.“ odpověděl mistr.
Vesničan přispěchal k zenovému mistrovi do kláštera a křičí: „Mistře, mistře! Máme veliký strach, v našem domě žije duch! Prosím tě, pověz, co máme dělat?“
Mistr v klidu odpověděl: „Prostřete jeden příbor navíc.“
Učenec se zeptal zenového mistra Gudóa: „Co se stane s osvíceným člověkem po jeho smrti?“ Gudó odvětil příkře: „Jak to mám vědět?“ Učenec řekl: „Proč? Protože jsi mistr.“ Na to Gudó poznamenal: „Ano, ale ne mrtvý.“

Koány z knihy: Moudrosti a příběhy zenu (Marco Aldinger)

Mladík si přál koně. K narozeninám ho dostal. Vesničané se radovali a (s lehkou závistí) říkali: „Ten se má, má koně!“ Zenový mistr řekl: „Uvidíme.“ Zanedlouho mladík na koni začal jezdit, spadl, zlomil si nohu. Vesničané smutnili, litovali ho: „Chudák, má zlomenou nohu.“ Zenový mistr řekl: „Uvidíme.“ Začala válka, mladí muži museli do boje, ale tento mladík, který měl koně, nemusel, protože měl pochroumanou nohu. Vesničané (s lehkou závistí) říkali: „Ten se má!“  zenový mistr řekl: „Uvidíme.“

Mnicha v hluboké meditaci náhle vyrušil hlučný samuraj, který vrhl do kláštera a zařval: „Mnichu, nauč mě o nebi a pekle!“ Mnich pohlédl na mocného válečníka a pohrdavě odpověděl: „Naučit tebe o nebi a pekle? Nemohu tě nic naučit. Jsi hloupý, špinavý a nešťastný tvor. Jsi hanbou samurajů. Nemůžu tě ani vidět, jdi mi z očí!“ Samuraj byl náhle rozzlobený víc, než když do kláštera vtrhl. Tvář mu zrudla hněvem, začal se třást, nebyl schopný slova… Vytáhl meč, zvedl ho vysoko nad hlavu a připravil se useknout hlavu mnichovi. V tu chvíli se mnich podíval přímo do samurajových očí a v klidu řekl: „Toto je, můj příteli, peklo.“ Během vteřiny samureje vztek údivem přešel, odložil meč a s obdivem a úctou hleděl na mnicha, který ho takto poučil, i když riskoval, že ho samuraj zabije. V samurajových očích se blýskly slzy vděčnosti… „A toto je nebe.“ řekl mnich.

Příběhy z neznámého zdroje

Čtete také: Proč se pomodlit či meditovat?

Nechte v sobě příběhy působit, rezonovat, vpustě je do srdce (nedržte je pouze v hlavě, myšlenky mají proudit až do hrudi). V komentářích se můžete podělit s ostatními, co ve vás koány zanechaly, jak jste hádanky vyřešili…

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here