Jak myslí miliardáři?

3
2487
První otázka byla pro mnohé lidi dosahující úspěchu obzvláště zajímavá. Znění je následovné: „Jaký je rozdíl mezi milionářem a miliardářem, když pomineme o tři nuly na kontě více?“ Našlo se pár jedinců s jednoduchou odpovědí, že rozdíl neexistuje, protože k penězům přistupují stále stejně jako na počátku své cesty. Většina odpovídajících se však shodovala na obecné odpovědi, že s větším obnosem peněz si mohou dovolit být více velkorysí ve svých plánech a vizích, velmi často byla zmiňovaná charita. Evidentně platí, že čím více požehnání jste obdrželi, tím více se o to dělíte a je to pro Vás přirozené. Pokud jste milionáři, nebo až se jím stanete, může se Vám hodit odpověď pana Wilbura Rosse, který vidí rozdíl mezi milionářem a miliardářem pouze ve dvou nebo třech dobrých rozhodnutích.

 Právě z tohoto důvodu jedna z následujících otázek směřovala k filantropii a zda je správné věnovat obnosy peněz. Z odpovědí je zřejmé, že se miliardáři dělí na dvě poloviny – jedni považují věnování financí dobročinným organizacím za správnou věc, pokud si uděláte dobře svůj domácí úkol. To hlavně znamená, že si řádně prověříte, jestli váš dar opravdu přinese kýžený výsledek. Druzí přisuzovali větší přínos v poskytnutém čase a vlastnoručním přispění k dílu. Zajímavá je odpověď dvou farmaceutických gigantů Patricka Soon-Shiong a R.J. Kirka, kteří vidí největší filantropii ve vykonávání své práce tak, jak nejlépe umí, neboť díky tomu na svět přichází nové technologie a léky zachraňující tisíce životů. V každém případě platí, že miliardáři jsou zvyklí věnovat se dobročinnosti a dělit se. A co vy?
 Je evidentní, že dosáhnout příčky miliardáře se neobejde bez dosažení velkého množství cílů. Každý z nás, kdo si dává cíle a pracuje na jejich dosažení, zná pocit, který ovládá jeho mysl a tělo, zatímco je cíl před námi, a děláme vše v našich silách pro jeho dosažení, stejně jako známe pocit, když je naše práce korunována úspěchem. Proto další otázkou bylo: „Jsou pro vás více naplňujícími činnosti potřebné k dosažení cíle, nebo jeho konečné dosažení?“ Způsob jakým odpovědělo 15 miliardářů z 17 by Vám měl napovědět něco o postoji potřebném k budování impérií. Drtivá většina totiž odpověděla, že je mnohem důležitější samotný proces dosahování než konečný výsledek! Rčení úspěch je cesta, nikoliv cíl, dostává náhle nový rozměr…
 Poslední velmi zajímavá otázka, kterou dnes zmíníme podrobně, je budoucnost sociálního systému v USA a jeho udržitelnosti. Všichni z dotázaných věřili, že vláda za dvacet let bude vyplácet značně nižší peníze než dnes a několik miliardářů dokonce odpovědělo, že by se toho rádi dožili. Ano, Česká republika nejsou Spojené státy, ale opravdu vsadíte svoji budoucnost na to, že my se budeme mít lépe a stát se o nás postará?
 Mezi další odpovídané otázky patřili perličky jako: “Co byste odnesl z hořícího domu, pokud by vaše rodina byla v bezpečí?” Odpovědi se různily od domácích mazlíčků přes telefon, ze něhož by volali hasiče, až po několik lidí, kteří by odnesli knihy, co je inspirují, a svoje zapsané myšlenky… Pokud Vás zajímá, jaké cool kontakty na světové celebrity mají miliardáři ve svých telefonech, většina z nich považuje za nejvíc cool svoji manželku nebo děti. Prezident Clinton na drátě je prima událost, ale radost v očích vašich dětí to nenahradí. V mnoha věcech jsou totiž lidé s konty přeplněnými zlatem stejní jako všichni ostatní. Jsou to ovšem ty malé detaily, které dělají obrovské rozdíly…

3 KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here