Kolik máme úrovní vědomí? Poznejte je a posuňte se výš!

1
6636

Věděli jste, že vědomí má svoje úrovně? Že každý z nás se nachází na několika úrovních vědomí současně? Jaké tyto úrovně jsou a jakou změnu v životě můžete pocítit, když se posunete o úroveň výše?

Úrovně podle Davida Hawkinse

V knize Power vs. Force od Davida Hawkinse se píše o hierarchii úrovní lidského vědomí. Jedná se o velmi zajímavé paradigma, které přináší mnoho témat k zamyšlení. Je velmi snadné zjistit do jaké úrovně se řadíte i vy ve vaší současné životní situaci. Podle Hawkinsovy knihy jsou úrovně vědomí tyto: ostych, pocit viny, lhostejnost, smutek, strach, touha, vztek, hrdost , odvaha, neutralita, dobrá vůle, přijetí, rozum, láska, úspěch, mír a nakonec osvícení.

Můžeme dosahovat různých úrovní

Ačkoliv můžeme různých úrovní dosáhnout za různých okolností – v každém z nás dominuje právě jeden z těchto stavů a v něm se nacházíme po většinu času. Jestliže se zajímáte o osobní rozvoj, zřejmě se nacházíte alespoň na úrovni odvahy, protože na nižších úrovních lidé nemívají vědomý zájem o osobní rozvoj.

Projdeme si tyto úrovně a ponejvíce se zaměříme na úrovně mezi odvahou a rozumem, protože to jsou oblasti, kde má většina z nás namířeno. Úrovně jsou pojmenovány podle Hawkinsovy knihy a nyní si popíšeme každou z nich. Hawkins píše o logaritmické škále – to znamená, že je daleko méně lidí na vysokých úrovních než na těch nižších. Postup z jedné úrovně na druhou znamená dramatickou změnu v životě 1

Ostych

Jen krůček od smrti. Člověk na této úrovni zřejmě není daleko od myšlenek k sebevraždě. Buď to a nebo je to sériový vrah. Berme tuto úroveň jako zášť vůči sobě samému.

Pocit viny

Ač krok nad ostychem, lidé na této úrovni mívají stále ještě myšlenky na sebevraždu, přemýšlejí o sobě jako o hříšnících, nemohouce si odpustit své předchozí hříchy.

Lhostejnost

Pocit beznaděje nebo oběti. Stav naučené bezmoci. Na této úrovni se nachází mnoho bezdomovců.

Smutek

Stav opakujícího se žalu, smutku a prohry. Na tuto úroveň se mohou dostat lidé, kteří ztratili někoho hodně blízkého. Deprese. Pořád výše něž lhostejnost, protože se z otupělosti časem opět dostane.

Strach

Lidé na této úrovni vidí svět jako nebezpečné místo, někdy jsou až paranoidní. Obvykle potřebují pomoct se z této úrovně dostat a nebo v ní zůstávají uzavřeni po dlouhou dobu.

Touha

Nenechajíce se zmást stanovováním a dosahováním cílů, toto je úroveň návyku, chuti, touhy – po penězích, po síle, popularitě. Konzum a materialismus je hlavními ukazateli této úrovně. Zde se lidé nejvíce oddávají alkoholu a drogám.

Vztek

Úroveň frustrace, často z toho, že člověk své touhy nenaplnil tak jak si představoval, což může vést k podnětu něco s tím udělat a posunout se na jiný level. V opačném případě člověk zůstává na této úrovni naštvaný sám na sebe. Zde se nacházejí páry, kde jeden je stále naštvaný a druhý stále vystrašený.

Hrdost

První úroveň kde se začínáte cítit dobře, ale stále je to jen falešný pocit. Je to závislé na okolnostech (peníze, prestiž), a proto je tento level dosti zranitelný. Hrdost může vést k nacionalismu, rasismu a náboženským sporům. Stav neracionálního odporu a obrany. Na této úrovni se také nachází náboženský fundamentalismus. Lidé na této úrovni jsou tak moc zapleteni do jejich přesvědčení a pravd, že vidí útok na jejich názory jako útok na ně samotné. Typický případ této úrovně je hnutí skinheads a jeho odnože.

