Jak na odškodnění pozůstalých při dopravní nehodě?

0
1846

Následky dopravní nehody mohou být v některých případech i smrtelné. Zajímá vás, na jaké odškodnění nemajetkové újmy mají následně právo nejbližší příbuzní zemřelého, který však dopravní nehodu nezpůsobil?

Dřívější náhrady

Před tím, než nabyl účinnosti nový občanský zákoník, se odškodnění pozůstalých z hlediska nemajetkové újmy vymezovalo paušální jednorázovou náhradou. Ta přitom například pro manžela nebo manželku činila 240 000 Kč, stejně tak i pro každého dítěte a rodiče.

Tyto paušální náhrady nemajetkové újmy pozůstalých se přitom daly navýšit prostřednictvím odškodnění z titulu ochrany osobnosti při prokázání intenzivních vztahů se zemřelým.

Změny v novém občanském zákoníku

Nově je při určování výše odškodnění pro pozůstalé nutné brát v potaz hned několik skutečností. Poměřují se vztahy mezi zemřelým a pozůstalým z hlediska intenzity jejich vztahu. Rovněž se posuzuje i jejich věk a zda případně existuje i určitá existenční závislost mezi pozůstalým a zemřelým.

Doporučení pro rozmezí odškodnění

V praxi se však ukázalo, že často dochází k přiznávání odlišné výše odškodného u typově obdobných případů. Z tohoto důvodu vydal Nejvyšší soud doporučení, aby se základní rozpětí odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých pohybovalo v rozmezí 240 000 Kč až 500 000 Kč u nejbližších příbuzných. Tímto doporučením se přitom řídí i pojišťovny při mimosoudním poskytnutí odškodnění duševních útrap pozůstalých. Každý případ odškodnění pozůstalých je však individuální a v budoucnu může dojít ke změnám soudní praxe.

Jste právě v situaci, kdy řešíte odškodnění dopravní nehody? Více informací získáte na www.odskodneninehody.cz.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here