Sigmund Freud: Vnímání snů a jejich výklad očima zakladatele psychoanalýzy

0
8348

Freud se od svých kolegů a soukmenovců výrazně odlišoval svými názory týkajícími se lidského vnímání a emocí. Jeho tvrzení, že emoce a podvědomí jsou důležitější a ovlivňují nás mnohem více než inteligence a logika, vyvolávala mezi lékaři a psychology skandální vlny. Jeho myšlenky byly odmítány velmi dlouho a prudérní viktoriánská doma jim příliš nefandila. Důraz na lidské emoce a jejich vliv na celý proces činností a fungování lidského počínání byl přesto důležitý a průlomový. Freud začal vedle emocí upozorňovat i na význam snů, které nás ovlivňují během spánku.

Freud

Rodným městem slavného psychoanalytika Sigmunda Freuda je moravský Příbor. V malém městečku vyrůstal Sigmund, narozený roku 1856, spolu se svými bratry a po letech se s rodinou přestěhovali do Německa. Již v mládí si začalo okolí a učitelé ve škole všímat, že je Sigmund oproti svým vrstevníkům velmi nadaný. Když Freud úspěšně zakončil studium základní školy a následného gymnázia, přestěhoval se do Vídně, kde bez obtíží nastoupil na univerzitu. Zde se věnoval medicíně a postupně se začal seznamovat s odborníky a lékaři. Již v průběhu studia mu jeho znalosti a dovednosti umožnily začít kariéru na poli psychologie, konkrétně neurologie.

Pro Freuda byla zvlášť zajímavá hysterie, jejíž problematice se dlouhá léta věnoval. O tomto odvětví medicíny a psychologie se podrobněji dozvěděl ve Francii, kde se věnoval i hypnotické sugesci a metodám, které mají hysterii léčit. Otevřel si soukromou praxi a začal se práci věnovat naplno.

V čem viděl Freud problém?

Měl dojem, že se pacienti trpící hysterií příliš trápí vzpomínkami, které neprojevují, nemluví o nich a ty pak zůstávají hluboko v jejich mysli. Rozhodl se, že je bude léčit prostřednictvím hypnózy, během které se snažil ze svých pacientů získávat to, co je trápí. Tedy příčiny jejich nemoci, ty jež při bdělém stavu nevypadají jako problém. A jak byl schopen Freud své svěřence léčit a proč od hypnózy nakonec uhnul jiným směrem?

Hypnózu nahradil volnými asociacemi

Postupem času se začal domnívat, že se hypnózou pacienti nevyléčí. Nahradil proto tento postup zcela jiným. Zavedl léčbu pomocí volných asociací. Postupně tak od tohoto okamžiku začala vznikat nová metoda léčby, kterou všichni jistě dobře známe pod pojmem psychoanalýza, jež by se dala ve stručnosti charakterizovat jako teorie o projevech lidských pocitů.

Proč se přiklonil právě k volným asociacím?

Freud byl toho názoru, že se většina našich důležitých emocí odvíjí a začíná právě v nevědomí. Tedy ve stavu, který je opakem uvědomělého jednání v bdělém stavu. Ve zmíněném nevědomí se podle něho rozvíjí nejrůznější představy, myšlenky a často právě problémy, nesplněná přání, sny, obavy, které si nevyřešíme během dne v bdělém stavu. Tato traumata poté velmi negativně ovlivňují naše jednání. Často také vyvolávají nepříjemné sny a noční můry.

Jak dochází k negativním snům a jak probíhala léčba pacienta?

Jestliže se v naší mysli neustále přou pocity během bdělého a nevědomého stavu, není divu, že se nitro osobnosti rve a my jsme nespokojení. Nedořešené problémy se vkrádají do snů a tam tropí neplechu. Někdy se naopak vkrádají do běžných situací. Projevují se jako výpadky paměti, náladovost nebo přeřeknutí.

Freud své pacienty vyzýval, aby se vždy uložili na pohovku a taktéž je upozornil na to, že by měli být během psychoanalýzy uvolněni. Pak už si k nim sedl a kladl jim nejrůznější otázky, na které pacienti odpovídali formou první věty a myšlenky, která je napadne. Vyřčené myšlenky Freud následně hodnotil a snažil se z nich vyvozovat určitý význam. Jeho cílem bylo naprosté vyléčení pacienta a také převedení všech nepříjemných myšlenek z nevědomí do vědomí. S nimi poté člověk mohl pracovat a ovlivňovat je.

V hlavní roli: sny!

Nejdůležitějším faktorem a jádrem informací však byly sny. Na ně Freud kladl velký důraz, jelikož podle něho charakterizovaly pacientovo nevědomí. Není tedy divu, že v roce 1900 vydal knihu, kde se věnuje výkladu snů a jejich vlivu na lidské jednání. Kniha s názvem Výklad snů později inspirovala mnoho dalších. Freud považoval sny za klíč k nevědomí, za zdroj informací, které by mohly vést k odhalení pocitů, jakých se pacient snaží zbavit. Právě těch, co způsobují lidské napětí, stres a nervozitu.

© Barbora Mikysková

Čtete také: Nejslavnější teorie o naší psychice

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here