7 chyb, kterým se vyvarovat při snaze o pozitivní myšlení

0
3616

Pozitivní myšlení je skvělým životním pomocníkem, který nás dokáže posunout na cestě životem vpřed k vytouženým cílům. Často si však připouštíme negativní myšlenky a věnujeme pozornost neúspěchům v minulosti, což rozvoji našeho plného potenciálu brání.pozitivní myšlení

Jakých je tedy hlavních 7 chyb, kterých je třeba se vyvarovat, chceme-li zůstat pozitivní?

1) Negativní myšlení

Negativní myšlení máme mnohdy převzaté a naučené. Někdy se negativní myšlení týká přímo naší osoby a někdy i vývoje situací. Často si nevěříme, přebytečně moc pochybujeme, srovnáváme se…

Pozitivní myšlení není žádná magie a dá se i nacvičit. Naučte se mluvit více pozitivně. Mozek totiž nerozumí negaci. Jestliže řeknete: Nechci už mít stres, mozek si podrží pouze slovo stres. Lépe je tedy spíše říci: Rád budu klidnější. Obecně si dávejte pozor na to, co říkáte sobě i druhým a vyhýbejte se pokud možno negativním formulacím.

2) Chybějící cíl

Měli bychom mít jasno v tom, co chceme, čeho chceme dosáhnout, znát svůj cíl. Naše mysl se potřebuje k něčemu upínat, nemáme-li jasný cíl, obvykle tápeme. Pokud nevíme, kam směřujeme, pak si ani nemůžeme být jistí, které naše kroky byly správné a které nikoliv.

Když máte cíl, pak máte k čemu směřovat. S jasnou představou cíle se Vám bude také mnohem lépe dařit zvládat odrážet případné přicházející negativní myšlenky.

Každé ráno si zkuste stanovit nějaký pozitivní cíl tohoto nadcházejícího dne.

3) Nezaměřujeme pozornost na to podstatné

Máte-li již svůj cíl, zamyslete se nad tím, kolik času věnujete tomu, abyste ho dosáhli. Co pro jeho naplnění skutečně děláte? Vytyčte si klíčové činnosti, které jsou důležité pro dosažení toho, co skutečně chcete. Zamyslete se i nad tím, kolik činností, které Váš cíl nepodporují, děláte.

Dělání naplno těch správných věcí přináší výsledky. Výsledky, které směřují k Vašim cílům, podporují i vaše pozitivní pocity.

4) Zabýváme se tím, co si myslí nebo dělají ostatní

Je to přirozená lidská tendence, opakovat to, co dělají ostatní. Podléhání všeobecným názorům však velice často vede ke sklíčenosti, frustraci a nespokojenosti. Od malička jsme vedeni k naplňování nějakých očekávání, norem, jsme porovnáváni, vedeni k tomu, abychom nevybočovali…Asertivita a svobodné myšlení jsou způsobem, jak se vůči obecným manipulacím a všeobecně rozšířeným názorům vymezit.

5) Neumíme se „prodat“

Opět nám pomohou asertivní přístupy, které nám umožní pojmenovat naše přání a potřeby, formulovat je a také realizovat. Asertivita zároveň pomáhá odmítnout nadměrné požadavky, které na nás klade okolí a to bez pocitů viny nebo výčitek.

6) Přílišné zabývání se minulostí

Přítomný okamžik je ten nejdůležitější. Budoucnost se odráží od momentu tady a teď a minulost nelze změnit. Z minulosti se můžeme pouze poučit a pokusit se napravit nepovedené kroky svým nynějším chováním.

7) Snaha ovlivnit i věci, které jsou mimo naši kontrolu

Někdy si špatně uvědomujeme, že některé věci jsou mimo naši kontrolu nebo je můžeme ovlivnit jen do jisté míry. Jediné, co můžeme skutečně ovlivnit je náš přístup, myšlení a naše chování.

Naučte se být shovívavý vůči druhým, ale především také vůči sobě.

ⓒ Jana Ducháčková

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here