14 návyků a dovedností úspěšných a bohatých lidí

4
13930

Všechny úspěšné a bohaté lidi na světě spojuje něco společného. Jsou to určitě dovednosti a návyky, které jim pomáhají dosáhnout velkých úspěchů v osobním, ale i pracovním životě. Tyto návyky a dovednosti odlišují úspěšné od neúspěšných a bohaté od chudých, proto pokud chceš být úspěšný a bohatý, tak zařaď tyto návyky do svého života.

Meditace

Meditace je naprosto nejlepší relaxační technika, která velice účinně pomáhá zbavovat stresu, ale má mnoho dalších výhod. V dnešní uspěchané době, kdy se kladou čím dál větší požadavky na lidi způsobuje, že jsou lidé čím dál častěji ve stresu. Proto je důležité si udělat každý den čas, aspoň malou chvilku pro sebe a věnovat se meditaci. Ne jen, že ti to pomůže zbavit se stresu, ale také lépe pochopíš sám sebe. Meditace je jedná z nejlepších technik jak poznat sám sebe a naučit se pracovat se svou myslí, ale i emocemi. Pomocí meditace můžeš dosáhnout vnitřního klidu a být více vyrovnaným člověkem.

Meditace pomáhá rozvíjet trpělivost a také zlepšuje zaměření pozornosti na dosažení cíle což vede ke zlepšení pracovního výkonu. Stačí alespoň pět minut denně meditovat a napojit se na svůj vnitřní zdroj. Úspěšní lidé používají meditaci pro rozvíjení kreativního myšlení a tvořivosti. Pomocí meditace můžeš dostat úžasné nápady a myšlenky, které stačí zrealizovat a úspěch se dostaví.

Vytvoř si z meditace návyk. Doporučuji meditovat každé ráno hned po probuzení, protože si hned ráno vyčistíš hlavu, vnitřně se zklidníš a nastavíš se na své cíle v daném dni. Také si zvýšíš tímto své vibrace a bude pro tebe snadnější si je po celý den udržet. Udělej si z meditace ranní rituál, který bude neodmyslitelně patřit ke tvému životu a výsledky budou naprosto mít naprosto skvělý dopad na tvůj život.

Silné stránky

Úspěšní lidé si jsou moc dobře vědomi, jaké jsou jejich silné stránky a každý den jej využívají. Bylo by smutné, své silné stránky nerozvíjet a neuplatňovat je v životě. Najdi své silné stránky a začni je využívat a rozvíjet.

Silné stránky nejsou to stejné jako talent. Psycholog Martin Seligman definuje silné stránky jako vlastnosti, které lze získat, zatímco talenty jsou vrozené. Talenty tě mohou rozvíjet a dostat jen do určitého bodu. Když začínáte, jsou důležité talenty, ale jak tvoje kariéra postupuje a stáváš se úspěšnější, zjistíš, že přecházíš od využívání svých talentů k většímu využití svých silných stránek.

Každý má silné stránky, ale málokdo ví, které to jsou. Být schopen identifikovat své silné stránky je cenným nástrojem, zejména pokud jde o vedení. Úspěšní vůdci tráví většinu času rozvíjením svých silných stránek a jejich uplatněním na pracovišti a současně zvládají své slabosti. Plným porozuměním jejich silným stránkám se mohou jasněji soustředit na to, v čem jsou dobří.

Poznej a rozvíjej svoje silné stránky, protože toto je cesta k úspěchu.

Vděčnost

Jeden z nejzákladnějších návyků úspěšných a bohatých lidí je vděčnost. Pomocí vděčnosti lze velice dobře zaměřit svou pozornost na své cíle a sny, ale především vybrat si doslova svou realitu. Mnoho lidí se neustále a dokola zaměřují na negativní aspekty v jejich životě a neustále si stěžují co nemají, kde ještě nejsou, čeho nedosáhli, jak mají špatný a těžký život. Toto všechno vede k životu v nedostatku, plného problémů a neustálého boje. Pokud budeme živit negativní věci ve svém životě, tak budou v naší realitě setrvávat a ještě díky naší zaměřené pozornosti budou nabalovat na sebe další negativní situace, lidí a zkušenosti.

