Nechte hovořit své tělo, 5. část

0
1313

Akční typ je dynamický

Typ, který lze pojmenovat jako akční typ používá především pohyb, to co působí staticky jej poněkud odpuzuje. Pohybuje se stále vpřed, hledá podobně laděné lidi, kteří jsou ochotni s ním podstupovat riziko, má rád vize a je ochotný podstoupit riziko. Mívá přímý pohled, silný a příjemný hlas, ladná a energická gesta. Při jednání s ním nevystupujte příliš uvolněně, vyvarujte se konfrontačního postoje a pokuste se klidně přizpůsobit své držení těla a gesta jeho vitální dynamice.

S empatickými kontaktními typy nemějte uzavřený postoj

Kontaktní typ podobně jako akční dynamicky vyjadřuje své postoje, v jeho případě jde především o emoce a sympatie. Má rád kontakt s lidmi, dává najevo své city a rád je sdílí. Bývá srdečný, přátelský a používá otevřená gesta, mívá uvolněné, ležérní držení těla. V jednání s ním nepoužívejte úsečná gesta a nezaujímejte strnulé postoje, uzavřená a kritická gesta pochopí kontaktní ty jako odmítnutí své osoby. Zkuste proto být podobně jako on uvolněný a ležérní.

Typy s váhavým vystupováním odradíte příliš velkými gesty

Nesmělý typ žije a vystupuje nenápadně, reaguje velmi citlivě. Potřebuje především klid a jistotu, oceňuje zdvořilost, jako by se ostatních ptal, komu může důvěřovat. Mívá zdvořilý, ale bojácný pozdrav, spíše tišší hlas a malá, váhavá gesta, někdy užívá ochranná a kritická gesta v blízkosti obličeje a rukou. Snažte se být při jednání s ním co nejvíce přátelští, nepřehánějte ale svá gesta, nejistý člověk ty mívá sklon být nedůvěřivý. Mluvte a jednejte klidně, nedělejte si příliš velké pohodlí, na nejistého člověka to nepůsobí důvěryhodně.

Základní typologie je v praxi s píše vodítkem

Jedná se o základní typologii, kterou popisují odborníci věnující se řeči těla (například T. Bruno, G. Adamczyk), ovšem ve velké většině budou lidé ve vašem okolí kombinací dvou a více typů, či budou k určitému typu inklinovat. Zkuste použít typologii jako určité vodítko a uvažovat při setkáních s lidmi kolem sebe nad jejich typickými gesty, která by je mohla zařadit na základě řeči těla, která je jim vlastní do určité charakteristické skupiny.

Řeč těla musí vycházet z vnitřního postoje, aby se nestala manipulací

Znalost řeči těla vás povede nejen ke sledování ostatních a jejich reakcí, ale také k přizpůsobování svých vlastních reakcí. Chceme-li prostřednictvím řeči těla mít vliv na své okolí, vždy ale vycházejme ze svých autentických pocitů a konkrétní situace. Není nic méně přesvědčivého než prázdná gesta, kterými vzbuzujete podezření, že chcete protějšek zmást a máte tendenci s ostatními manipulovat. Řeč těla by měla vždy vycházet z vnitřního postoje, který formuje postoj vnější. Jen díky této kooperaci docílíte přirozeného vystupování.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here