P + R = V. Rovnice úspěchu, kterou ve škole zapomněli

1
1651
Základní myšlenkou je, že každý výsledek, který v životě zažíváme (úspěch / selhání, bohatství / chudoba, zdraví / nemoc, radost / frustrace atd.) je vyústěním toho, jak jsme reagovali na dřívější události a podněty ve svém životě. Dokud si člověk čestně a upřímně nepřizná: „Dnes jsem tam kde jsem, protože jsem si tak v minulosti zvolil,“ nemůže prohlásit: „Chci to změnit.“ To je základem proaktivity, o které s takovou vážností hovoří Stephen Covey. Znamená, že jako lidské bytosti jsme odpovědni za své životy. Naše chování je funkcí našich rozhodnutí, nikoliv podmínek, ve kterých se nacházíme. Je tedy základem lidské odpovědnosti.
Pojem odpovědnost je naprosto klíčový. Nahlédněte do několika příběhů z našeho světa úspěšných a mezi řádky vycítíte, že míra zodpovědnosti, kterou úspěšní přijali, se rovná míře svobody, které dosáhli.  Převzít odpovědnost za vlastní život a veškeré dění v něm je extrémně důležité pro jakýkoliv důvěrný vztah, úspěšný byznys i dosažení každého cíle. Odpovědnost říká: „Postarám se, aby se věci staly! Já jsem tvůrce!“ Abychom důkladně pochopili, co kouzelné slůvko odpovědnost reprezentuje, ilustračně si vypůjčíme anglický ekvivalent odpovědnosti – responsibility. Toto slovo je slepeno ze dvou částí – response (odezva) a ability (schopnost), jinými slovy schopnost volit svoji odezvu, reakci.  A zde se dostáváme k naší rovnici Podnět (P) + Reakce (R) = Výsledek (V). Podněty v zásadě ovlivnit nemůžeme nebo jen omezeně, takže pokud jsme nespokojeni s našimi výsledky, máme v zásadě dvě možnosti:
1.       Obviňovat všechny a všechno okolo za nedostatek výsledků, i to je volba
2.       Měnit své reakce tak dlouho, dokud nedosáhnete žádoucích výsledků
Nejsou to vnější okolnosti a podmínky, které nás brzdí a zastavují – jsme to my! Například počasí je jedním z podnětů, které jen stěží ovlivníme. Je pro všechny stejné. Jak je tedy ale možné, že jedni zamračený pochmurný den končí s úsměvem a druzí završí slunečný den s podkovou v obličeji, jako by zemská přitažlivost působila pouze na koutky jejich rtů? To, co se nám děje, nás nezraňuje tolik jako naše odezva na to, co se nám děje. Jedni obviňovali špatné počasí a vymlouvali se na náladu, kterou v nich probudilo, zatímco druzí změnili svou reakci a rozhodli se projít den se svým vnitřním počasím. Prohlásili: „Je jedno, jestli venku prší, v mém srdci dnes bude slunečno!“ Všichni máme možnost zvolit si předpověď počasí na další den!
Překážky poražených jsou příležitostmi vítězů. Výstižný příběh o Tomáši Baťovi nádherně demonstruje masivní rozdíl, který odlišné reakce způsobují. Jednoho dne vyslal legendární český švec své dva nejlepší obchodníky, aby se prosadili v Africe. Když první uviděl, že zde nikdo nenosí boty, zděsil se. Jako opařený píše telegram Baťovi: „Pošlete mi zpáteční letenku, tady nikdo nenosí boty.“ Když druhý prodavač spatřil bosé nohy Afričanů, byl samým nadšením bez sebe. „Pane Baťo, pošlete mi 10 000 párů bot, tady nikdo nenosí boty,“ hbitě reagoval! Který myslíte, že uspěl a který prohrál? Kdo má hodnotnější výsledek V? A kterým z nich budete vy? Jaká bude reakce na tento článek? Vtěsnejte se do prostoru mezi podnětem a výsledkem, a vyberte si!
…Nenechte si v žádném případě ujít inspirující video na téma svobodné volby, o několik řádků níže!

1 komentář

  1. Moc děkuji za podnětný článek. Je super, jak je napsaný na univerzální použití: – práci, vztahy, postoje k druhým lidem… . Stačí o tom jen trochu popřemýšlet. Zároveň děkuji za celoroční inspiraci a přeji hodně sil do dalšího roku.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here