Lze odškodnění újmy na zdraví po autonehodě dědit?

0
2140

Dopravní nehoda symbolizuje nešťastnou událost, ke které však může dojít prakticky z minuty na minutu. Následné odškodnění dopravní nehody se poté někdy může docela protáhnout.

Když poškozený v průběhu řešení odškodnění zemře

Poškozený, který dopravní nehodu nezavinil, může jejím následkem utrpět vážnou újmu na zdraví. Jelikož proces odškodnění nehody se může někdy protáhnout, lze se v praxi setkat i s případy, kdy poškozený v průběhu tohoto procesu bohužel zemře. Jeho příbuzní následně řeší, zda lze toto odškodnění nemajetkové újmy po zesnulém dědit.

TIP: Zkonzultujte odškodnění dopravní nehody u profesionální advokátní kanceláře, která bude váš případ posuzovat individuálně.

Odpověď najdete v novém občanském zákoníku

Podle občanského zákoníku lze nemajetkovou újmu poškozených, kteří v průběhu procesu odškodnění zemřeli, dědit. Pro tento typ dědění přitom existuje zákonná podmínka spočívající v uznání dluhu nebo uplatnění odškodného poškozeným u příslušného soudu za jeho života. Uznáním dluhu je přitom myšleno uznání výše a důvodu odškodného pojistitelem vozidla nebo viníkem nehody.

Co je předmětem dědění

Příbuzní zesnulého tedy dědí odškodnění nemajetkové újmy poškozeného. A to především v podobě náhrady bolesti a ztížení společenského uplatnění.

V praxi jde přitom především o situace, kdy poškozený za svého života uplatnil odškodnění dopravní nehody u soudu. A to vůči samotnému viníkovi nehody, případně vůči pojistiteli vozidla tohoto viníka.

Potřebujete pomoct v otázce dopravní nehody? Obraťte se na specializovanou advokátní kancelář.

Čtěte také: Co dělat v případě nehody v zahraničí?

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here