Z knihy Myšlením k bohatství se zrodil film! Neváhejte ho zhlédnout!

2
18173

Kniha Myšlením k bohatství, kterou v roce 1937 vydal Napoleon Hill, má na kontě více než 120 000 000 prodaných výtisků a po 80 letech od vydání má i filmové zpracování. Jedná se o novodobou „Bibli“ pro poslušnost, uchlácholení, povrchovou spokojenost, manuál teleshoppingových prodavačů, shluk dobře znělých vět, jehož prodej prostě vynáší, nebo hlubokomyslné dílo nabízející výborný návod na bohatství a úspěch v osobní i pracovní rovině?

Film Myšlením k bohatství zde!

myšlením k bohatství

Kdo chce do seberozvoje investovat svůj čas a peníze, má často obavu, aby ho nepotkalo to, co koluje světem jako vtip:

Dobrý den, dámy a pánové,
vítejte na semináři: Jak rychle vydělat 100 000 Kč. Během pár chvil vás seznámím s úžasným návodem, který může každému přinést velké zisky. Položím vám 2 otázky: 1. Kolik vás je v sále? „Sto!“ odpoví účastníci. 2. Kolik jste zaplatili za vstupenku? „Tisíc korun!“
Děkuji za pozornost a přeji hezký den!

Bezpeční především

Z tohoto hlediska se dá považovat kniha a z ní zrozený stejnojmenný film za bezpečný, neboť Napoleon Hill tomuto dílu věnoval 20leté úsilí, během něhož, na základě myšlenek A. Carnegieho (Carnegie pocházel z chudé imigrantské rodiny, přesto se z něj stal ocelářský magnát, jeden z nejbohatších lidí v dějinách, filantrop…. v roce 2005 byl zařazen mezi 100 největších osobností USA), vedl průzkum, rozhovory s 500 nejúspěšnějšími lidmi té doby. Ačkoli jde tedy na první pohled o literaturu svépomocnou, motivační, nese i označení (oproti mnohým podobným): naučná, non-fikce (literatura faktu).

Kniha láká odhalením tajemství

V úvodu kniha láká čtenáře odhalením „tajemství“ či „magické poučky“ vedoucí k bohatství. Uvádí, že díky této poučce zbohatli mnozí velikáni, například: Henry Ford, Theodore Roosevelt, William Howard Taft, Thomas Woodrow Wilson, Dr. Alexander Graham Bell, John Wanamaker, Thomas A. Edison, Edwin C. Barnes, Jennings Randolph a mnoho dalších.

„Bohatství není nedosažitelné, stále můžete být tím, čím se chcete stát; mít peníze, slávu, uznání a štěstí mohou všichni ti, kteří jsou připraveni a odhodláni o tato požehnání bojovat.“
úryvek z knihy

Jak již samotný název říká, kniha i film pojednávají o síle myšlenek. Mezi nadmíru motivačními větami, vzbuzující v člověku až božský pocit moci (*pomyslím a stane se*), autor zmiňuje, že v životě platí pravidlo: „něco za něco“. Nestačí jen myslet, přát si, ale také na tom pracovat.

Všechny úspěchy i všechno zasloužené bohatství má svůj počátek v myšlence.
úryvek z knihy

Dalším důležitým bodem díla je poselství, že Bohatství není jen o penězích… třebaže na první pohled příběhy/návod působí jako recept na převážně ekonomickou prosperitu. Každý si v termínu „bohatství“ může najít své.

V knize i filmu jsou velice silné příběhy, jež přimějí k zamyšlení. Každý příběh v sobě skrývá klíč k úspěchu v podnikání i v osobním životě. Někdo to nazve tajemstvím, někdo principy, pilíři, zákony, návody… zjednodušeně jde o způsoby, které se mnohým úspěšným lidem osvědčily.

Kniha ani film nejsou jednorázovou záležitostí. Při každém dalším přečtení, při každém dalším zhlédnutí přichází nejen oživení principů, ukotvení „aha momentu“, přísun energie, síly, motivace, odhodlání, víry, inspirace… ale i něco nového, něco navíc, co předtím bylo nějak přehlédnuto, co člověk postupem času a svého vývoje vidí lépe či jinak.