Odvaha

První úroveň skutečné síly. Zde začínáte vidět život jako fascinující, namísto zdrcující. Zde se lidé začínají zajímat o osobní rozvoj, i když na této úrovni to spíše nazývají jako učení se, zlepšování schopností a tak dále. Začínají vidět svoji budoucnost jako vylepšení na základě zkušeností z minulosti namísto pokračování toho stejného.

Neutralita

tuto úroveň nejlépe popisuje fráze „žij a nech žít“. Je to flexibilní, uvolněná a nezaujatá fáze. Cokoliv se stane, nějak se s tím poperete. Nemusíte nic dokazovat. Cítíte se bezpečně a s ostatními vycházíte dobře. Mnoho živnostníků se nachází na této úrovni, je to velmi pohodlné místo. Úroveň lenosti a spokojenosti. Staráte se o své potřeby, ale nepřemáháte se příliš moc.

Dobrá vůle

Teď když jste v podstatě zabezpečeni a máte svoje pohodlí, začínáte svoji energii využívat efektivněji. Jen tak existovat v čase už prostě nestačí. Začnete odvádět dobrou práci a možná také tu nejlepší. Přemýšlíte o time managementu, produktivitě a organizaci osobních informací – tedy o věcech, které na předchozí úrovni nebyly tak důležité. Berme tuto úroveň jako vývoj chtění a sebedisciplíny. Tito lidé jsou tahouni populace. Odvádějí výbornou práci a příliš si nestěžují. Jste ve škole, berete ji vážně, snažíte se, učíte se a věnujete tomu čas, máte dobré známky a jste úspěšní. Toto je bod kde se vaše vědomí stává více organizované a disciplinované

Přijetí

A nyní nastává silná změna a vy se probouzíte do světa nových možností a začínáte žít proaktivně. Na úrovni dobré vůle jste se stali kompetentními a nyní chcete svoje znalosti použít v praxi. Toto je úroveň nastavování cílů a jejich dosahování. Název této úrovně – vychází z faktu, že zde přijímáte plnou zodpovědnost za svůj vlastní život. Pokud ve vašem životě není něco v pořádku (práce, zdraví, vztahy… cokoliv), stanovíte si požadovaný výsledek a změníte to. Začínáte vidět svůj život jasněji a čistěji. Na této úrovni lidé často mění obor své práce, startují nové firmy a zlepšují svůj osobní i pracovní život.

Rozum

Na této úrovni transcendují emocionální aspekty nižších úrovní a myslíte čistě a racionálně. Tento level je také popisován jako úroveň medicíny a vědy. Pokud této úrovně dosáhnete – jste schopni používat svoje rozumové schopnosti na nejvyšší úrovni. Jste disciplinovaní a proaktivní, takže můžete používat všechny svoje přirozené vlastnosti k prospěchu vašich činností. Dosáhnete bodu, kdy si můžete říct „Wow… všechno toto můžu zvládnout a vím, že to zvládnu skvěle. Čím se tedy mám zabývat?“ Rozhlédnete se po celém světě a začnete přispívat k věcem, které mají smysl. Na špičce tohoto ledovce se nacházeli Einstein a Freud. Je vcelku běžné, že většina lidí této úrovně nikdy nedosáhla.

Láska

Nemám rád Hawkinsův termín Láska, protože název této úrovně nemá moc společného s onou emocionální láskou. Je to nepodmíněná láska, trvalé porozumění vašeho propojení se vším co existuje. Na úrovni rozumu jste sloužili svojí hlavě. Ale tomu přišel eventuální konec, kde jste se chytili do pasti přeintelektualizace. Vidíte že potřebujete větší kontext než jen samotné myšlení o vašem původu. Na této úrovni použijete všechen talent, vaše myšlení a schopnosti ve službách svého srdce (většího citu rozeznat co je dobré a co špatné- vaše svědomí).