Jak z toho ven? Nejlepší možností je aplikovat vděčnost ve svém životě. Jednoduše se zaměř na pozitivní aspekty svého života, za které můžeš být vděčný. Začni si vážit věcí, lidí a všeho ve svém životě poděkuj za to a buď vděčný. Tím se změní tvá vibrace a pozornost najednou si začneš všímat všech pozitivních věcí ve svém životě. Stane se z tebe magnet a budeš přitahovat neustále další a další situace, zkušenosti a lidi za které můžeš být vděčný. Vděčnost je cesta a klíč, který odemyká životní hojnost. Pokud nechceš nadále žít v nedostatku, tak začni prožívat vděčnost ve svém životě. Všichni úspěšní lidé si váži toho co mají tady a teď a proto přitahuji do svého života neustále další a další věci za které můžou být vděční. Napojili se na proud hojnosti, který je neomezený.

Můžeš být vděčný klidně za maličkosti a každodenní věci. Často slyším, že někdo tvrdí, že nemá nic za co by mohl být vděčný. Každý člověk má mnoho věcí ve svém životě za které může být vděčný. Stačí se jen porozhlédnout kolem sebe. Můžeš být vděčný za oblečení, jídlo, pití, oči a že můžeš vidět, sluch, že můžeš slyšet, střechu nad hlavou, rodinu,a nebo lidi kolem sebe a mnoho dalšího.

Použij tuto techniku a změní se ti tvůj život od základů. Každý večer si napiš minimálně tři věci za které jsi za uplynulý den vděčný a prociť k tomu emoce a poděkuj. Dělej to každý den a výsledky se brzy dostaví. Založ si deník vděčnosti a piš si do něj každý večer ideálně před spaním, aby se změnila tvá vibrace než usneš, protože s jakým pocitem usínáš, tak s takovým se i budíš.

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost je velice důležitá dovednost, protože jde o to jak umíme spravovat své finance. Pokud chceš být bohatý a úspěšný, tak musíš znát alespoň základní pravidla finanční gramotnosti. Musíš vědět jak a kde investovat své peníze a vytvářet pasivní příjmy. Existuje celá řada způsobů jak vydělat peníze, ale musíš pochopit energii peněz a naučit se s ni pracovat. Můžeš pracovat pro peníze a nebo peníze budou pracovat pro tebe.

Pokud chceš, aby peníze pracovali pro tebe, tak musíš přestat utrácet nesmyslně své peníze a začít vydělané peníze investovat. Můžeš investovat například do nemovitosti, akcií, zlata, kryptoměn, různých projektů a mnoho dalšího. Jde o to, že tvé peníze budou vydělávat další peníze bez tvé účasti. Pasivní příjmy jsou klíčem k finanční svobodě.

Obecně platí jedno pravidlo, které zní – každý měsíc investuj alespoň minimálně 10% ze svých přijmů. Nezapomeň, že investice je dlouhodobá záležitost, proto musíš myslet z dlouhodobého hlediska. Pokud chceš investicemi jen rychle vydělat, tak to rovnou vzdej, protože žádná taková zkratka neexistuje.

Způsob myšlení

Všechny úspěšné a bohaté lidi spojuje jedna velice důležitá věc a tím není nic jiného než určitý způsob myšlení. Úspěch i bohatství začíná pravě v naší mysli.

V první řadě musíme pochopit, že existují dvě složky naší mysli a tím je naše vědomí a podvědomí. Vědomou složku můžeme ovládat silou vůle a to jsou naše myšlenky, které si vědomě vybíráme a na co myslíme. S podvědomou složkou naší mysli už je o dost složitější, protože je v ní uloženo všechno od narození až do současnosti.

Od narození do věku cca šest až sedm let funguje náš mozek na nižších mozkových vlnách. Tyto nižší mozkové hladiny se nazývají alfa, theta a delta. U dítěte do sedmi let jeho mozek je ve stavu převážně theta, který se rovná stavu hypnózy. V praxi to znamená, že vše co toto dítě vidí slyší a podobně se ukládá přímo do jeho podvědomí a vytváří se základní model jeho podvědomí pro život.

Podvědomí nelze vědomě ovládat ani jen přeprogramovat sílu vůle. Existují určité techniky a metody, které dokáží změnit, nahradit přeprogramovat vzorce a přesvědčení v podvědomí. Nejlepší a nejjednodušší metodou jak přeprogramovat své podvědomé vzorce, víry a přesvědčení jsou afirmace.

Nejdůležitější dovednost, kterou musíš zvládnout, aby jsi se stál úspěšným a bohatým člověkem je naučit se ovládat svou mysl. Kdo neovládá svou mysl, tak mysl ovládá jeho. Mysl může být dobrý sluha a nebo zlý pan. Aby jsi se naučil něco ovládat, tak musíš v první řadě vědět jak to funguje. Nejlepší možnost k takovému sebepoznání je meditace. V meditaci poznáš jak funguje tvoje mysl, ale i emoce což je první předpoklad k ovládnutí své mysli.

