9 znaků, jak poznat manipulátora a jak se mu ubránit?

1
20124

Slovo manipulace má svůj původ z latinského slova manus – ruka. Naznačuje fakt, že manipulátor degraduje okolní osoby na pouhé předměty, jimiž je možné manipulovat, tedy přesouvat a umisťovat je na žádoucí místo, tak jako je možné toto konání s neživými objekty. Manipulativní chování je do  jisté míry patologické a destruktivnosti manipulativních tendence mohou být i destruktivního rázu.wooden-mannequin-791720_1280

Jak poznáte manipulátora ve vašem okolí?

 1. Sám sebe obvykle označuje jako nejschopnějšího, výjimečného a pro ostatní nepostradatelného.
 2. Druhé lidi s oblibou zesměšňuje a přivádí je do úzkých.
 3. Snaží se druhým řídit jejich životy.
 4. Nedává druhým na výběr, pouze jeho směr je ten jediný platný a správný.
 5. Je mistrem v tom najít slabiny a zranitelná místa druhých lidí a pak je využívá k dosažení svých cílů.
 6. Někdy se chová jako cholerik, druzí mu pak raději vyhoví, než by s ním šli do konfliktu.
 7. Svými činy dokazuje druhým svoji moc a sílu.
 8. Nikdy nepřiznává chybu na svojí straně a neomlouvá se.
 9. Jistou specifickou formou manipulace může být i nemoc, nemohoucnost nebo její předstírání.

U jedinců se sklony k manipulativnímu chování se tyto sklony a schopnosti stávají trvalou součástí jejich sociálních dovedností a chování vůči dalším lidem. Nejrůznější situace spouští manipulativní chování a jsou poté aplikovány zcela spontánně a bez rozmyslu.

Jak se ubránit manipulaci?

Aktivní obrana – V případě aktivní obrany dávám najevo jasný nesouhlas s konáním manipulátora
Pasivní obrana – na manipulátora nebo jeho chování nereaguji na manipulátora

Zpracujte svá slabá místa a nedejte manipulátorovi šanci – zpracujete-li svá slabá místa, zbavíte se nefunkčních mentálních vzorců a podvědomých nastavení, např. pocitů viny, potížím se sebevědomím, nízkého sebevědomí apod., pak vlastně nedáváte manipulátorovi šanci, aby Vaše slabá místa napadl. Vyřešit takovéto záležitosti je sice dlouhodobějším procesem, avšak výsledky rozhodně stojí za to.

Najděte pomoc: Cítíte-li se hodně v úzkých a máte pocit, že situaci nejste schopni sami zvládnout nebo vyřešit, vyhledejte odbornou pomoc.

 Jak se bránit manipulátorovi?

Jednou z obvyklých manipulativních technik je kritika. Jak se tedy nejlépe ubránit nespravedlivému osočování a kritizování?

 • Přestaňte se ospravedlňovat a bránit
 • Dejte najevo lhostejnost (Je to Tvůj názor, Tak to vidíš ty, Myslet si o mně můžeš, co chceš…)
 • Věty by měly být krátké a neagresivní.

Odhalení manipulátora je prvním důležitým krokem k řešení celé situace, dalším je pak změna vlastních postojů – uvědomění si vlastní svobodné vůle, svobody a práv. Chcete-li se vymanit ze vztahu s manipulátorem, pak je třeba nejprve zrušit citová pouta, která nás k němu váží. Jedná se o nejdůležitější, ale zároveň i nejsložitější krokem procesu. Napomoci mu může uvědomění, že s manipulátorem není možné komunikovat a přestat doufat ve změnu a zázračný obrat.

Manipulátoři ve svých žádostech často používají tzv.”dvojitou vazbu”. Takováto dvojitá vazba se projevuje tím, že vedle sebe položí dvě naprosto protikladné žádosti, kterým ovšem není možné současně vyhovět, tedy jedná se o naprosto nesplnitelný úkol. Bránit se tomu můžete tak, že se manipulátora zeptáte, které z těchto dvou nabízených možností dává přednost a potom udělejte to, co vyhovuje vám.

Manipulátor ve vztahu

Začátky vztahu s manipulátorem bývají velmi příjemné. Tyto osobnosti bývají zábavné, zajímavé, přitažlivé a umějí dát najevo svoji náklonnost. Žijete-li ve vztahu s manipulátorem déle, všimnete si dozajista i jeho stinných stránek. Obvyklé je pro něj vyhýbání se rozhovorům, které vnímá jako pro něj nepříjemné. Takovýto hovor sabotuje opakovaně v jeho průběhu, a to buď zcela otevřeně, v některých případech však skrytě a rafinovaně. Manipulativní osoba odmítá diskutovat, na schůzky nepřichází nebo chodí pozdě, opakovaně odchází uprostřed hovoru, trucuje, dokud druhý nezmění názor. Komunikace s manipulátorem se podobá dlouhému pochodu a bloudění v nepřehledném labyrintu. Zdeformovanost takovéto komunikace vede k tomu, že partner o sobě začíná pochybovat. Manipulátor ho obvykle v těchto přesvědčeních ještě předstihne a poukazuje na jeho psychickou labilitu a narušenost. Nezřídka si ale sám partner manipulátora začne o sobě samém myslet, že mu snad opravdu přeskočilo.

© Jana Ducháčková

Čtěte také: Pozor, egoista!

1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here