Kdy může být advokát přítomen u mediace?

0
1966

Myslíte si, že advokát smí být přítomen u mediace nebo u setkání s mediátorem, které je nařízeno soudem? A pro koho vlastně při mediaci platí povinnost mlčenlivosti?

Soudně nařízená setkání

Při soudně nařízeném setkání s mediátorem jde vlastně o něco, co patří do soudního řízení. Alespoň tak to vnímají jednotlivé strany mediace. A protože podle Listiny základních práv a svobod má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy nebo jinými státními orgány, je zde přítomnost advokáta akceptována.

V průběhu mediačního řízení se tak účastník může se svým advokátem radit, a to i o samotě. Za každých okolností je však třeba myslet na to, že mediaci vede mediátor. To musí respektovat jak účastníci mediace, tak i jejich případní advokáti.

Dobrovolná mediace

Při dobrovolné mediaci je přítomnost advokáta předmětem vyjednávání. Pokud jedna strana vysloveně chce mediaci podstoupit pouze za přítomnosti svého advokáta, musí se druhá strana rozhodnout, zda je pro ni tato podmínka přijatelná. V praxi se poté postupuje zpravidla tak, že si na mediaci advokáta přizvou obě strany.

Povinnost mlčenlivosti účastníků mediace

Je důležité pamatovat na to, že pro mediátora platí povinnost mlčenlivosti. Ta se vztahuje na vše, co se dozvěděl při přípravě mediace nebo mediaci samotné. Jednotlivé strany ani jejich případní advokáti však tuto povinnost nemají.

Je však vhodné mezi jednotlivými stranami a jejich advokáty domluvit, že budou mlčenlivost dodržovat a podepsat prohlášení. V něm se zaváží, že vše, co se na mediaci dozví, budou považovat za důvěrné a nepoužijí dané informace před soudem.

Pokud se chcete ze světa mediace dozvědět více, zúčastněte se Výcviku mediace. Na něm se dozvíte vše podstatné pro vykonávání profese mediátora.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here