Nepodléhejte tlaku společnosti! Buďte ti, kdo své okolí ovlivní!

0
2581

Společnost se bezesporu podílí na formování naší osobnosti. Uvědomujete si, že jste každý den v kolektivu lidí, kteří na sebe mají vliv? A jste s ovlivňováním spokojeni, nebo je takový zásah do vašeho já nepříjemný a nelíbí se vám. Jestliže ho nechcete trpět, budete se muset vzbouřit. Jak na zachování vlastního já a prosazení svého charakteru a originality? Spolu s následujícími řádky se snažte odpovídat si na otázky a ponořte se do hloubání o vlastním já. Nepotřebovalo by posunout? Nebo zarazit nechtěnou změnu, která vychází pouze z přání a chování ostatních?

Kolektiv a vliv, který na nás vyvíjí ostatní lidé

Od malička se na nás všech podepsala školní výchova. Předcházela jí školka, kde se děti poprvé socializovaly a získávaly první kamarády. Po ní nastoupily do školy a proces začal nanovo, ale tvrději. Celý život se budete posouvat a putovat mezi společnostmi, kolektivy a různými typy lidí. Poznejte nejprve své hodnoty, a ty si následně prosazujte.

Zkrátka buďme!

Jestliže jste se sebou spokojeni, bude nejlepší, když prostě a jednoduše budete! Tak, jak to cítíte vy a jak to považujete za správné. Nejlepší pro vaši duši a mysl bude, když sjednotíte veškeré složky vaší osobnosti a budete se chovat v souvislosti s nimi. Soulad a rovnováha! Podle toho, jak se chováme, tak se i cítíme. Když jsme nespokojeni s naším chováním a musíme se neustále podřizovat ostatním, má to velmi negativní vliv na psychickou stránku.

Stoupněte si před zrcadlo a chvíli se dívejte před sebe. Prohlížejte si svůj obraz a poznávejte se. Líbí se vám představa vlastní osobnosti? Pozorujte se při gestech, při mimice, sledujte svoje pohyby, výraz v tváři a naslouchejte vlastnímu hlasu. Sebekritika a hodnocení je v osobním růstu velmi důležitá. Když zvládnete tuto introspekci, zvládnete i další kroky.

Pochopte fungování psychiky a osobnosti, pochopíte své já

Pokud se budete orientovat ve svých psychologických procesech, budete přemýšlet o svých pocitech, myšlenkách, naučíte se rozpoznávat své já. Budete vědět, co od sebe můžete očekávat, poznáte své slabiny, ale také silné stránky.

Pozorujte se i v závislosti na okolí. Zmapujte si prostředí, kde se pohybujete a vytvořte si strukturované mentální mapy. Rozvrstvení a rozpoznání jednotlivých míst a vlastního chování v nich vám pomůže k lepšímu pohledu na svá jednání. Dozvíte se, jak se kde chováte, jak přistupujete k ostatním a jak se s nimi snažíte vyjít.

Hlavně nepotlačit charakter

Pod čím si vás lidé pamatují? Někdy je to výrazná barva vlasů, jindy typický smích a někdy celkový charakter. Ten však musí být osobitý a zapamatovatelný. Charakter je prosté a přirozené chování, jednání, mluva a postoje, které z nás vyzařují. Charakter představuje individuální hodnotu, která by se neměla skrývat. Abyste získali charakter, měli byste mít své hodnoty, znát svoji cenu a limity, pod které nepůjdete. To, jaké budete mít hodnoty ať už materiální, duchovní, bude mít vliv na okolí. Podle charakteru a osobnosti si získáváme a také odrazujeme okolí. Volte proto pečlivě a zvažujte všechny možnosti.

Nebuď ovlivněn. Začni ovlivňovat okolí

Dokonalé pozorování a učení se ze svých chyb z vás udělá osobnost, která nebude překvapena z vlastního jednání a dokáže se ve společnosti prosadit. Zapomeňte na neustálé utlačování a podřizování se ostatním. Nestyďte se za své já a vystupte z šedivé řady ovcí.

© Barbora Mikysková

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here