Novodobým zámeckým pánem, IV.část

0
1609

V nedávné době běžel v České televizi pořad muzikanta Ondřeje Havelky, který mapoval nemovitosti na prodej. Myslíte si, že přispěl ke zvýšenému zájmu o historické nemovitosti?

Ano, o řadu nemovitostí, které pořad zmiňoval, se v následujících týdnech zajímaly konkrétní osoby. Číselně vyjádřeno šlo většinou o zájemce v počtu okolo patnácti–dvaceti osob. Osobně předpokládám, že u některých lokalit dočasně vzrostl rovněž turistický zájem, což je ale jiná kapitola. Každopádně, k žádnému konkrétnímu prodeji, pokud vím, však nedošlo.

Zájemcům o koupi podobného objektu se nabízí kromě tvrzí, usedlostí, zámků či zřícenin také mlýny, rozhledny či věže. O jaké typy objektů je největší zájem?

Nelze generalizovat, ale obecně rozhoduje využitelnost objektu. Mnohé usedlosti, tvrze nebo zámky mají svou budoucnost předurčenu svým původním obytným účelem. Většina vodních mlýnů byla už za normalizace přestavěna na chalupy. Naproti tomu rozhledny, věže, osamocené sýpky, bašty a podobné drobné stavby mají ztíženou pozici v tom, že se jejich využití musí hledat a napasovat na místní poměry. Z pohledu majoritní veřejnosti navíc nejde vždy o ty správné historické nemovitosti reprezentativního charakteru.

Je nabídka zámků a historických usedlostí dostupná na internetu úplná? Nebo dávají majitelé spíše přednost prodeji bez inzerování na síti, aby se nestali terčem spekulantů?

Historické nemovitosti nejsou zjednodušeně řečeno realitní retail. Některé objekty jsou natolik jedinečné, že si v případě prodeje najdou snadno několik kupců i bez jakékoli veřejné nabídky. Takovým je zcela namístě ponechat jejich exkluzivitu. Náš projekt HistorickeNemovitosti.cz naproti tomu vznikl proto, aby pomohl nemovitostem na opačném konci spektra, tedy těm, které na první pohled z různých důvodů nepůsobí tak zachovale, ale pozornost si podle nás bezesporu zaslouží.

Od jaké sumy se dnes dá již pořídit historický objekt? Platí také, že čím je cena nižší, tím výše se může vyšplhat náklady na rekonstrukci a údržbu?

Některé historické objekty, které jsou v havarijním stavu, nabízejí jejich současní vlastníci za symbolickou jednu korunu. Pochopitelně, že cílem je nalákat případné kupce. Pokud totiž většina takových nemovitostí nezíská v nejbližších letech investora, zhorší se jejich stav natolik, že pak již nebude co rekonstruovat.

S jakými náklady by řádově měl počítat nový majitel pořídí-li si například menší tvrz?

Pokud si chce opravdu svědomitě spočítat náklady, měl by nákup konkrétní nemovitosti předem konzultovat s profesionálním památkářem, stavitelem a architektem. Následně by měl písemně vypracovat jasný a řádně doložitelný podnikatelský záměr. Říkat konkrétní částku na nekonkrétní nemovitost by však bylo iluzorní. Každá historická nemovitost, její stav i využitelnost jsou individuální. Společné mají jen to, že do všech historických nemovitostí musíte i po rekonstrukci průběžně investovat nemalé prostředky.

Ve valné většině případů se objekty bez rekonstrukce neobejdou, do jaké míry zasahují do úprav majitelům památkáři?

Budoucí majitel předejde mnoha nedorozuměním, pokud ze své vlastní iniciativy ještě před zakoupením objektu sám navštíví nejbližší památkový úřad. Přinejmenším dostane do zásoby několik praktických rad a postřehů. Pokud plánuje kupovat budovu opravdu historicky cennou, nebo dokonce chráněnou, měl by být připraven s památkáři na rekonstrukci objektu úzce spolupracovat. Každý, kdo uvažuje o nákupu budovy s historií, by měl s určitými zvýšenými nároky na rozsah i limity stavebních úprav jednoznačně počítat.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here