Návod k maximálnímu užitku ze čtení knih

0
1721


 Protože si toto uvědomujeme, aktivně kupujeme doporučenou literaturu, se zájmem ji čteme a sdílíme své poznatky a pohledy se svými blízkými. Často se ale stává, že po přečtení několika knih se ohlédneme zpět a vše, co vidíme je pouze pár zamlžených nápadů, možná malý pokrok v určité oblasti, ale nic z grandiózních dopadů slibovaných na přebalu knihy.

 Jak tedy zjistíme, že jsme z knihy vytěžili vše, co je ve vaší situaci možné? Víme, že jste z knihy získali maximum, když vidíme výrazné zlepšení našeho života v největším možném měřítku. Důležitý cíl při čtení je získat praktické myšlenky, které lze uvést do praxe a také tak učinit. Pokud je necháme ležet ladem, budeme si s nimi jen pohrávat a těšit se z vlastní moudrosti a sečtělosti, nelze očekávat žádnou změnu k lepšímu.

 Zde je seznam kroků, které vás na cestě za hlubším poznáním povedou:

 1.     Prohlédněte si knihu

Předtím než věnujete svůj drahocenný čas nějaké knize, ujistěte se, že má tato investice odpovídající návratnost. Rychle prohlédněte obsah a projděte si zběžně kapitoly. Nejenže vám to pomůže z vlastního pohledu zhodnotit, zdali se opravdu vyplatí knihu přečíst, ale získáte také komplexní přehled o kontextu, ve kterém jsou informace prezentovány a řazeny, což vám vždy při čtení pomůže vidět ten „velký obrázek“.

 2.     Určete důvod proč knihu čtete a jak velkou změnu od ní očekáváte

Jakmile se rozhodnete knihu přečíst, určení záměru, se kterým to činíte vám pomůže určit jaký druh nápadů k činnosti a v jakém množství od knihy chcete a očekáváte. Existuje nějaký problém, který chcete vyřešit? Nějaká konkrétní oblast života, kterou chcete vylepšit?

Dále se rozhodněte, jak hluboko se chcete ponořit do poskytnutých informací. Tímto pomůžete určit potřebný čas strávený nad knihou. Čím více nápadů k činnosti chcete získat, tím delší dobu budete potřebovat.

 3.     Pro každou kapitolu, kterou čtete:

 3. 1.     Prohlédněte kapitolu

Projděte si nadpisy, popisky a případně obrázky v kapitole. Stejně jako zběžná prohlídka knihy i prohlídka kapitoly vám pomáhá vytvořit si lepší přehled o celém tématu a při čtení jednotlivých myšlenek budete mít vždy v mysli celý kontext

 3. 2.     Rychle přečtěte kapitolu

Tímto krokem vyplníte již předem známý kontext konkrétními informacemi a zároveň získáte náhled na možné důležitéi myšlenky.

 3. 3.     Znovu pročtěte kapitolu a zvýrazněte důležité myšlenky

Potřetí přečtěte kapitolu důkladně a věnujte pozornost nápadům, které považujete za přínosné. Zapomeňte na to, že se do knih nepíše a vezměte do ruky zvýraznovač, pero nebo tužku a podtrhávejte a zdůrazňujte. Někteří lidé rádi odlišují jedním podtrhnutím důležité myšlenky a dvěma ty zásadně klíčové.

 4.     Vytvořte si mapu knihy

Po přečtení celé knihy si napište svoje shrnutí jejího obsahu. Toto shrnutí vám pomůže lépe utřídit a zařadit myšlenky do správné perspektivy z pohledu důvodu, pro který knihu čtete.

První část takového shrnutí je struktura celé knihy. K tomuto lze použít jednoduše obsah, který rozepíšeme podle kapitol v jednoduchých větách. Je důležité dát pozor na přílišné množství detailů, které smysl vytváření přehledné mapy spíše komplikují.

 5.     Zapište si myšlenky z každé kapitoly

Tento krok lze splnit jednoduše tím, že si zapíšete myšlenky, které jste zvýraznili v každé kapitole. Pamatujte, že vaším cílem je získat nápady které povedou ke konkrétní činnosti, takže se soustřeďte na ně. Samotným psaním těchto nápadů se opět o něco více začleňují do vašeho plánu k dosažení konkrétního řešení.

 6.     Zapište si hlavní myšlenky knihy

Dobrá kniha obvykle obsahuje velké množství nápadů k činnosti, a proto seznam z kroku č. 5 je často až příliš dlouhý a komplikovaný k tomu, aby bylo možné začít jednat efektivně. Seznam hlavních myšlenek vám tedy přinese přehlednou strukturu získaných znalostí, podle které můžete řídit jejich použití. Pokud jste použili dvojité podtrhávání hlavních myšlenek, lze tento seznam jednoduše vytvořit z nich.

 7.     Vytvořte si seznam aktivit

Aktivní využití získaných znalostí je přesně to, co vás posune před 90% ostatních lidí, kteří knihu jen přečetli, ale nevytvořili si z ní studnici nápadů k činnosti. Ve skutečnosti je použití myšlenek v praxi naprosto zásadní. V opačném případě jste knihu přečetli jen pro zábavu a strávili pár hodin činností, která vás nikam neposune. Podívejte se na svůj seznam z kroku č. 6 a vyberte hlavní nápady, které lze okamžitě využít v praxi.

 8.     Začleňte seznam aktivit do svého programu

Postupným začleněním nabytých myšlenek z knihy do své denní činnosti si ověříte jejich platnost a efekt, stejně tak jako objevíte další podněty k využití té samé myšlenky, ale například v jiné oblasti, než bylo původně zamýšleno.

 Nezapomínejte, že je důležité být flexibilní. Není nutné projít každým z výše uvedených osmi kroků s každou knihou, kterou čtete. U knih s menší důležitostí můžete s chladnou hlavou některé kroky zcela vypustit. Pravidlo však je, že čím důležitější knihu čtete, tím více kroků je nutné použít. Důležité knihy jsou jednoduše ty, které mají větší potenciál k pozitivní změně ve vašem životě.
 Používejte výše uvedený návod a přestaňte knihy pouze číst – dolujte z nich tuny moudrostí!

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here