O. Swett Marden: Síla sebevědomí

0
5267

Pokud si myslíte, že „literatura úspěchu“ – tedy knihy zaměřené na osobní rozvoj směrem k dosahování vyšších a vyšších světských cílů – je u nás záležitostí posledních dvaceti let, nemáte tak docela pravdu. Snad žádná kniha se totiž nemůže jen tak vypařit, a tak nás sem tam potěší, jaké tituly lze objevit v antikvariátu, veřejné knihovně nebo dokonce v knihovně vlastní, domácí. I já jsem byl trochu překvapen, když jsem objevil Sílu sebevědomí od O. Swett Mardena zasunutou mezi svými oblíbenými knihami. Přestože svazky leží v knihovně roky bez povšimnutí, moudrost v nich obsažená stále tlumeně září.

Nejinak je tomu v případě této knihy. Vydal ji v Praze nakladatel Josef R. Vilímek už v roce 1916(!). Její autor patří ke klasikům literatury pozitivního myšlení a napsal tituly jako Splnění všech přání, Vůle k činu: kniha života, Klid, síla, blahobyt nebo Kouzlo osobnosti. No řekněte sami: nezní to tak současně?! Člověk podvědomě hledá moudrost starých časů, protože má pocit, že dnešní nosiče informací často účelově manipulují. Příruček zaměřených na rozvíjení osobního (často sobeckého) štěstí, vysněné kariéry, láskyplných vztahů a úspěchů jsou mraky. Kdo však má už věřit jejich tvůrcům, že to, co píší, myslí skutečně upřímně? Není to pouhý samoúčel, dobře promyšlený marketingový tah?

Bylo klidněji

Ne že by “marketing” v minulém či předminulém století ještě neexistoval, ovšem je pravda, že vše bylo jaksi klidnější, ryzejší, ve srovnání s dnešní bláznivou dobou. Dominovaly jiné hodnoty než zběsilá honba za stále narůstajícím kariérním úspěchem a spotřebou čehokoliv. Postmoderní zmatek se však začíná mnohým zajídat, a to i těm, kteří byli ještě donedávna oddanými stoupenci rozmařilého stylu života. Proto se zdá, že jestli má nějaká kniha moc oslovit i zdánlivě otrlého skeptika, může to být právě kniha letitá.

I jiným typům lidí však Swett Marden dokáže poradit: „Třebas jsi chudé děvče v odlehlé krajině a nevidíš žádné možné cesty, kterak opustiti chudé staré rodiče, aby ses připravovala ke své životní dráze, nedej vyprchati své tužbě. Ať je to hudba, umění, literatura, obchod nebo jiné povolání, drž se jí. Byť byla vyhlídka sebetemnější, měj stále před sebou svou tužbu a přijde světlo i vhodná příležitost, která ti umožní ji uskutečnit.“ A dočteme se také:

„Nechovej u sebe představ o své méněcennosti, duševní či tělesné. Vždycky ať vypadáš ve své představě jako velký, silný, skvělý člověk, bezvadný, urostlý, krásný – skvostný exemplář člověka. Nedopouštěj, abys hostil u sebe myšlenku o tělesné nebo duševní slabosti.“

Avšak pro ty, kteří by snad chtěli zneužít Swett Mardenovy myšlenky pouze ke splnění světských cílů bez patřičné mravní výbavy, nechť je varováním toto: „Je nemožno, abychom, udržujíce v sobě myšlení laskavé, necítili povznesení, žáru a božské energie, jež ono vysílá celým vesmírem. Také však naopak nemůžeme udržovati v sobě myšlení nenávistné, mstivé, nepřejícné, závistné nebo nějaké jiné myšlení nízké a sobecké bez pocitu sklíčenosti, malosti a ničemnosti, který nás připravuje o sebeúctu a sílu.“ 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here