Už jste si položili otázku kdo, jak a proč za nás dělá špinavou práci?

0
2280

Nebojte se, nebude řeč o zločinu. Povězme si o jedné z profesí, kterou by si kdekdo z nás nezvolil, a přitom je tak potřebná pro zdraví nás všech. Mám na mysli firmy provádějící deratizace.

Co znamená DDD?

Bez odborníků, kteří zajišťují Deratizace, Dezinsekce a Desinfekce by se nám opravdu těžko žilo. Vrátili bychom se do středověku s mnoha smrtelnými nemocemi a útrapami ze strany krys, potkanů, švábů, blech a štěnic. Ještě že je tato doba již překonaná. Ale výše zmiňovaní tvorové samozřejmě žijí i v naší moderní přetechnizované době a s největší pravděpodobností budou žít i nadále. Jsou totiž velice adaptabilní, daleko více než člověk, a tedy schopni překonat měnící se podmínky k životu mnohem lépe než my.

Potkani a myši

Mnozí z nás nevědí, že krysy jsou již téměř vzácností. Přesto rčení „lidská krysa“ stále žije. Na tom můžeme jasně vidět, jak krysy v minulosti lidem škodily. Ale neradujme se tak rychle. Jejich místo zaujali potkani.

Potkani žijí v městských kanalizačních stokách a v noci na místech, kde nejsou rušeni, vylézají ven. Potkani jsou přenašeči nebezpečných infekčních onemocnění jako je žloutenka nebo salmonela a některých parazitů, například svalovce. Jejich nebezpečí spočívá v tom, že nejsou nijak plaší, dokonce v případě pocitu svého ohrožení neváhají na člověka zaútočit. Potkan dokáže vyskočit až do výše obličeje a zakousnout se. Výborně šplhá, a již se stalo, že se potkan vyšplhal po zdi domu a otevřeným oknem ve druhém patře vnikl do bytu. Ze zkušeností deratizační firmy vím, že potkan prolezl kanalizační rourou a vylezl toaletní mísou ven.

Bez pravidelné preventivní odborné deratizace, která zabraňuje přemnožení potkanů a myší, bychom nespali v našich domovech tak klidně. Co myslíte?

Šváby, blechy, štěnice

Totéž platí pro případ, kdy se setkáme s obtížným hmyzem jako jsou šváby, štěnice nebo blechy. Zde poznáme nutnost pomoci odborníků provádějících dezinsekce. Štípance a pokousání tímto hmyzem není nic příjemného, naopak je nebezpečné z důvodu přenosu infekčních onemocnění. Šváby jsou přenašeči salmonely a produkují velmi silné alergeny. Štěnice se usazují v postelích, aby byly v blízkosti člověka. Přitahuje je teplá krev. Blechy zase mohou potrápit nejen domácí mazlíčky, ale i lidi. Věřte, že nám všem známý výrok českého herce Josefa Kemra o tom, že blechy psí na člověka nejdou, je opravdu úsměvný.

Mravenci

Další velmi častou činností deratizační firmy je hubení mravenců. Ať žijí mravenci v poklidu v lese. Pokud se vám ale doma v kuchyni objeví takzvaní mravenci – faraoni, šťastní nebudete. Navíc je sami nedokážete zlikvidovat. Na chvíli se vám bude zdát, že se to podařilo, ale pokud nebude zásah odborný a komplexní, mravenci se jen přestěhují k sousedům. Až je vypudí sousedi, klidně se k vám vrátí.

Osobně cítím velkou úctu k lidem, kteří tuto nepříjemnou a mnohdy nebezpečnou práci dělají a myslím, že si zaslouží ocenění a poděkování od nás všech.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here