Sebepoznání aneb zajímáte se spíš o své okolí nebo o sebe?

1
4138

Možná si teď říkáte, že je přeci nemožné neznat sám sebe a že každý určitě zná svoji osobnost, byť jen částečně. Bohužel, není tomu tak. Existují lidé, kteří o sobě znají jen to, jak se jmenují a kde bydlí. Když jim řeknete: „Tak mi o sobě něco pověz!“, dozvíte se akorát jejich jméno, věk, povolání, co studují. A dál? Co mají rádi, co je baví, v čem jsou dobří, jaké jsou jejich cíle, jací jsou? Neví. Na tyto otázky nenalézají odpovědi. A jak se tedy mohou takoví lidé zlepšovat a zdokonalovat, když neznají své slabé a silné stránky? Jak takoví lidé mohou prodělávat nějaký osobnostní růst?

Jak máte sebepoznání zvládnuté?

Na chvíli zahoďte své každodenní starosti a zkuste se na malý moment zamyslet nad tím, jak moc dobře znáte sami sebe. Pokud si myslíte, že dobře, dokážete si odpovědět na následující otázky? Co dělám, když nedostanu to, co chci? Jak se chovám k negativním lidem? Jak reaguji na nepříjemné životní situace? Jak překonávám překážky ve svém životě? Jak se zachovám v případě, kdy nemůžu mít věci pod kontrolou? Jak akceptuji celkově změny v mém životě? Čeho si ve svém životě nejvíce vážím? Co mi vadí? Jaké jsou mé priority? Co mám na sobě nejvíce rád/a?

Není to jednoduché, že? Mnozí lidé se totiž zaměřují hlavně na to, aby co nejlépe poznali své okolí. Zajímat se o to, jací jsou druzí, jim přijde důležitější. Není ale přednější poznat svou vlastní osobnost? Dokáže se člověk rozvíjet a zlepšovat, aniž by znal sám sebe? Názory lidí na tuto problematiku se mohou zásadně lišit. Mě ale zajímalo, jak na tom jsou se sebepoznáním a osobnostním růstem lidé v pubertálním a adolescentním věku a co si o tomto tématu vůbec myslí.

Abych zjistila, jak mladí lidé vnímají problematiku osobnostního růstu, zda v tom vidí či nevidí smysl, a jak jim sebepoznání v životě pomáhá, rozhodla jsem se udělat takový menší „výzkum“.  Také mě zajímalo, jestli zjistím nějaké rozdíly mezi pohlavími, popřípadě jaké. To všechno vyčtete v následujícím shrnutí mé kvalitativní analýzy odpovědí respondentů.

Na mé otázky odpovídalo 48 osob ve věku 14-20 let. Jak se tedy mladí respondenti znají? Dívky na rozdíl od chlapců uváděly, že nemají velkou míru sebepoznání, i když se objevily dívky, které tvrdí, že se znají velmi dobře nebo z 50 %. Většina jich uvedla, že je překvapuje, co všechno o sobě ještě neví.  Chlapci naopak většinou odpovídali, že se znají „dost dobře“. Míra jejich poznání se dle výzkumu pohybuje od 50-95 %.

Podle dívek mezi hlavní způsoby sebepoznání patří zkoušení nových věcí, přemýšlení o sobě a překonávání těžkých životních situací. Většina dívek se o osobnostní růst začala zajímat v období výběru budoucí školy, některé už dříve, při navštěvování mimoškolních aktivit. I pro chlapce jsou poslední roky na škole velkým začátkem sebepoznávání. Mezi způsoby, kterými se chlapci poznávají, patří stejně jako u dívek zkoušení nových věcí, dále pak ale reakce na určitou událost, vyslyšení názorů ostatních anebo poučení se ze svých chyb.

Mnoho dívek hodnotí jako největší posun zlepšení se ve škole a ve svých zálibách a zvýšení sebevědomí, a to jednak díky většímu času věnovanému dané aktivitě, ale také díky motivaci nebo pomocí terapií. Také chlapci pozorují velké zlepšení v mimoškolních aktivitách a ve školních předmětech. Kromě většího věnovaného času ale neuvádějí jiný způsob.

Největší vliv na dívky měla společnost, dále také jejich zkušenosti a různé životní situace. Jako zdroj sebepoznání tedy velká část dívek považuje právě jejich okolí. To samé se dá říct i u chlapců, kteří ale navíc uvedli i přemýšlení o sobě a jako zdroje sebepoznání uvádí z 50 % okolí a z 50 % sami sebe.

Analýza odpovědí dotazovaných respondentů ukázala, že pro dívky i chlapce je sebepoznání důležité hlavně z hlediska jejich budoucnosti. Uvedli, že budou vycházet z poznání sami sebe, ať už se budou rozhodovat o střední/vysoké škole, budoucím povolání nebo dalších důležitých momentech v jejich životech. Pro některé dívky může sebepoznání znamenat vyřešení jejich problémů (například nespokojenost sama se sebou, špatná orientace ve svých náladách a nevyznání se sama v sobě, nízké sebevědomí atd.). U chlapců se tyto problémy nevyskytovaly tak často jako u dívek. Sebepoznání dívkám i chlapcům dále umožní zjistit jejich kladné a záporné stránky, tudíž budou vědět, v čem se mohou zdokonalit. Chlapci ještě navíc uvedli, že sebepoznání jim může pomoci v reakcích na určité situace.

Změny hrají v životě některých dívek významnou roli, ale pro některé naopak představují strach. Mají rády svůj režim a bojí se vystoupit ze svých stereotypů. To samé platí i u toho, jak moc ochotny jsou změnit svůj názor. Pro některé změna názoru znamená to, že se nechaly ovlivnit, proto si za svým názorem stojí, ale většina dívek si myslí, že je to vždy změna k lepšímu a jsou ochotny dělat kompromisy. Zvlášť, když jde o nějakou blízkou osobu. Změny nedělají chlapcům žádné velké potíže a naopak jsou za ně rádi. Kluci si za svým názorem většinou stojí a přesvědčit je může jen silná obhajoba.

© Fatima Al-Safadi

1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here