Jediná skutečná cesta jak zbohatnout a být úspěšný je věřit sám v sebe a své schopnosti. Musíš změnit svůj vztah k penězům, zbavit se všech negativních a omezujících přesvědčení, které ti brání v dosažení úspěchu a bohatství.

Investuj do sebe a neustále se vzdělávej

Každý úspěšný a bohatý člověk ví, že je potřeba se neustále vzdělávat a získat nové zkušenosti a informace. Život je o neustálém růstu, celý vesmír je vytvořen na základě růstu, protože vesmír se neustále rozpíná a expanduje. Stejně jako všechno v tomto světě se neustále mění, zlepšuje, posouvá a zdokonaluje. Růst je smyslem života.

Pokud chceš být úspěšný, tak se musíš neustále vzdělávat a je úplně jedno jak. Můžeš číst knihy, absolvovat různé kurzy ať už online nebo offline, navštívit různé semináře a akce a nejlepší co můžeš pro sebe udělat je najít si svého mentora. Mentor je člověk, který už dosáhl úspěchu v oboru ve kterém chceš být úspěšný i ty. Můžeš se od něj učit, získávat zkušenosti, učit se z jeho chyb a nechat se vést. Tím, že se budeš učit z chyb někoho úspěšného, tak tím získáš velkou výhodu, protože nebudeš muset tyto chyby opakovat a ušetřit tím mnoho času, peněz a úsilí.

Nejlepší investice je investovat do sebe a svého vzdělání, zkušeností a svých dovedností. To, co tímto získáš už ti nikdy nikdo vzít nemůže. Ale o majetek, portfolio, peníze můžeš kdykoliv přijít. Proto se nezapomeň neustále vzdělávat a investovat do sebe, protože se ti to mnohonásobně vrátí.

Vytrvalost

Chceš být skutečně úspěšný, bohatý, nebo dosáhnout něčeho velkého? Pak budeš muset čelit mnoha a mnoha nezdarů, problémů a překážkám na cestě za tvým snem. Je to nevyhnutelné a jiná cesta ani zkratka neexistuje. Každý opravdu úspěšný a bohatý člověk na světě má za sebou velkou řadu neúspěchů a pádů. A proč nakonec uspěli? Protože měli jasný cíl a směr, ale co je ze všeho nejdůležitější? Nikdy se nevzdali a  vytrvali tak dlouho dokud nedosáhli svého snu.

Vytrvalost je klíček k úspěchu. Kdo vytrvá a nevzdá se vždycky dříve, nebo později uspěje. Všechny ty pády, problémy, překážky a neúspěchy nám jen ukazují cestu. Jsou to všechno příležitosti pro změnu, zlepšení a růst a tak je k tomu také potřeba přistupovat. Když neuspěješ na cestě za svým snem, nebo v podnikáni, nebo v čemkoliv jiném, tak je čas udělat změnu. Musíš to zkusit jinak, nebo zvolit jiný přistup, jinou cestu, ale vždycky existuje způsob jak dosáhnout čehokoliv na světě. Kdyby mnoho nejúspěšnějších lidí v historii nebyli vytrvalí, tak by jsme dnes neměli žárovku, elektřinu, auta, letadla a mnoho dalšího.

Kdo vytrvá ten uspěje. Předpoklad je poučit se ze svých chyb a vydat se jinou cestou, nebo jiným přístupem. Pokud budeš pořad dokola dělat to samé a očekávat jiné výsledky tak jsi blázen a šílenec, protože výsledek bude vždy stejný. Albert Einstein definoval bláznovství a šílenství jako: Opakování jedné věci pořád dokola a čekání rozdílných výsledků.

 

Lidi ve tvém okolí

Pokud chceš být úspěšný a bohatý, tak se musíš obklopovat úspěšnými a bohatými lidmi. Musíš aplikovat jednoduché pravidlo ve svém životě a tím je – jsi průměrem 5 lidí se kterými trávíš nejvíce času. Ano přesně tak – tvé finance, zdraví, práce, kvalita tvých vztahů i tvého života se rovná průměru pěti nejbližších lidí se kterými trávíš nejvíce času.

Těchto pět nejbližších lidí má vliv na tvůj způsob myšlení i chování, tvé návyky, přesvědčení a víry a tím pádem na celý tvůj život. Chceš být nejlepší musíš se učit a inspirovat od těch nejlepších.

