Zádrhel v mezilidských vztazích: Předsudky

0
2891

O neustálá vylepšení se snažíme nejen na poli technickém, ale i v mezilidských vztazích. A díky za to! Žijeme v době, kdy pro sebe-rozvoj máme prostor a chceme-li, tak i vědomosti. Proč nás ale ještě stále provází zádrhely jako předsudky, nepochopení, znevýhodňování?

barvy

Předsudky neurychlují poznaní, naopak ho zpomalují

Kdyby bylo možné dozvědět se o člověku (nebo o jiném tvoru) vše podstatné pouze z jeho sociálního postavení, vzhledu, národnosti, barvy, pohlaví nebo tvaru nosu, bylo by to nejen příliš snadné, ale i nudné. Příroda je velice pestrá a poňouká k přemýšlení a rozvoji. 

Vyvarujme se argumentačním faulům nejen vůči posluchačům, ale i vůči sobě

Mnohdy slýcháme: „Nejsem rasista/xenofob, ALE zelené/bílé/žluté/černé/hnědé/malé/velké/tenké/tlusté… nemám rád…“
Jako by někdo říkal: „Nejsem lhář, ale lžu…“

„Podstatou rovnosti je spravedlnost.“
Marcus Tullius Cicero

TIP: Máte oblíbence z filmového plátna, který má jinou barvu pleti/národnost? Nebo někoho, kdo je jiný “typ” než vy? Co z hudebního průmyslu? Nebo z oblasti vědy, medicíny? Tak na ně vzpomeňte, než budete něco generalizovat, podceňovat…

Pro férové jednání s lidmi je potřeba, abychom byli i sami k sobě fér

Hodnotíme-li tváře, hodnoťme nejprve tu,
kterou vidíme při pohledu do zrcadla.

Platí zde přímá úměrnost: Dáme-li respekt, získáme více respektu

Dáme-li volnost a respekt druhým, znásobíme volnost a respekt sami v sobě. Není potřeba se obávat, že podporou druhých sebe srážíme. Naopak, rosteme společně!

Mějme rádi i JINÉ

Je snadné mít rád, co je přesně podle našich měřítek. Máme tím v podstatě rádi na druhých to, že v nich vidíme sami sebe. Když ale máme rádi i to, čemu nerozumíme, tzn. jiné (druhé, odlišné), pak máme skutečně rádi.

Jak je to s feminismem?

Ve své podstatě neradikální, čistý a moderní feminismus znamená rovnost šancí a možností. Primárně směřuje na rovnost pohlaví. Zajistil ženám, že mohou mít majetek, volební právo, pracovat, vybrat si partnera, mít svobodu projevu, vybrat si, co nosit, co říkat, co dělat… (pochopitelně v rámci zákona, který platí pro všechny). Toť jeho čistá esence. Žádný strašák, že?

Nelze útočit na feministky tím, že dokud nepracují v uhelných dolech, nejsou hodny mužských výšin. Oni totiž ani všichni muži v dolech nepracují… Navíc pak by mohly ženy oplácet: „Dokud nezvládnete dělat aspoň 4 věci zároveň, nejste hodni ženských výšin.“

Nejsme stejní, ale práva a možnosti si všichni zasloužíme stejné.

Feminismus aktuálně usiluje kupříkladu o platovou rovnost, jedná-li se o stejnou práci. Protože by žena neměla mít nižší odměnu jen proto, že hrozí, že se rozrodí a bude s dětmi doma. Doma může být s dětmi stejně tak i tatínek…

„Myslím, že jako žena mám právo být placena stejně jako mí mužští protějškové. Myslím, že mám právo dělat sama rozhodnutí o svém těle. Myslím, že mám právo být zapojena do politiky a národních rozhodnutí. Myslím, že si ve společnosti zasloužím stejného respektu jako muži.“
Emma Watson

S tím souvisí další aktuální snahy: aby na popularitě získala rodičovská, nikoli jen mateřská dovolená (win-win). Za zmínku také stojí snahy zmírnění sexismu. Lidé totiž po velmi náročném výzkumu zjistili překvapivý fakt, že křivky nemají vliv na moudrost, šikovnost, loajalitu, kreativnost… Teď už jen si to přiznat! 🙂

Naštěstí se nebojí za feministy označit již i mnozí muži. Navíc s přibývající pestrostí “pohlaví” vazba k předsudkům opadá. Společnost se pomalu, ale jistě rozvíjí a respekt uzdravuje.

Každé pohlaví, stejně jako každá rasa a každý typ bytosti, má své plusy i mínusy, které jsou vnímány subjektivně. Mít stejná práva a možnosti neznamená být stejní. Znamená to být spravedliví a chovat úctu k sobě i k jiným.

Nerodíme se jako rasisté, šovinisté, sexisté…

Nikdo (zdravý) se nerodí jako rasista, šovinista, sexista… Takové bloky a dezinformace se nabalují až s věkem, spolu se zbytečnou hrůzou z některých neprostudovaných termínů. Mnohé (nejsou-li zfanatizované) máji přitom prosté hlavní myšlenky: respekt, úcta, laskavost, spravedlnost, svoboda možností a práv, mír.

Je v pořádku mít své domněnky, ale také nutno cítit respekt + úctu ke všemu živému, protože, jak praví úsloví (obzvláště při souzení druhých): Ani míra našeho přesvědčení nemusí znamenat, že máme pravdu.

Čtěte také: Podle sebe soudím tebe

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here