Mozek: Zázrak skrytý ve vaší hlavě, IV. část

0
1767

Aktivní učení vytváří látky, které opětovné učení podporují

Právě při aktivním učení se bílkoviny v mozku přeměňují na proteiny mozkové povahy, přeměna při soustavnosti trvá od 10 do 20 dní, při delším učení jsou pak tyto proteiny ve stále se zvyšujícím množství jako zásoba. Počet předloh již po učení trvajícím 5 dní stoupne o třetinu. To vysvětluje fakt, že po určité době strávené aktivním osvojováním si poznatků se proces urychluje a zlepšuje. Ke zlepšení glukózového mechanismu a okysličování mozku skupina tzv. cerebral metabolic enhancers, látek, které zvyšují mozkový metabolismus (farmaka jako je piracetam, pyritinol, nicerogolin, o jejichž případném krátkodobém užívání je ale vždy třeba se poradit s lékařem).

Mozek a alkohol

Zvýší-li se hladina alkoholu, účinek bývá tlumivý, přináší s sebou nižší pozornost, zhoršený smysl pro odhad. Pravdou ovšem je, že při malé dávce stimuluje, motivuje k činnosti, usnadňuje rozhodovací procesy a také zvyšuje aktivitu mozku. Impulsy jsou přenášeny rychleji, usnadňuje tak proces vybavování a vzniku nápadů. Míra alkoholu, který může mozkovou činnost podpořit, je však zcela individuální v závislosti na pohlaví, hmotnosti, rezistenci vůči alkoholu, stravovacím zvyklostem a podobně, proto lze doporučit jen velmi malé množství v rámci občasné konzumace. Pravidelná konzumace alkoholických nápojů ve vyšší míře naopak mozkovým buňkám a jejich regeneraci škodí. Vhodnými nápoji je pak víno nebo pivo, nikoliv tvrdý alkohol.

Pohyb má jednoznačně pozitivní účinky v boji proti stresu

Významným faktorem usnadňujícím boj proti stresu, který s mozkovou činností významně souvisí, je fyzická aktivita. Pravidelný pohyb spíše se střední nebo mírnou intenzitou a vytrvalostním charakterem vyvolává v první fázi v našem organismu obdobné reakce, jako je tomu v úvodních fázích stresu. Tělo si na ně přivyká a postupně se odolnost vůči stresu zvyšuje, organismus přestává vnímat působení každodenního stresu jako nebezpečné a nejsou tedy automaticky spouštěny stresové reakce.

Fyzická aktivita pomáhá i lepšímu fungování mozku

Kromě adaptace organismu na stres zvyšujeme díky pohybu také okysličování mozku, čímž se zvyšuje příjem energie do mozku a tím se usnadňuje jeho činnost. Díky pohybové aktivitě, z nichž nejvhodnější je cyklistika (asi 1 hodinu), jogging (6 až 7 km), plavání (30 až 40 minut), aerobic (45 minut) nebo kondiční turistika (1 hodinu), se výrazně zlepšuje přenos elektrických vzruchů. Důležité je ale také dodržet přiměřené množství zátěže, přeženeme-li ji, naopak činnost mozku omezujeme. V organismu byly již nastartovány katabolické procesy a únava brání novému vstřebávání poznatků.

Regenerace je důležitá stejně jako aktivita

Stejně jako je důležitý pohyb a pravidelná fyzická aktivita, podstatnou úlohu hraje také regenerace. Po zvýšeném úsilí v rámci tělesné aktivity či stresové situace je žádoucí rychlé obnovení sil. To je možné jen za předpokladu, že jsme schopni tělo účinně regenerovat, bez relaxace se nám nepodaří likvidovat faktory, které duševní činnost omezují. Jakmile je kvůli intenzitě aktivity či stresu nahrazena hladina pozitivního noradrenalinu adrenalinem, dojde k nedostatečnému zásobení tkáně kyslíkem, po zátěži se vyčerpají energetické zásoby, duševní pochody výrazně utlumujeme.

Trénujte denně

Pokud byste rádi viděli výsledky a zlepšili svou mozkovou kapacitu, paměť a koncentraci, je třeba mozek denně zaměstnávat. Využívat můžete každou volnou minutu, například každý den se zkuste něco zpaměti naučit. Může se jednat o krátké čtyřverší, citát, vtip či deset slovíček z cizího jazyka. Zkuste si také zapamatovat napoprvé lidská jména, je-li vám představen někdo nový, při telefonování důležitá čísla přátel, rodiny či lékaře. Večer krátce před usnutím zkuste vymyslet ústřední téma dne a napsat na toto téma pár vět. Poněkud překvapivě tak mozku pomáhají i aktivity jako je psaní deníku, pamětí či volná literární tvorba.

Originalita pomáhá mozku k dokonalosti

Také přečtení knihy, novinového článku, zhlédnutí filmu či dokumentu nabízí možnost, jak se zdokonalovat – zkuste pro sebe nebo přátele shrnout, co jste viděli. Jako vhodné doplňující aktivity je možné doporučit také hry jako je sudoku, pexeso, osmisměrky, luštění křížovek, či některé logické počítačové hry. Zvládnout byste měli také umění tvorby myšlenkových map, které pomáhá při řešení složitějších problémů a rozhodování. Mozek pracuje systematicky podle jednotlivých okruhů, tak jak nabaluje asociace, ne lineárně. Z toho důvodu je také více zapojen, pokoušíte-li se řešit slovní logické hry, či pracujete-li s originalitou a vytváříte například povídky, pracujete při své činnosti s mnemotechnikou, nebo se věnujete tvůrčímu kreslení či tvůrčímu psaní.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here