Udělej si jednoduchou analýzu těchto pěti lidí. Pokud jsou to lidi, kteří jsou negativní, neustále si stěžují a hledají ve všem chyby, berou ti energii, uráží tě nebo ponižují, tak se musíš od těchto lidí odprostit. Možná to bude těžké, pokud jsou to tito lidé z rodiny, přátelé, kamarádi a podobně, ale pochop, že jsou to lidé, kteří tě stahují dolů a oddalují tě od úspěchu. Naopak musíš se začít bavit a stýkat s lidmi, kteří tě budou podporovat, inspirovat, motivovat a ukazovat ti cestu. Budou tě nabíjet pozitivními myšlenkami a energií. Takový lidé tě budou nutit jít do akce a začneš v sobě odhalovat svůj plný potenciál a tvořivost. Měl by si tedy trávit daleko více času s úspěšnými lidmi než s neúspěšnými.

Priority soustředění a time managment

My lidé děláme dost velkou chybu v tom, že si zvolíme spoustu cílů nebo plno nových návyků a snažíme se vše stihnout. Nakonec zjistíme že to všechno nestíháme a skákáme od jednoho úkolu k druhému a neděláme vše pořádně. Vytváříme si to-do listy a plníme seznamy od rána do večera. Snažíme se to všechno stihnout. Pokud to nestihneme, cítíme se provinile a někteří můžou pociťovat i úzkost. Po chvilce zjistíme, že je vyplňujeme, aby jsme byli zaneprázdnění a aby jsme procítili jakýsi pocit uspokojení na konci dne. Tento to-do list tě okrádá akorát tak o tvůj drahocenný čas. Pokud je seznam příliš dlouhý, máme tendenci splnit právě ty, které můžeme dokončit během několika minut a ty mnohem důležitější odkládáme na pozdější dobu. Nakonec ty důležitější odložíme na ´zítřek´.

Aby jsme byli efektivní, je lepší začít dělat věci jednodušeji.

  1. Zvol si maximálně 5 nejdůležitějších věcí, které musíš udělat. Měli by to být věci, které mají největší dopad na tvou práci nebo se díky tomu přiblížíš ke svému cíli.
  2. Zablokuj čas a začni ho ovládat. Tato technika se nazývá pomodoro. Pomocí této metody rozdělíš svůj pracovní den na 25 minutové segmenty, které jsou od sebe oddělené 5 minutovýma přestávkama. Po čtyřech segmentech si dáš delší přestávku, která by měla být 15-20 minut.

Tato metoda ti všípí pocit naléhovosti. Nebudeš mít tak pocit, že v pracovním dni je nekonečný čas na to, aby se věci stihly a díky tomu nebudeš rozptýlený. Moc dobře víš, že máš jen pohých 25 minut na to, aby jsi dosáhl co největšího pokroku v úkolu.

Proč je tato technika daleko lepší? Nebojuje proti času, ale nádherně s ním spolupracuje. Trénuješ soustředěnost a dostáváš se do stavu flow. V tomto stavu jsme nejefektivnější a taky je pro nás tento stav hodně naplňující. Snižuje se pocit vyhoření. Začneš si užívat tu cestu a ne její cíl, což je klíčem k trvalému štěstí.

Jednoduchost

Rádi vytváříme problémy a děláme věci složitě. Přesto všichni milujeme jednoduchost. Jednodušší věci jsou daleko efektivnější a úspěšnější. Dnešní spotřebiče mají spoustu tlačítek a vymožeností. Koukněme se na takovou pračku. Některé mají tolik programů že člověk ani neví, co pořádně znamenají.

Přitom lidé v tu chvíli chtějí jen jedno – zapnout pračku. Přijde tedy na trh pračka, která automaticky zváží a určí jaký program si zvolí sama a ty máš udělat jen jedno – stisknout jedno tlačítko. Nekoupil by sis jí? Takové zjednodušené věci slaví velký úspěch. Většina úspěšných produktů a nápadů zjednodušuje a řeší problémy. Třeba taková Ikea. Ikea přišla v roce 1956 s plochým balením nábytku. Takže si lidé mohli nábytek v pohodě odvézt domů a doma jej jednoduše smontovat.

Nejenom že zjednodušování věcí a řešení problémů ti může přinést spoustu peněz, ale i budeš šťastnější, pokud budeš svůj život zjednodušovat.

