Fascinace týdne: 500 dní magazínu Dreamlife.cz

0
1186

Očima Petra

Svět by se jistě zastavil, kdyby vše řídil člověk, který říká: „To nelze dokázat.“
Myšlenka vzniku magazínu Dreamlife.cz se do mé mysli vehnala citátem Helen Keller: „Klíč k životnímu štěstí je v nalezení činnosti, kterou milujete, a způsobu jak ji nabídnout druhým.“ Podnikání v oblasti interaktivní distibuce mě naplňovalo tehdy, naplňuje i nyní a vystihuje definici mého životního štěstí. Bylo tu ovšem ještě něco, vnitřní touha psát nejen prosté texty, ale vnášet mezi řádky atmosféru snů, odvahy, růstu a víry v dosažení úspěchu. A v důsledku vytvořit na internetu opravdové útočiště všem lidem, kteří věří ve stejné etické hodnoty a principy úspěchu. Jakmile byly učiněny první kroky, bylo nezbytné slovní spojení  „To nelze.“ nadobro odstranit ze slovníku. Vize se stala myšlenkou, myšlenka činem, čin magazínem Dreamlife.cz.

Vichřice nutí duby, aby zakořenily hlouběji
Magazín Dreamlife.cz jsem nikdy neviděl jako prostý internetový časopis, či pouhý podnikatelský záměr. Brzy jsem si uvědomil, že s každým návštěvníkem roste odpovědnost za publikovanou tvorbu. Vytříbilo se několik málo opravdu dobrých redaktorů, kteří pochopili směr Dreamlife a do své tvorby vložili více něž slova a věty, našli způsob, jak vložit kus sebe a svých snů. Ukázalo se, že jdeme správným směrem, ale v pozadí se po necelém roce stahoval soumrak. Náš svižný růst odhalil velmi slabé stránky, které magazín zevnitř rozežíraly, a bylo třeba hledat jádro problému. Jak již tomu bývá, zanedlouho jsem jej nalezl – v zrcadle. Později jsem se seznámil s Tomášem Novotným. Z redaktora s obrovským závazkem, jehož slovo mělo titanovou platnost se brzy stal precizní šéfredaktor. Dnes je spolumajitelem magazínu Dreamlife.cz. Jsme natolik odlišné osobnosti, že téměř neprodyšně pokrýváme každý nedostatky toho druhého. Společně s redakcí jdeme již mnoho měsíců tempem trvalého růstu.

Očima Tomáše

Dělej, co miluješ, miluj, co děláš a odevzdej více, než slibuješ (H.M.)
Spolupráce, která vyústila až v akvizici. Tak by se dalo charakterizovat mé prohlubující se působení v magazínu Dreamlife.cz. Ze začátku jsem se snažil pomoci v budování něčeho naprosto nového, unikátního v oblasti českého internetu a úžasného v pohledu na sny a úspěch, ale s rostoucím pochopením smyslu, údělu a vizí Dreamlife.cz mne tato myšlenka dokonale pohltila. Tak naprosto, že jsem měl nejen zájem se podílet na obsahu, ale chtěl jsem uskutečnit své představy a posunout magazín Dreamlife.cz opět o krok dále. Náš nezbytný růst je tlačen nejen poptávkou ze strany naší rozšiřující se čtenářské obce, ale i touhou po dosahování nových met. I proto neustále připravujeme pro Dreamlife.cz nové a nové související projekty a snažíme se, abychom naše čtenáře nejen motivovali a inspirovali, ale i překvapovali a plnili jejich přání.

Cokoliv si vaše mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout (N.H.)
Tajemství úspěchu vám zde neprozradíme, i přestože bychom velice rádi, z mého přesvědčení se však jedná o velmi individuální až téměř intimní otázku, a tak bude daleko zajímavější říci, co ve snaze po objevení tohoto tajemství pro Dreamlife.cz uděláme. Naše vize se pomalu plní v novém projektu, který i přes své zpoždění bude snad velmi brzy spuštěn. Vkládáme do něj velké úsilí i vysoká očekávání a věříme, že pro vás – pro všechny naše čtenáře bude skvělým pomocníkem a doplňkem pro plnění svých snů a přání nebo objevování snů nových. Ruku v ruce s rozvojem Dreamlife.cz jde i rozšiřování našeho týmu, o které se ustavičně snažíme a které má přinést zvyšující se kvalitu ve všech směrech. V nejbližší době bychom vám chtěli hlavně zjednodušit a zpřehlednit prohlížení videí i wallpaperů a přinést prohloubení českého i anglického obsahu. Věříme, že i následujících 500 dní pro nás všechny – tvůrce i čtenáře, bude naprosto ojedinělých a ve jménu růstu, rozvoje a úspěchů, a že i nadále budeme ve vašich očích plnit vše, co jsme si předsevzali a čeho chceme dosáhnout.

Magazín Dreamlife.cz za 500 dní od spuštění navštívilo téměř čtvrt milionu čtenářů, kteří měli možnost shlédnout na více než 500 motivujících a inspirujících článků, více než 340 videí a téměř 2500 wallpaperů k budování snů.

Úspěch našeho magazínu je nikdy nekončící cestou ke štěstí a spokojenosti, velmi se těšíme na další společné dny u obsahu Dreamlife.cz a pevně věříme, že pro vás budou i nadále znamenat důležitý zdroj inspirace pro každodenní život. Závěrem bychom velice rádi poděkovali Janu Kovalčíkovi, který se déle než rok významně podílel na rozvoji tohoto magazínu jako spoluzakladatel a nebýt jeho úsilí, nikdy by nebyl Dreamlife.cz magazín opravdovým magazínem.

V případě, že máte zájem nás kontaktovat, neváhejte tak učinit zde nebo ve formuláři námětů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here