Všichni jsme podnikatelé, bez rozdílu!

0
1226
Dnes ráno jste včas vstali, abyste během dne vše stihli. Snědli jste takové množství snídaně, abyste neměli hlad a přitom měli dostatek energie k dispozici. Po celou dobu pravidelně dýcháte vzduch a doplňujete tekutiny. Při tom přemýšlíte, jak se nejlépe zhostit prvního úkolu dne, první výzvy dne. Následně na ní dle uvážení pracujete pro dosažení předpokládaného výsledku.
Nejsou toto náhodou základní principy podnikání? Vlastníte ty nejlepší zdroje – tělo, mozek, znalosti, čas, a máte k dispozici další zdroje – vzduch, svobodu, jistotu naplnění základních lidských potřeb. S těmito aktivy hospodaříte, snažíte se zvyšovat jejich hodnotu a jejich přínos. Využíváte tyto zdroje pro naplnění každodenních příležitostí, přitom se snažíte ze všeho vytěžit maximum!
Pořád nemáte pocit, že jsme všichni podnikatelé? Že je nám toto myšlení vlastní a stejně samozřejmé jako pro přírodu cyklus den a noc? Každý den se musíme orientovat na naše cíle a výsledky, soustředit se na překonávání překážek, být kreativní při jejich řešení a odhodlaní pro další a nové výzvy. Pro dosahování našich cílů spolupracujeme s ostatními, stejně jako máme ohromnou konkurenci. Očekáváme výhry a výnosy z našeho nakládání se zdroji. Vždy když se do něčeho pouštíme, podstupujeme rizika, když něco dokončujeme, získáváme výstupy. A v neposlední řadě svým chováním, potřebami, nakládáním s aktivy, naplňováním tužeb, cestou za svými sny vytváříme pracovní místa a příležitosti pro ostatní.
Kdo pochybuje a nemá sílu uchopit svůj život do vlastních rukou, kdo má pocit nedostatku zdrojů, nevidí příležitosti, nemá odhodlání překonávat překážky, neumí hospodařit s tím, co mu bylo dáno, nemá podnikatelské myšlení, nemá touhu něčeho dosáhnout, ten spadne do kolotoče, kdy jeho život bude ovládán ostatními a vnějšími okolnostmi, neprožije svůj život, pouze jím projde s klapkami na očích po předem vyznačené cestě. Přitom dost možná pohodlně, bez jakéhokoliv rizika výhry či prohry. Také jste si vybrali?
Nastartujme své odhodlání, použijme svou kreativitu a znalosti, využijme maximálně své zdroje, nebojme se selhání a překážek, splňme si tak naše sny, naplňme naše vize, buďme výjimeční a jedineční! Kdo jiný by toho měl dosáhnout, než právě my? My všichni? Každý z nás bez rozdílu. My lidé, my podnikatelé.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here