Víte, kdy je nutné vystavit záznam o pracovním úrazu?

0
3262

Pokud zaměstnanec utrpí pracovní úraz, plynou zaměstnavateli určité povinnosti. Mezi ně patří i vyhotovení záznamu o pracovním úrazu. Komu jej musí předat a kdy nejpozději je nutné jej vyhotovit?

Klíčové právní předpisy

Problematika vydání záznamu o pracovním úrazu se ve své podstatě řídí dvěma hlavními právními předpisy – zákoníkem práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

TIP: Zjistěte, jak se vyplácí pracovní úraz a kdo jej platí.

Zaměstnavatel musí záznamy vyhotovovat

Zaměstnavatel má povinnost vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo jeho smrti.

Komu je potřeba záznamy předat?

V případě pracovního úrazu je zaměstnavatel povinen předat jedno vyhotovení záznamu o úrazu postiženému zaměstnanci. Pokud dojde ke smrti zaměstnance, předá vyhotovení záznamu o úrazu jeho nejbližším rodinným příslušníkům.

Existuje nějaká lhůta?

Zaměstnavatel má povinnost vyhotovit záznam o úrazu neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl.

Řešíte právě odškodnění pracovního úrazu?

Neorientujete se v této oblasti a potřebujete pomoct s odškodněním pracovního úrazu? Obraťte se na služby specializované advokátní kanceláře, která pro vás vymůže maximální možné odškodnění, na které máte nárok.

Pro více informací z oblasti odškodnění pracovních úrazů navštivte web www.odskodnenizapracovniuraz.cz.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here