V Myšlením k bohatství se připomíná moudro psychologu: „Když je člověk na něco skutečně připraven, přijde to samo.“ Otázka však je, kdy se skutečně člověk stává připraveným? Co by měl mít, aby mohl uspět v tom, v čem si přeje? To obě formy Myšlením k bohatství prozradí.

Když panu Fordovi řekli, že není možné sestrojit osmiválec, řekl: „Stejně to udělejte.“
úryvek z knihy

Ochutnávka: Co je k bohatství (duchovnímu/materiálnímu) potřeba?

 • Vytyčit si jasný cíl (vědět, co chci). Toto vědění/uvědomění vychází ze snů a vize.
 • Mít vytrvalost. Vše se děje nejdřív v mysli, pak reálně.
 • Mít sebedůvěru. Není problém, když se hned neuspěje, problém nastává, když nejsou sny, vize, snaha pracovat na sobě.
 • Mít naději a především touhu, plány, odhodlání.
 • Nevzdat se při dočasné porážce. Úspěch většinou přichází za porážkou, pokud se lekce zvládne – uchopí správně. „Příležitost přichází velmi často zadními vrátky, chce to mít oči otevřené. úryvek z knihy
 • Hledat řešení: radit se s odborníky, hledat informace + dát na vlastní intuici.
 • Obklopit se správnými lidmi (“správní” jsou pro nás ti, s nimiž se podporujeme a doplňujeme).
 • Neměřit všechny svými vlastními předsudky a dojmy (umět diskutovat i sám se sebou + zbavovat se předsudků).
 • Mít dobrý charakter, sebezdokonalovat + vzdělávat se (stále!)
 • Mít víru a neztrácet ji. Je-li vytoužená věc správná, je nutné za ní jít, nenechat se odradit nepřejícími lidmi.
 • Uchopit neuchopitelné, vidět neviditelné nemít strach být jedinečný, jiný.
 • Být vděčný, umět děkovat.
 • Mít v srdci lásku, vášeň a soustředit to do vysněného (do vztahu, sebe sama, zdraví, kondice, práce, umění…)
 • Pečovat o ostatní, nejen o svůj úspěch. Nepřevyšovat práci nad vztahy.

Kniha i film podávají pomocnou ruku, motivují… Ukazují životní příběhy lidí, kteří hýbali/hýbou světem a měli/mají moc nad svými vlastními životy díky síle jejich myšlenek. Místy se může zdát pobídka k úspěchu, zejména v prvním vydání knihy, přílišná (byla zprvu koncipována pro americký trh do období, kdy takový styl byl žádoucí). Nadhled je proto nutnou součástí při absorbování této motivační vlny.

Film prohlubuje myšlenky Napoleona Hilla

Kniha nabízí tradičnější, příruční verzi (umocněnou vůní papíru, nebo moderní formu: e-book). Film, díky modernímu zpracování, svižnější formě a obohacení o nové příběhy, šikovně prohlubuje myšlenky Napoleona Hilla, nahlíží na ně z nové perspektivy a činí je snadněji vstřebatelné. Je atraktivní a komfortní variantou (s bonusy má téměř 4 hodiny), která potěší skalní fanoušky knižní verze i ty, kteří se s tímto dílem ještě nesetkali.

„Jsem strůjcem svého osudu, jsem kapitánem své duše”
Henley

Cílem je dodat sebevědomí, směr (know-how) v podnikání, práci, v osobním životě a přimět čtenáře/diváka (jinak) myslet, což je základním krokem na cestě k bohatství a spokojenosti.

„V nádherně zfilmovaných klíčových okamžicích životů Thomase Edisona, Henryho Forda a dalších slavných a vlivných mužů a žen, budete získávat jednotlivé lekce z knihy Myšlením k bohatství v podobě, která tu dosud nebyla.“

Více na: myslenimkbohatstvi.film

Trailer k filmu:

2 KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here