Maminky na rodičovské dovolené udávají tempo!

0
2640

Svět dnes vypadá daleko jinak, než před několika lety. Tak například dříve maminky na mateřské dovolené neměli velké množství možností. Tenkrát nebyl počítač, a pokud chtěla žena při rodičovské dovolené pracovat z domova, mohla akorát prát prádlo. Den ode dne však mají maminky na mateřské či rodičovské dovolené oněch možností více a více a samozřejmě je i více využívají. Pojďme se nyní společně podívat, jakým směrem se pracující maminky ubírají.

rodičovské dovolené

Zaměstnání: Návrat po porodu

Návrat ženy po porodu dítěte do práce bývá často velmi krušný, a to ani tak nezáleží na tom, zdali se vrací co nejdříve po porodu či po čtyřech letech mateřské. Zaměstnavatelé se totiž na návrat maminek do práce dívají často trochu jinak, než samotné pracující maminky. Důvodem tohoto odlišného pohledu na věc je hluboce zakořeněná představa nejen zaměstnavatelé, ale i širokého okolí, že matky budou kvůli péči o dítě často chybět, nebudou svoji práci vykonávat s řádnou péčí. A ač si člověk myslí, že tomu tak není, každý z nás má v okolí spoustu kvalifikovaných maminek s dlouholetou praxí, které dříve pracovali na vysoké pozici a které si dnes neškrtnou ani jako uklizečky, neboť jsou překvalifikované.

Možnosti po návratu: Tak zaprvé vás zaměstnavatel nemůže vyhodit před tím, než vám skončí rodičovská dovolená. Po skončení rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen zařadit vás na původní pracovní pozici. Jestliže původní práce odpadla či bylo pracoviště zrušeno a zaměstnavatel vás tam nebude moci přiřadit, je povinen vám přidělit práci podle pracovní smlouvy. Také můžete podat výpověď, a to bez udání důvodů a s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Také se můžete domluvit na ukončení spolupráce. Pravdou však je, že zaměstnavatel vám po skončení rodičovské dovolené může dát i výpověď, a to z organizačních důvodů, pak ale máte nárok na odstupné (vyměřené dle doby vaší praxe).

Jaké úskalí vás čekají: Mamince vracející se po rodičovské dovolená nemusí být vrácena její pozice, kterou vykonávala před tím. Stačí, bude-li jí dána pozice dle pracovní smlouvy. Je tedy potřeba dávat si pozor na definování vaší pracovní pozice v pracovní smlouvě. Zároveň se po návratu nenechte nutit do přepisu pracovní smlouvy, podle zákona vás do toho zaměstnavatel po vašem návratu nutit nemůže (ať už jde o délku pracovního poměru či zkrácení pracovního úvazku). Pokud vás bude chtít zaměstnavatel vyhodit z organizačních důvodů (z nadbytečnosti), protože vaši pozici obsadil a pro vás nemá smlouvě odpovídající práci, pak nejde o nadbytečnost, ale o překážku v práci na jeho straně. V takové situaci vám zaměstnavatel musí vyplatit náhradu ve výši 100 % vašeho průměrného výdělku.

Hledání nové práce: Milník ve vašem životě

Milníkem ve vašem životě se může stát hledání nové práce. K tomuto kroku se můžete uchýlit nejen kvůli výpovědi v předchozí práci, ale také z vlastního popudu, uznáte-li za vhodné, že je čas na změnu. Smutnou pravdou je, že hledání nové práce není jednoduché. Je třeba načerpat sebevědomí, energii a nadhled. Také je zapotřebí hledat na všech věrohodných portálech, v novinových inzerátech a na samotných webových stránkách či provozovnách samotných společností. Důležité je nenechat se odradit, neklesat na mysli a neustále se snažit vyvíjet.

Podnikání: Mamikatelka na rodičovské dovolené vede

Místo hledání nové práce můžete zvolit i jinou možnost, a to podnikání. Již nějakou dobu totiž udává krok tzv. mamikatelka. Jde o nově vznikající pojem, který vznikl spojením dvou slov, a to „maminka“ a „podnikatelka“. Dnes totiž ženy chtějí daleko více než dříve, chtějí dosahovat úspěchů i v pracovním životě, chtějí cítit všestranné naplnění a dělat i něco jiného, než hlídat děti, vařit jim kašičky a uklízet dům. A tak mamikatelky využívají svoji rodičovskou dovolenou ke svému pracovnímu rozvoji.

Mamikatelka je pojem vcelku nový. Pochází z anglického výrazu mompreneur, tedy máma na rodičovské dovolené, která se nezaměřuje nejen na výchovu dětí, ale také na svůj vlastní osobní či pracovní rozvoj. Východiskem je ona skutečnost, že ženy mají více možností než dříve a že mají prostor věnovat se samy sobě a svému snu, i když jsou doma s dítětem.

Pokud chcete pracovat při rodičovské dovolené jako mamikatelka, pak si musíte ujasnit vlastní plány, touhy a představy o práci. Hlavní otázky se týkají náplně vaší práce, tedy zdali budete dělat stejnou práci jako před porodem, nebo se budete věnovat něčemu jinému. Dále pak si musíte uvědomit, že nemusíte nutně vydělávat a makat od rána do noci, na rodičovské je vhodná doba pro rozvoj a získání představ a zázemí pro budoucí podnikání.

Musíte se ale také připravit na různé reakce vašeho okolí. Někteří budou říkat, že se máte raději věnovat dětem, a jiní vás budou obdivovat. A hlavní věc, na kterou se musíte připravit, je náročnost. Někdy budete mít špatné dny, jindy dobré, ale všechny budou více méně náročné. A vlastně to nemusí být tak těžké, stačí najít někoho, kdo do podnikání půjde s vámi, nebo aspoň někoho, kdo vám pohlídá děti.

© Markéta Vlková

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here