Podnikání: Je možné zaměstnanci změnit náplň práce?

0
4022

Víte, jaký je rozdíl mezi druhem práce a náplní práce? A v jakých případech může zaměstnavatel zaměstnanci náplň práce pozměnit?

Druh práce vs. náplň práce

Součástí každé pracovní smlouvy je mimo jiné stanovení druhu práce, kterou má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. Druh práce tak symbolizuje něco, na čem se obě strany dohodnou.

Náplň práce se poté liší tím, že už dohodnutá být nemusí. Pracovní náplň tak může stanovit i zaměstnavatel sám, jednostranně. Je ovšem třeba, aby náplň vždy odpovídala rámci vytyčeném druhem práce.

TIP: Pokud zaměstnavatel nepostupuje správně, mohou snadno vznikat konflikty na pracovišti. Jejich řešením se poté zabývá Mediace v pracovních vztazích.

Náplň práce může zaměstnavatel upravovat

V souladu se zákonem může být zaměstnanci předán popis pracovních činností i jednostranně. Nejlépe to přitom pochopíte na jednoduchém příkladu.

Představte si zaměstnance, který má v pracovní smlouvě jako druh práce uveden uklízeče. Zaměstnavatel mu dále stanovil náplň práce, a to umývání podlahy v prvním patře firmy. Zaměstnavatel ovšem může kdykoliv zaměstnanci náplň rozšířit i na umývání podlahy v druhém patře firmy. Vzhledem k tomu, že tento krok je v souladu se zákoníkem práce, zaměstnanec tuto činnost vykonávat musí.

Na druhou stranu, pokud by zaměstnavatel najednou po zaměstnanci požadoval nějakou administrativní práci, již by to v souladu se zákonem nebylo. Taková činnost by totiž druhu práce neodpovídala a zaměstnanec by ji tak vykonávat nemusel.

Pozor na přílohy pracovních smluv

Jednostranná změna náplně práce ovšem není možná vždy. Jedná se o případy, kdy je nedílnou součástí pracovní smlouvy nebo přílohy.

Nejlépe to přitom opět pochopíte na příkladu. Vraťme se k našemu zaměstnanci, který má ve své pracovní smlouvě uveden jako druh práce uklízeč. V jeho pracovní smlouvě dále stojí, že „náplň jeho práce je přílohou této smlouvy“. V náplni práce je uvedeno, že bude umývat podlahy v prvním patře firmy.

Pokud mu zaměstnavatel sdělí, že bude umývat i podlahy v druhém patře firmy a zaměstnanec s tím nesouhlasí, nelze po něm toto rozšíření náplně práce požadovat.

Naučte se řešit nejrůznější možné konflikty na pracovišti. Absolvujte kurz Firemní mediace, kde si osvojíte řešení praktických konfliktních situací.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here