V čem se liší práce mediátora pro probační a mediační službu?

0
2578

Věděli jste, že mediátor pracující pod záštitou Probační a mediační služby ČR dostává zcela jiný typ případů? Objevte, jaké rozdíly jsou mezi vykonáváním mediace jako OSVČ a jako zaměstnanec Probační a mediační služby ČR.

Kdo může mediaci vykonávat

V České republice máme celkem tři možnosti pro vykonávání profese mediátora. Mediaci totiž může vykonávat zapsaný mediátor, nezapsaný mediátor a fyzická nebo právnická osoba jako zaměstnavatel prostřednictvím svých zaměstnanců.

Zapsaný i nezapsaný mediátor může mediaci vykonávat dvěma způsoby – jako OSVČ nebo jako zaměstnanec společnosti, která mediaci nabízí jako svoji službu. Pokud mediátor provádí mediaci jako osoba samostatně výdělečně činná, rozhoduje sám o tom, jaké případy si vezme na starost a jaké nikoliv. V případě vykonávání mediací jako zaměstnanec je výběr náplně jeho práce v režii zaměstnavatele.

Mediátor v Probační a mediační službě ČR

Mediaci lze také vykonávat pod záštitou Probační a mediační služby ČR. Jedná se o státem zřízenou instituci, která kromě jiného mimosoudně zprostředkovává řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Také má za úkol směřovat obě strany k urovnání konfliktního stavu v souvislosti s trestním řízením.

Mediaci v rámci Probační a mediační služby mohou vykonávat pouze její zaměstnanci. Uchazeč o pozici mediátora v PMS přitom nemusí být zapsaným mediátorem ani předem absolvovat nějaký kurz. Jejich práce spočívá vyloženě v mediování trestních kauz. A právě v tom se liší od ostatních soukromých mediátorů, kteří se ke kauzám z trestního práva téměř nikdy nedostanou.

Chcete se naučit vše podstatné pro vykonávání profese mediátora? S pomocí mediačního výcviku se to naučíte během pouhých šesti dnů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here