Sun Tzu: Umění války

1
5021
Dnes je Umění války oblíbenou literaturou některých úspěšných podnikatelů, manažerů, sportovních trenérů, politiků a dokonce i hráčů strategických počítačových her. Základní filosofie, které je věnována většina knihy, je o vedení války bez potřeby samotné bitvy. Věnuje se cestám k přechytračení svého protivníka bez potřeby násilí a psychologickému působení na jeho řady. Je učebnicí správného rozhodování a analytického myšlení. Nyní vás v několika krátkých výtažcích z Umění války Mistra Sun seznámíme s výroky, které rozšiřují lidské myšlení.

V jednom z odstavců první kapitoly popisuje Mistr Sun válku jako především důmyslnou lest. „Tak jsi-li schopný, předstírej neschopnost. Tak jsi-li připraven, předstírej nepřipravenost. Tak jsi-li nablízku, dělej, žes daleko. Tak jsi-li daleko, dělej, žes nablízku.“ To má za cíl vylákat nepřítele na zdánlivou výhodu a získat moment překvapení v okamžiku, kdy jeho ego kulminuje. Jinými slovy, pokud někomu záměrně zvednete lichotkou ego, utrpí jeho schopnost věci správně posoudit a ublíží si důsledky svých nepromyšlených činů. Zatímco vy si s pokorou a nadhledem zachováváte chladnou hlavu, protivník za vás odvede většinu práce.

V jiné z kapitol přikládá Mistr Sun velkou váhu znalosti sebe samotného a umění jednotnosti: „Vítězí ten, kdo ví, kdy může či nemůže bojovat. Vítězí ten, kdo ví, jak naložit s vlastní převahou a nebo slabostí. Vítězí ten, kdo umí, prodchnout své vojsko od shora dolů jedinou vůlí. Vítězí ten, kdo sám vždy ve střehu dokáže překvapit nepřipravené. Vítězí vojevůdce, který toto vše dokáže aniž jej vládce řídí.“ Tyto považuje za pět měřítek podle nichž lze rozpoznat budoucího vítěze a dodává: „Proto se praví: Kdo zná protivníka a zná sebe vybojuje sto bitev beze ztrát. Kdo nezná protivníka, ale zná sebe jednou zvítězí jednou prohraje. Kdo nezná protivníka ani sebe ztratí každou bitvu.“

Za nejlepšího válečníka považuje Sun Tzu toho, který se předně zabezpečí, aby nemohl být poražen, a až potom hledá cestu, jak porazit nepřítele. Budeme-li tuto radu interpretovat na dosažení úspěchu v podnikání, je zjevné, že bychom měli předně dbát o vlastní pevnost víry, sílu snů a osobní růst a až v druhé řadě se zaměřit na samotné dosažení. „Vítězné vojsko vítězí před bojem, poražené vojsko hledá vítězství v boji.“ Chce-li tedy někdo zvítězit aniž by byl ochoten nejdříve urůst, jistě prohraje. Neboť to, kým se staneme, ne čeho dosáhneme, je skutečným vítězstvím.

Umění války je plné moudrosti a ponaučení. Lze jej použít jako návod ke zlepšení komunikačních a vyjednávacích schopností, vítěznému předejití konfliktu a dokonce i k vykleštění pichlavé kritiky, která by se mohla snášet na vaši hlavu: „Za nejlepšího útočníka považuje Mistr Sun toho, jehož nepřítel neví, co má vlastně bránit. Za nejlepšího obránce považuje toho, jehož nepřítel neví, na co má vlastně zaútočit.“

1 komentář

  1. Ano, život je neustálý boj. Neznamená to však, že by to bylo utrpení. Boj nás zoceluje. Vytváří z nás schopnější bytosti. A není důležité, když sem tam prohrajete jednu malou bitvu, důležité je vyhrát válku. A proto se nikdy nevzdávejte.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here