Mediační dohoda: Jak je to s její závazností?

0
2290

Zajímá vás, zda mediační dohoda musí být vždy uzavřena písemně? A co dělat v případě, kdy tato dohoda přestane jedné nebo oběma stranám vyhovovat?

Co o mediační dohodě říká zákon

V zákoně o mediace najdeme, že mediační dohoda představuje písemnou dohodu stran konfliktu, která je uzavřená v rámci mediace a upravuje mezi nimi práva a povinnosti. Pokud se však strany na něčem dohodnou a zároveň usoudí, že tuto dohodu nechtějí od mediátora písemně, lze usuzovat, že v takovém případě by o mediační dohodu nešlo.

TIP: Absolvujte přípravný kurz ke zkoušce mediátora a osvojte si vše potřebné pro její úspěšné složení.

A pokud si strany konfliktu svou dohodu sepíší samy (nebo u advokáta), nebude se jednat o mediační dohodu, ale pouze o jejich závaznou dohodu.

Co když straně přestane mediační dohoda vyhovovat

To se pochopitelně může stát. Typicky se jedná například o dohodu u péči o děti. Pokud jsou například dítěti 4 roky, rodiče se budou na něčem muset domluvit ještě na minimálně 14 let. Pokud tedy jedné nebo oběma stranám přestane dohoda vyhovovat, mohou změnu provést buď přes mediátora nebo se dohodnout samy.

V případě, že mají uzavřenou písemnou mediační dohodu, měly by ve stejné podobě být i její dodatky. Pokud jsou však schopné spolu komunikovat, soud ani mediátor určitě nebude chodit kontrolovat dodržování původní dohody.

Potíže nastávají v případě, kdy dohoda přestane vyhovovat jedné straně a druhá strana se na změně domlouvat nechce. V takové situaci je totiž třeba, aby se strana, které dohoda nevyhovuje, obrátila na soud.

Více informací z oblasti mediace najdete na www.kurzymediace.cz.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here