Všímejte si druhých a zklidněte tím svoji mysl

0
2579

Naše mysl bývá v běžném denním režimu obvykle hodně zaneprázdněná. Většina z nás těká svojí myslí z minulosti do budoucnosti a naopak. V průběhu dne je naše pozornost zahlcena množstvím podnětů, informací a událostí. Myslíme, hodnotíme, vracíme se k tomu, co bylo a uskutečnilo se, či se nepodařilo, plánujeme, přemýšlíme a připravujeme se na to, co bude. Úkolem naší mysli je myšlenky vytvářet a třídit, je to však činnost dosti náročná.

michelangelo-71282_1280

Všímavost je jednou z příjemných cest, jak dopřát své mysli klid a odpočinek. Pokud naučíme naši mysl všímavosti k přítomnému okamžiku, vracíme ji tak ke klidu aktuálního prožívaného momentu a díky tomu se náš život celkově může stát pohodovějším. Trénink všímavosti posiluje naši schopnost zaměřit pozornost na to, co se děje právě tady a teď. Tato schopnost je velice přínosná a pozitivní, protože zatímco jsme plně v kontaktu s realitou – naše mysl je bdělá, pomáhá reagovat na vznikají situace tím nejlepším možným způsobem a s co nejmenší mírou stresu. Trénink všímavosti neboli mindfullness pomáhá člověku naplno využít svoji vnitřní kapacitu a dosáhnout optimálního výkonu.

Pozitivní účinky mindfulness se projevují v různých oblastech lidského života. Pomáhá lépe zvládat stres, prohlubuje emoční vyrovnanost, zmírňuje úzkostné stavy, zlepšuje kvalitu spánku. Jejím přínosem je i schopnost rozvoje kreativity a ústup příznaků posttraumatického šoku. Na úrovni tělesné vede ke snížení krevního tlaku, aktivuje imunitní systém a snižuje hladinu stresového hormonu kortisolu. Podobně jako meditace podporuje všímavost neuroplasticitu mozku a nárůst šedé hmoty mozkové. Díky cílenému tréninku může svůj mozek změnit každý.

Trénink všímavosti snižuje pracovní stres, zlepšuje komunikaci a spolupráci v týmu, podporuje tvůrčí myšlení a posiluje i schopnost soustředění se na určitou věc nebo projekt a odolávat pokušení.

Všímavosti se může naučit každý. Není to těžké, ale chcete-li být v ohledu zklidnění mysli úspěšní, pak pro to musíte každý den něco udělat. Trénovat všímavost lze podobně, jako třeba schopnost soustředění se. Všímavost, je vlastně schopnost naší mysli všímat si toho, co se děje v přítomném okamžiku, právě teď, bez toho, abychom to nějak posuzovali, hodnotili a měli nějaká očekávání. Odpoutáním mysli a zdánlivým „nicneděláním“ paradoxně získáte mnohem více, než neustálým tlakem na výkon.

Po čtyřech až šesti týdnech tréninku všímavosti dochází ke strukturálním změnám v té části mozku, která je zodpovědná za to, jaké postoje zaujímáme k tomu, co se nám v životě děje. Mysl už po takovéto době, kdy trénujete aspoň 20-30 minut denně má návyk a ví, že přítomné vnímání pomáhá k větší psychické pohodě i stabilitě.

Cvičení pro trénink všímavosti

Pozorování dechu je prvotní a základní technikou tréninku všímavosti. K pozorování dechu pak můžete přidat i pozorování těla, pocitů v těle a pohybu těla, třeba při cestě do práce nebo při běžných každodenních činnostech, jako je ranní sprcha nebo čištění zubů.

Zkuste se v klidu posadit do pohodlného křesla nebo se položit na zem na podložku, zavřít si na pár minut oči a pozornost věnovat pouze svému nádechu a výdechu. Na nic konkrétního nemyslete a jen vnímejte, jak tělo dýchá. Dopřejte své mysli odpočinku. V takovýto moment obvykle zjistíte, že to není tak snadné. Myšlenky odbíhají na různé strany, až se to člověku může zdát neuvěřitelné.

Zůstaňte však klidní a trpělivě obraťte pozornost zpět ke svému dechu. Pokud se myšlenky opět dostaví, neodhánějte je, ale zkuste je nechat odplout, jakoby po vodě nebo závanem větru a přeneste pozornost zpět ke svému dechu. Takovýto trénink můžete opakovat kdykoliv během dne a třeba i před usnutím.

© Jana Ducháčková

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here