Podnikání při studiu od A do Z

2
3072

Říká se, že doba studia je nejlepším obdobím pro rozjezd podnikání. Jde přeci o období, kdy dostanete slevu na daních a kdy nebudete muset platit sociální a zdravotní. Ptáte se, zdali tomu tak skutečně je? Jako odpověď vám přinášíme následující článek, v němž shrneme podnikání při studiu od A do Z.

podnikání

Kdo podniká, studuje a sklízí výhody?

Z jedné strany není podnikání při studiu zrovna nejsnazší, musíte totiž zvládnout sedět na dvou židlích zároveň a nespadnou při tom ani z jedné. A z té druhé strany to může být nejvýhodnější. Abychom vše uvedli na pravou míru, mluvíme tu samozřejmě o podnikání při studiu do 26 let věku studenta či podnikatele a o podnikání na vedlejší pracovní poměr, kdy hlavní činností je právě ono studium.

Zkrátka řečeno, studium a podnikání vytváří výhodnou půdu pouze pro studenty mladší 26 let, vlastnící živnostenské či jiné oprávnění stanovené jiným zákonem a vykonávající svůj podnik jako „vedlejší činnost“, neboť takovýto podnikající student je pro účely zdravotního pojištění „státním pojištěncem“ a pro účely pojistného sociálního zabezpečení jde o již zmíněné „OSVČ vedlejší“. Abyste si mohli tyto výhody vychutnat, je zapotřebí svoje studium ohlásit u příslušných orgánů a podložit je potvrzením o studiu, které vám běžně vydávají na studijním oddělení ve vaší škole.

Platit, či neplatit?

Z výše uvedeného by se mohlo v podstatě zdát, že během studia nemusíte jako podnikající student nic platit. Pravdou však je, že jde o mylné představy, které snad neubírají na výhodnosti podnikání při studiu. Uveďme si praktický příklad.

Dejme tomu, že 1. 10. 2016 jste si založili živnost. Začali jste činnost vykonávat, vystavovat faktury a přijímat peníze. V takovém případě musíte co nejdříve kontaktovat zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou pobočku sociálního zabezpečení, kam zároveň zašlete potvrzení o svém studiu. Díky tomu budete moci svoje podnikání vykonávat v klidu až do začátku nového roku. Až s 1. 1. 2017 vám začíná běžet lhůta na podání daňového přiznání, která bude končit s 31. 3. 2017. S daňovým přiznáním se vám vypočítává daňová povinnost, kterou vypočítáte jako 15 % z vašich příjmů. Z vypočítaného základu daně pak můžete odečítat částky.

Opět příklad: Od října do prosince jsem vyfakturovala 60.000,- Kč. Z toho bych tedy měla i jako studentka zaplatit 15% daně, tedy 9.000,- Kč. Dřív, než tuto částku zaplatím, nesmím zapomenout uplatnit slevy a zvýhodnění, ať neplatím moc. Pravdou totiž je, že zaplatím-li státu málo, stát se o své peníze přihlásí, ale v opačném případě (zaplatím-li moc) počítá se přeplacená částka jako dobrovolná daň a stát si ji nechá.

Co mohu jako student uplatnit?

Studenti si z daně mohou odečíst nejen vynaložené náklady a uplatnit slevu na poplatníka, ale také si mohou odečíst slevu na studenta. Všechny ostatní výhody se pak u studenta uplatní stejně jako u ostatních. Tedy máte-li malé dítě, pak odečítáte i zvýhodnění na dítě, a máte-li nezaměstnanou partnerku či partnera, kterého živíte, můžete uplatnit i její/jeho slevu na poplatníka jako slevu za partnera, kterého živíte.

Náklady – buď doložitelné, nebo paušál (60% z daně)

Sleva na poplatníka – 24 840 Kč/1 rok

Sleva na studenta – 4 020 Kč/1 rok

Zvýhodnění na dítě – 13 404 Kč/1 rok

Abychom se vrátili zpátky k příkladu. Daň byla vyměřena ve výši 9.000,- Kč, ale veškerými slevami se vynulovala, čímž v daném případě i při uplatnění základních slev (na poplatníka a na studenta) nemusíte hradit nic.

Upozornění: Daň se vynulovala, nešla do mínusu. Stát vrací jen to, co jde do mínusu po odečtení zvýhodnění na dítě.

Zdravotní pojištění

Pro zdravotní pojišťovnu budete vystupovat jako státní pojištěnec. První rok svého podnikání nemusíte platit žádné zálohy a v následujícím roce jen tehdy, měl-li jste v předchozím roce „zisk“. Pro studenty nejsou stanovené výše minimální záloh, platíte tedy to, co vám vyměří přehled (přestože půjde o částku menší, než je minimální záloha pro „podnikatele – nestudenta“).

Co musíte udělat: Na konci roku společně s daňovým přiznáním podáváte i Přehled o příjmech a výdajích OSVČ, díky kterému zjistíte, kolik byste měli za uplynulý rok doplatit na pojistném a jaká je vaše výše záloh pro další rok. V okamžiku, kdy přestanete studovat a ztratíte status studenta, musíte od dalšího měsíce začít platit zálohy v minimální výši. V okamžiku, kdy podáváte přehled a kdy vám vyjde vaše skutečná výše záloh, začnete platit výši, kterou vám stanoví přehled.

Sociální pojištění

Správou sociálního zabezpečení budete vnímání jako OSVČ vedlejší. Sociální pojištění v podstatě zastupuje důchodové pojištění (nemocenské pojištění je dobrovolné) a jako takové nemusíte zálohy za něj v prvním roce podnikání platit. Důvodem je váš status „OSVČ vedlejší“.

Co musíte udělat: S daňovým přiznáním podáváte Přehled o příjmech a výdajích a z něj, stejně tak jako u zdravotního pojištění, zjistíte, jak máte následně pokračovat.

Okamžik, kdy přestanete být studentem

Pokud s následujícím rokem ztrácíte status studenta, musíte tuto skutečnost opět co nejdříve nahlásit úřadům (do 8 dnů). V takovém případě se v rámci zdravotního pojištění stáváte pojištěncem, nikoli státním pojištěncem, a v rámci sociálního zabezpečení vykonáváte svůj podnik jako „OSVČ hlavní“. V ten okamžik už musíte platit jako podnikatel – nestudent.

Studentské podnikání s sebou beze sporu nese mnoho výhod, ale i nevýhod v podobě administrativy či efektu „sezení na dvou židlích“, ale pravdou je, že taková zkušenost je často k nezaplacení.

© Markéta Vlková

2 KOMENTÁŘE

  1. Cituji autora: “Studenti si z daně mohou odečíst nejen vynaložené náklady…”
    To je absolutní nesmysl. Vynaložené náklady se odečítají od příjmů, tedy příjmy mínus výdaje = základ daně, ze kterého se následně počítá 15 % daň z příjmu. Výše popsaným způsobem by daň byla prakticky vždy nulová. Chtělo by to nejřív prostudovat zákony a danou problematiku, než začnete psát články na témata, o kterých toho moc nevíte. Chtěl jsem se něco nového dozvědět, ale nyní pochybuji o celém článku, zda se zakládá na pravdivých informacích.

    • Michale, moc díky za upozornění! Nejedná se o článek z naší dílny. Je to článek od našeho inzerenta. Informaci předám dál, aby se to již v budoucnu neopakovalo. Ještě jednou děkuji a omlouvám se. Doufám, že nám i nadále zachováte věrnost. 🙂
      Za DreamLife, Martin

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here