Tato úroveň vás probudí do vaší opravdové osobnosti. Vaše motivy na této úrovni jsou jasné a neporušené tím co říká vaše ego. Toto je úroveň celoživotní služby lidstvu. Lidi jako Gándhí, Matka Tereza, Dr. Albert Schweitzer. Na této úrovni také začnete být vedeni větší silou než jste vy sami. Je to pocit volného plynutí. Vaše intuice začne být extrémně silná. Hawkins uvádí, že této úrovně dosáhne pouze jeden člověk z 250ti v průběhu celého života.

Úspěch

stav pronikavé a neotřesitelné radosti. Této úrovně dosahují duchovní učitelé. Být jen ve společnosti lidí na této úrovni způsobí, že se cítíte neuvěřitelně. Lidé jsou zde vedení intuicí, není si třeba nadále stanovovat cíle a tvořit detailní plány – expanze vědomí umožňuje fungovat na daleko vyšším levelu. Zkušenost člověka, který byl velice blízko smrti jej může dočasně do této úrovně přenést.

Mír

Úplná transcendence. Hawkins uvádí, že tohoto stavu dosáhne jen jeden člověk z deseti milionů.

Osvícení

Nevyšší možná úroveň kterou lze vůbec dosáhnout. Zde se mísí lidství s božstvím. Extrémně vzácné. Úroveň Ježíše, Buddhy a Krišny. Jen přemýšlet o lidech na této úrovni může zvýšit úroveň na které se nacházíte.

Doufám, že se vám tento model pojetí zdá být dostatečně reflektující. Nejen lidé, ale také objekty, události a celá společenství můžou být hodnocena těmito měřítky. Ve vašem životě se jistě nacházejí některé části v různých úrovních, ale měli byste být schopni identifikovat váš celkový současný level.

Můžete být například celkově na úrovni neutrality ale stále závislí na kouření (level přání). Objevíte v sobě nižší úrovně, které vás stahují k sobě. Ale také jistě objevíte vyšší úrovně. Můžete být na úrovni přijetí a číst knihu na úrovni rozumu a cítit se opravdu inspirováni. Přemýšlejte nad nejsilnějšími vlivy, které na vás působí právě teď. Který z nich vede k vyšším úrovním a který k nižším?

Na tomto přehledu mám rád zejména to, že se můžu na svůj život podívat zpětně a vidět na kterých úrovních jsem se v minulosti nacházel. Upřímně se tím pobavím ale zároveň i poučím a vidím kam směřuju a odkud.

Střídáme to

Přirozeně střídáme mezi několika stavy v průběhu každého týdne, takže můžete pravděpodobně vidět rozpětí 3-4 úrovní kde trávíte nejvíce času. Jedna z cest jak poznat svůj přirozený stav je zamyslet se nad tím jak jednáte vystaveni tlaku. Když vymačkáte pomeranč – získáte pomerančovou šťávu. Co vymáčknete ze sebe, když budete mačkáni vnějšími vlivy? Začnete být paranoidní a vypnete (strach)? Začnete na lidi křičet (vztek)? Začnete se obhajovat (hrdost)?

Okolí odráží vaši úroveň vědomí

Všechno ve vašem okolí bude mít efekt na úrovně vašeho vědomí. Televize, Filmy, Knihy, webové stránky, lidé, objekty, jídlo… Když jste na úrovni rozumu – dívat se na televizní zprávy (což je většinou dominanta úrovní strach a touha) na čas sníží vaši úroveň vědomi. Pokud jste na úrovni viny, televizní zprávy vám pravděpodobně tuto úroveň zvýší.

Přestup z jedné úrovně na další potřebuje značnou dávku energie. Bez vědomého úsilí nebo pomoci ostatních je těžké se na další úroveň přesunout. Dokud do vašeho života nezasáhne nějaká vnější síla.

