5 tipů, jak vypilovat a zlepšit emoční inteligenci

0
4533

Jak si zlepšit/zvýšit emoční koeficient? Následujících 5 základních bodů lze považovat za všeobecně uznávané umy, které jej navyšují – dokonce na něm závisí! Nutno však pamatovat, že vývoj EQ je celoživotní proces, jehož stěžejní část tkví v opakovaní s rozvojem.

 1. Znát vlastní emoce v závislosti na svých niterných pochodech i jako reakce na vnější svět

 • Než přijdou: předpovídat, jak se zachovám, kdyžpřipravit se, vědět co reakci předchází a proč
 • V průběhu: být obeznámen/a a nešokován/a tím, co se děje, přijmout své city, umět se ovládat, mít co nejlepší projev (verbální i neverbální), vědět, proč se to děje – mít důvod, směr, cíl – aby to bylo k něčemu dobré
 • Když ustanou: shrnutí, zhodnocení, jak to proběhlo, proč to proběhlo, výsledky, závěr – získat AHA moment
 1. Chápat emoce druhých

 • Než přijdou: předpovídat, jak se budou chovat, reagovat, co budou prožívat, připravit se na to

Znát, jak předcházet nepříjemným situacím, které nejsou nutné a jak zvládat ty, které nutné jsou plus co si z nich vzít (pro vývoj své osobnosti, vztahu).

 • V průběhu: vědět, proč se tak chovají – být empatičtí, odhadnout, co od nich můžeme očekávat, zda a jak ne/zasahovat – pomoci
 • Když ustanou: predikovat, jaké to bude mít následky pro ně i pro nás, kam je/nás to nesměruje
 1. Rozumět vazbě emocí s fyzickou kondicí

 • Být obeznámen/a s tím, jak (hlavně naše vlastní) tělo reaguje na stres, radost, únavu… Dokázat mu dát to, co pomáhá a eliminovat škodliviny. Zajistit koexistenci těla s duší.

  Šťastná duše = zdravé tělo.

 1. Motivovat

 • Sebemotivace i motivace druhých je nezbytnou součástí lidí ve vedoucích funkcích (nasměrovat – stimulovat lidi, aby udělali vše potřebné, rádi a správně). Nutná je ovšem pro každého člověka, nehledě na pracovní pozici. Její důležitost lze zřetelně vidět i v rodinách, přátelských vztazích, partnerství… Nejlepší motivací je jít příkladem, být inspirací, povzbuzovat. Zejména v pracovní sféře nelze zapomínat na odměny hmotné i nehmotné: obsah a charakter práce – její důležitost a kompetence, mzdové ohodnocení – především pohyblivá část, nefinanční benefity – nutno dobře zacílit, např. vědět jaký poukaz udělá konkrétnímu pracovníkovi radost
 1. Pracovat na svých sociálních dovednostech – být dobrým společníkem

 • Kupříkladu ovládat etiketu, umět vyslechnout, rozesmát, být spolehlivý, jedinečný/á, rozdávat radost, být šťastný/á, sebevědomý/á, dovést (si) poradit…

„Emoce vedou k jednání, zatímco rozum k závěrům.“
Karl Weick

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here