Jak to chodí se vznikem pracovního poměru v nepracovní den?

0
11603

Pracovní poměr nemusí nutně vzniknout pouze v pracovní den konkrétního zaměstnance. Podle zákoníku práce totiž vzniká dnem, který byl ve smlouvě sjednán jako den nástupu zaměstnance do práce. A právě toto datum může připadnout i na den, který pro zaměstnance pracovním není. Typicky například 1. ledna nebo o víkendu, pokud zaměstnanec o víkendu nepracuje.

Je to k něčemu dobré?

Možná vás nyní napadá, zda je vůbec tato možnost k něčemu dobrá. Výhodou například je skutečnost, že pokud je den nástupu do práce první den v kalendářním měsíci (například 1. května), připadá zaměstnanci za tento kalendářní měsíc nárok na dovolenou.

TIP: Vznikají kvůli tomu u vás v práci konflikty? O řešení konfliktů na pracovišti se stará firemní mediace. Přihlaste se na ni a odstraňte všechny problémy.

Někteří zaměstnavatelé mají stanovenou podmínku trvání pracovního poměru po celý rok k tomu, aby zaměstnanci mohl být přiznán určitý benefit. V případě ujednání nástupu do práce například 2. ledna tak zaměstnanec tuto podmínku nesplňuje právě o tento jeden den a snadno tak může o nárok na benefit přijít.

A co zdravotní a nemocenské pojištění?

Problematiku zdravotního a nemocenského pojištění nejlépe pochopíte na jednoduchých příkladech. V případě zdravotního pojištění platí následující. Pokud zaměstnanec se zaměstnavatelem sjedná jako datum nástupu do práce 1. ledna, bude od stejného data hlášen na zdravotní pojišťovně. A to i přesto, že do práce skutečně fyzicky nastoupí až 2. ledna.

Nemocenské pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro zaměstnavatele. U zaměstnance v pracovním poměru se za den, ve kterém tento zaměstnanec začal vykonávat práci, považuje též den přede dnem započetí výkonu práce, za který příslušela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí.

Pokud je například jako den nástupu do práce sjednán čtvrtek 17. listopadu, zaměstnanec nepracuje, jelikož se jedná o státní svátek. Za tento den má od zaměstnavatele nárok na náhradu mzdy, a tedy má tímto dnem také účast na nemocenském pojištění. A to přesto, že práci ve skutečnosti nevykonával.

S řešením konfliktů v práci vám pomůže již zmíněná firemní mediace. Více informací se o ní dozvíte na www.mediace-cr.cz.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here