Základní hodnoty odpovědného manažera a lídra

0
2787
Profesor, celým jménem Coimbatore Krishnarao Prahalad, zaměřuje část své výuky i na studenty manažerských MBA programů, podniká v mateřské Indii, věnuje se konzultantské činnosti a v roce 2009 byl časopisem Time zařazen do žebříčku The Thinkers 50 (nejvlivnější myslitelé v oblasti byznysu).
Poznatky tohoto úspěšného, výjimečného a zkušeného člověka mají sloužit jako základy pro přehodnocení vlastních hodnot ještě před tím, než se spustíte do denních rutin v rolích lídrů. Protože vést lidi je zodpovědnost. Zkuste si tyto poznatky projít:
– Pochopit podstatu nekonformity. Schopnost vést je o změnách, nadějích a budoucnosti. Opravdoví vůdci musí být schopni odvážit se vstoupit do neznámého území, a proto musí zvládat intelektuální osamění i mnohoznačnost.
Dát najevo svůj závazek k neustálému vzdělávání a osobnímu rozvoji. Lídři musí investovat do sebe sama. Pokud nejste vzdělaní, nemůžete pomoci nevzdělanému, pokud jste nemocní, těžko přispějete ostatním k uzdravení, jste-li chudí, nemůžete pomoci chudým.
Rozvinout si schopnost vnímat svou výkonnost v kontextu a širokém úhlu. Během své práce jako lídři mnohokrát zažijete úspěchy i selhání. Ale pokora v dobách úspěchu a odvaha při selhání jsou hlavními znaky dobrého lídra.
Být připraven investovat do rozvoje ostatních a neváhat svou štědrostí pomáhat ostatním kolegům najít jejich plný potenciál.
Naučit se vycházet s těmi, kteří byli méně šťastnými. Dobří lídři nedělají rozdíly, i když to není snadné. Mnoho společností se vyrovnalo s odlišnostmi vyřazením méně šťastných jedinců, pouze některé jsou schopny srovnat se s těmi, kteří nejsou jako oni.
Zajímejte se o celý průběh událostí. Lidé očekávají spravedlnost, ne zvýhodnění. Chtějí být posloucháni. A většinou jim nevadí, pokud rozhodnutí nejsou podle jejich představ – dokud je vše spravedlivé a transparentní.
Objevte významnost loajality k organizaci, profesi, společnosti, veřejnosti a nade vše k rodině. Většiny našich úspěchů bychom bez rodinné podpory nedosáhli.
Přijměte zodpovědnost za výsledky stejně jako za průběh událostí a spolupracovníky. Jakým způsobem dosahujete výsledků, ovlivní, jakým člověkem se stanete.
Mějte na paměti, že jste součástí velmi úzké a výsadní skupiny. Je to sice vaše silná stránka, ale současně kříž, který nesete. Vyvažte úspěchy soucitem a vědomosti pochopením.
Očekávejte hodnocení za to, co jste udělali a jak jste to udělali – ne za to co říkáte a co byste rádi udělali. A cílevědomost musí být vyvážena empatií a starostí o ostatní.
Buďte si vědomi své role. Zajímejte se o problémy chudých a hendikepovaných, pochopte lidské slabosti a zabraňte svodům božského komplexu, smějte se sami sobě. Schopnost vést je o sebeuvědomění, rozpoznání vlastních selhání a rozvoji skromnosti, pokory a lidskosti.
Podle vlastních slov profesor Prahalad sice každoročně prochází své poznámky, a i když se za více než třicet od jejich sepsání mnoho ve světě změnilo, nenašel jedinou část, kterou by musel změnit. Naopak je přesvědčen, že tyto poznámky nesou mnohem podstatnější sdělení zejména v kontextu dnešní doby.
Článek vychází z textu The Responsible Manager publikovaném v časopise Harvard Business Review (1/2010).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here