Nepřeskakujme

Všimněte si přirozeného pořadí úrovní a zkuste si představit co se stane když se pokusíte o zkratkovité přeskočení některé z nich. Pokud se snažíte dosáhnout úroveň Rozumu předtím než máte vypěstovanou sebedisciplínu (dobrá vůle) a stanovování cílů (přijetí), budete natolik neorganizovaní a nesoustředění, že nebudete schopni využívat svoji mysl na plné obrátky. Pokud se pokusíte dostat se na úroveň Lásky před tím než budete mít Rozum – díky lehkověrnosti můžete skončit v nějaké sektě.

Není to lehké, ale stojí to za to

Přechod na vyšší úroveň může být extrémně těžký. Většina lidí to nezvládne v celém jejich životě. Změna jen o jednu úroveň může radikálně změnit všechno ve vašem životě. Toto je důvod proč lidé pod úrovní Odvahy těžko dosahují nějakého pokroku v jejich životě. Odvaha je nutností pro vědomé práci na změnách úrovně. Přijde na to a budete muset vsázet celou svoji realitu na šanci být více uvědomělý a pozorný.

Pokaždé, když dosáhnete vyšší úrovně vědomí – budete naprosto přesně vědět, že ta sázka stála za to. Například, pokud dosáhnete úrovně Odvahy – všechny vaše předchozí obavy a strachy, falešná hrdost vám teď budou připadat hloupé. Když dosáhnete úrovně Přijetí (stanovování a dosahování cílů), podíváte se zpět na úroveň Dobré vůle a uvidíte, že jste byli jako myš běžící na kolotoči – byli jste dobrými běžci, ale nějak vám unikal směr.

Zvyšujme si úroveň

Myslím, že nejdůležitější věc, co můžeme jako lidé udělat, je zvyšovat své úrovně vědomí. Pokud toto uděláme – má to vliv na všechny lidi kolem nás. Představte si, jak skvělý by byl svět, pokud bychom všichni dosáhli alespoň úrovně Přijetí. Podle Hawkinsových slov 85% lidí na zemi žije pod úrovní Odvahy.

Pokud nakrátko zažijete vyšší úrovně, můžete vidět kam musíte jít příště. Pokud máte jeden z těch momentů jistoty, že jste pochopili, že se věcí musejí změnit. Ale pokud jste klesnuli zase zpět na nižší úroveň, tyto vzpomínky budou zamlžené.

Měli bychom se držet zdrojů, které nám pomáhají v dosažení vyšších úrovní. Každý krok vyžaduje jiná řešení. Vzpomínám si, že když jsem se dostával z úrovně Neutrality do Dobré vůle – poslouchal jsem téměř každý den audioknihy o time managementu. Byl jsem ponořen do těchto zdrojů vytvořených lidmi na úrovni Dobré vůle, dokud jsem se neposunul výše. Ale kniha o time managementu by byla k ničemu člověku, kdo je na úrovni Hrdosti. Velmi brzo by toto odmítnuli s hromadou výmluv. Time management je také neúčelný pro někoho na úrovni Mír. Ale nemůžete dosáhnout vyšších úrovní, dokud jste úspěšně nezvládli ty předchozí. Ježíš byl tesař. Gándhí byl právník. Buddha byl princ. Všichni musíme někde začít.

Podívejte se na tuto hierarchii s otevřenou myslí a sami uvidíte jestli vás to povede k novým pohledům a zamyšlením, které mohou pomoct zažít další úroveň ve vašem životě. Žádné úrovně nejsou lepší nebo horší než ty ostatní. Nedovolte aby bylo vaše ego zahaleno v myšlenkách toho že jste na té které úrovni. Tedy, samozřejmě pokud  nejste na úrovni hrdosti…

1 komentář

  1. Díky za perfekní úvod k pochopení značných souvislostí. Začal jsem číst uvedený zdroj, knihu Moc versus síla, a jsem nadšen novými informacemi, které mi krásně zapadají do mého pohledu na svět a zapadají jako kamínky do mozaiky…

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here