Problémy a změny

Úspěšní lidé problémy ochotně přijímají, protože je berou vždy jako příležitost. Jsme naprogramování na to, aby jsme problémy nesnášeli a nechtěli je. Pokud chceš být úspěšný člověk, musíš začít problémy vnímat úplně jinak. Chce to čas, ale jakmile prozřeš, že tvůj problém tě posunul dál, začneš se hodně rychle měnit. Už nebudeš bojovat proti problémům, budeš je přirozeně přijímat.

Stejně tak jako problémy, nemáme rádi ani změny. Změna je ale úžasná věc. Člověk se drží toho, co zná jako klíště a nechce se toho vzdát a pustit, i když mu to už dávno nefunguje. Platí to hlavně v nezdravém životním stylu, vztazích a práci. Je to důležitý bod, který by sis měl někam zaznamenat. Bez toho, abys měl rád problémy se daleko nedostaneš.

Vždycky když jsem se konečně pustila toho, čeho jsem se držela jako klíště, za rohem mě čekalo daleko něco úžasnějšího. A proto, když si uvědomím, že v mém životě něco nefunguje, rychle to opustím. Změny mi nevadí, protože je miluju i hlavně proto, že nemám ráda stereotyp. Úspěšní lidé se dokáží přizpůsobit změnám. Pokud něco selže, úspěšný člověk se dokáže rychle přizpůsobit změnám, které situace přinášejí.

Ovládni svůj strach

Tím že ovládneš svůj strach, nebude s tebou vůbec lehké manipulovat. To je ale jen třešnička na dortu, protože hlavním důvodem proč tuto dovednost ovládnout, je samozřejmě to, že tě nikdy nic nezastaví. Budeš raketově růst.

Je to přirozenost, že se vyhýbáš nepříjemným věcem, které tě děsí. Pokud před svým strachem ale neustále utíkáš, staneš se jeho rukojmím. Bohužel, nemůžeme navždy utíkat svému strachu. Stejně nás vždycky dožene. Strach nám z opačného pohledu ukazuje i cestu, jehož překonání vede k růstu.

Ideální čas jednat je TEĎ – vytvářej akce

Neustále odkládáš svůj život? Častokrát se vymlouváme na to, proč zrovna teď nemůžeme jít za svými sny. Až budu… Můžu to udělat, ale… Vím, změna na začátku je hodně těžká, ale vykroč konečně ze své komfortní zóny a za rok ode dneška si budeš říkat, proč si to neudělal již daleko dříve.

Pokud budeš čekat na správný čas, nikdy nepřijde. Musíš ten správný čas vytvořit. Všechny začátky jsou většinou nedokonalé, ale nějak začít musíš. Tvůj životní čas běží a rozhodně na tebe nebude čekat. Přestaň tedy mrhat svým časem a začni opravdu jednat. Jdi si za svými sny již DNES!

Nestačí pouze používat vizualizace, afirmace a zákon přitažlivosti, ale je taky potřeba začít opravdu dělat akci.

Cíle

Každý máme na této planetě svůj omezený čas. Máme své sny a plány, ale kdo doopravdy si své cíle zapíše a jde si hrdě za nimi? Pokud nevíš kam směřuješ, budeš se v životě jen tak protloukat a pravděpodobně nebude ve tvém životě mnoho změn. Úspěšní lidé moc dobře ví kam směřují, protože si své cíle určili a šli si za tím.

Urči si cíle v těchto 7 oblastech. Zdraví, Vztahy, Peníze, Práce, Volný čas, Přínos pro společnost (čím mohu přispět společnosti? Budu pomáhat zvířatům, starým lidem, přírodě? Co mě v této oblasti bude naplňovat?), Osobní růst (návyky,dovednosti,…)

Cíle nám v životě ukazují směr. Nenastavuj si zbytečně hodně cílů, protože to nebude produktivní. Méně je někdy více. Čím minimalističtí v této oblasti budeš, tím kvalitnější budeš mít i život. Tvé určování cílů musí jít hlavně od srdce. Dej si proto více času na jejich určení. Doporučuji zatím jen 1x cíl v jedné oblasti.

Ale pozor! Je třeba nezapomínat užívat si tu cestu a ne její konečný cíl. To je pravé štěstí. Je to úžasný nástroj, pokud ho umíš ale i správně použít. Na začátku se tvé cíle můžou rychle měnit, než si skutečně uvědomíš, co doopravdy chceš. To je v naprostém pořádku.

Pokud se chceš dozvědět více tak navštiv web cesta relaxace.

4 KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here