Válka s chudobou v Africe: Světová banka nesplňuje očekávání

0
1775
I přes navýšení pomoci o deset miliard dolarů, celkový přínos pomoci od Světové banky v Africe je velmi malá a z dlouhodobého hlediska v podstatě zanedbatelná. Roční podpora sice vzrostla z 6,7 miliardy dolarů v roce 1997 až na 16 miliard v roce 2007, ale bez adekvátního růstu přínosů a zlepšení. Takové závěry připravila nezávislá komise, která zpracovala interní audit projektů zdravotnického oddělení Světové banky v letech 1997 – 2008.
Výsledky v Africe jsou celkově slabé, pouze 27% projektů může být vyhodnoceno jako uspokojivé a mnoho výzev zůstává bez odezvy nebo bez výsledků, jako snižování chorobnosti a úmrtnosti na infekční nemoci, rostoucí podíl nakažlivých nemocí a vysoká porodnost s důsledky ve vysoké úmrtnosti novorozeňat, špatném zdraví dětí i matek a rostoucí chudobě.
Sledování a monitoring projektů je totiž nízký a vyhodnocování úspěšnosti v podstatě neexistuje. Díky tomu jsou stanovovány nereálné cíle, špatně navrhovány projekty a naprosto ignorován důraz na efektivitu pomoci. Kontrolní skupina krom těchto shledání dále zjistila, že pouze polovina pomoci na zdraví, výživu a obyvatelstvo od Světové banky byla zaměřena na nejchudší obyvatele, druhá polovina skončila u nejbohatších vrstev. Třetina projektů se zaměřením na problémy jako je dětské zdraví neměly přesně specifikované zacílení na nejchudší, namísto toho kontrolní skupina objevila tok této pomoci do oblastí s nejbohatšími vrstvami obyvatelstva. Výsledkem je, že pouhé navyšování objemu pomoci v průběhu let nemělo v podstatě žádný dopad na zlepšení situace obyvatel, kteří by pomoc potřebovali nejvíce.
U projektů, které měly přesně definované cíle (pouze 6%), a na závěr bylo provedeno zhodnocení úspěšnosti a výsledků, bylo v některých případech dosaženo alespoň částečných výsledků a mohly být označeny jako úspěšné.  Některé projekty, které bylo možné označit za fungující a které dosáhly svých cílů, byly z oblasti redukování výskytu malárie a dalších nemocí nebo také připadly k reformám systémů zdravotnictví. Také projekty zaměřené na nakažlivé nemoci byly poměrně úspěšné v porovnání s ostatními, bohužel výjimkou se stala podpora boje proti AIDS.
Světová banka se nyní podílí šesti procenty na celkové pomoci Africe v oblasti zlepšování zdraví a redukci chudoby, podíl se značně snížil, a to z 18% v devadesátých letech. Na druhou stranu mluvčí banky upozornil, že do výsledku se zatím nepromítly změny ve strategii poskytování pomoci, kterou banka přijala před dvěma lety a která údajně významně zlepšuje situaci. Také upozornil, že banka od roku 2000 navýšila počet odborných pracovníků v oddělení o čtvrtinu. A také upozornil: „Neuspokojivé projekty byly zejména záchranné operace v oblasti HIV a AIDS v subsaharské Africe, která je charakteristická svou nestabilitou, nedostatkem jídla, vysídlením obyvatel a miliony uprchlíků.“
Některými pracovníky byla kritická zpráva označena jako závažné obvinění Světové banky a dokonce v Británii se objevily návrhy na přesunutí poskytovaných prostředků na podporu pod záštitu Světového fondu. Ten pracuje v partnerství s veřejným i soukromým sektorem stejně jako s občanskými uskupeními. „Výsledky studie jsou zdůrazněním, že pomoc nemůže být vyhodnocována pouze podle svého objemu. Přínosy musí být také srovnávány s kontextem podmínek jednotlivých zemí, potřeb a dalších aktivit, “ připomíná Světová banka.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here