Fascinace týdne: Tajemství našich myšlenek

1
1699
Jeden z nejvýznamnějších kvantových fyziků současnosti, Fred Alan Wolf, Ph.D., nedávno prohlásil: „Věda a fyzika v posledních letech opravdu směřuje k úžasnému závěru, a to, že nemůžeme mít hmotu aniž by jí předcházela myšlenka.“ Autorka fenomenálního snímku The Secret (Tajemství), Rhonda Byrne, své putování začíná u pradávné ztracené Smaragdové desky, jejíž stopy směřují do starověkého Egypta, a jejíž stručný překlad dle Isaaka Newtona začíná verši: „Taková je pravda bez lží, nejpravdivější ze všech. Vše co jest dole je stejné jako vše nahoře, vše co jest nahoře je stejné jako vše dole. Takto se manifestují zázraky jedné jediné věci. Vše je stvořeno z této jediné věci touto jedinou věcí pouhou její úpravou. Tímto získáš slávu světa a záhady před tebou prchnou. Je to síla nad všechny ostatní. Překoná vše jemné a prostoupí vším pevným.“ Touto jedinou věcí v textu Smaragdové desky je myšlenka.

Může pouhá myšlenka ovlivnit hmotu? A pokud ano, tak jakou silou? Každá myšlenka je energie a má frekvenci, kterou lze vědecky i lékařsky měřit. O tom nás přesvědčil již Dr. Denis Waitley Ph.D, který prováděl psychologický výcvik astronautů vesmírného programu Apollo v šedesátých a sedmdesátých létech 20. století. Ale co bylo větším překvapením, když při studii zaznamenal vliv myšlenky na lidské tělo. Člověk, který běžel pouze v mysli, měl obdobný biochemický projev, jako když běžel ve skutečnosti. Měřitelná nehmotná myšlenka měla měřitelný dopad na hmotné tělo. Dnes není těžké si podobný experiment vyzkoušet v pohodlí domova. Zavřete-li oči a budete si představovat krásnou milostnou noc s vaším protějškem, začne vaše tělo projevovat stejnou biochemii vzrušení, jakoby se tak opravdu dělo. Byť pravda, u mužů je tento projev o poznání viditelnější. Představíte-li si, jak rozkrojíte žlutý citron, zakloníte hlavu, otevřete ústa, a z jedné jeho půlky vymačkáte všechnu šťávu přímo na svůj jazyk, tak vaše tělo začne svírat slinné žlázy a vy si při této myšlence doslova říkáte: „brrrrr…“. Docházíme tedy k závěru, že naše nehmotné myšlenky mají plný dopad na naše hmotné tělo.

Vše, co se odehrává v naší mysli, se odráží v první řadě na tom, jak se sami cítíme. Může mít ale naše myšlenka vliv i na jinou hmotu než naše tělo? Dr. Masaru Emoto z Japonska ve svém celoživotním výzkumu prokázal, že frekvence lidské myšlenky má vliv na tvar ledových krystalů vody. Opakovaná představa určitého slova tvoří vždy stejný efekt. V létě roku 1993 nejvýznamnější současný kvantový fyzik, Dr. John Hagelin Ph.D A.B. M.A., provedl společně se svými kolegy a dalšími 4000 dobrovolníky rozsáhlý experiment, kterému dohlížela nezávislá komise složená z 27 univerzitních odborníků na sociologii a kriminologii. Celá skupina vedená Johnem Hagelinem se po dobu osmi týdnů každý den setkávala v hlavním městě USA, Washingtonu DC, aby společně vedli transcendentální meditaci pro snížení kriminality v této oblasti. Proti průměru předchozích pěti let klesl za těchto osm týdnů počet vražd, znásilnění a přepadení o 48%. Bylo také vypočteno, že tento výsledek mohl být pouhou náhodou s pravděpodobností dva ku jedné miliardě. V padesátých letech byl v Japonsku popsán tzv. Fenomén sté opice u druhu Macaca fuscata, který žije v izolovaných tlupách na několika ostrovech. U jedné tlupy jedna mladá opice objevila, že brambory omyté v řece od hlíny jsou chutnější. Začala tuto znalost učit další ve své tlupě. O několik let později již mnoho opic z této tlupy jedlo omyté brambory, zatímco tlupy z okolních ostrovů stále jedly brambory obalené hlínou. V určitý okamžik, řekněme u sté opice, ovšem nastal zlom. Jakmile tato jedna začala omývat brambory vznikla u původní tlupy představa, že všechny opice zkrátka omývají brambory před jídlem. Během pouhého týdne opice ze všech tlup a všech ostrovů začaly omývat brambory, aniž by došlo k jakémukoli vizuálnímu kontaktu s opicemi původní tlupy.

Opravdovému pochopení podstaty působení myšlenky na okolní hmotu se blíží pouze kvantoví fyzici. Nám bude ovšem stačit vědomí, že tak to funguje. Pokud tedy víme, jakou moc má naše mysl, potřebujeme se naučit ji ovládnout ve svůj prospěch. Většina lidí žije v kakofonii myšlenek, které se potulují od tématu k tématu a libují si v destruktivních představách, jimiž nás zásobuje okolí nebo televizní noviny. Takové mentální smetiště se nevyhnutelně projeví v životě člověka, v jeho vztazích, práci i zdraví. Jaké poselství a jaký nástroj vám tedy chceme odhalit? Jmenuje se afirmace, neboli prohlášení. Využívá síly myšlenky k manifestaci toho, co opravdu chceme. Dobrá zpráva je, že pouhá představa v mysli běžného člověka nemá příliš velkou moc, proto se nám neděje až tolik zlého jako si představujeme a naopak ani dobrého. Experiment Johna Hagelina ukazuje, že bylo třeba 4000 trénovaných myslí, aby klesla kriminalita o 48% v půlmilionovém městě. My ovšem máme k dispozici pouze jednu více či méně trénovanou mysl, abychom ovlivnili svůj život. Avšak i ta nám postačí, pokud se naučíme používat afirmace.

Veškeré naše úspěchy i neúspěchy mají společný pouze jediný bod a tím jsme my sami. Čím lepší budeme, tím více úspěchů nás potká a mnohem více ponaučení a moudrosti získáme i z neúspěchů. Ralph Waldoo Emerson napsal: „Stáváme se tím, o čem po celý den přemýšlíme.“ Doslova jsme tvořeni naším vnitřní prohlášením, afirmací. Nejmocnější afirmace je ovšem taková, kterou píšeme na papír a současně vyslovujeme. Touto kombinací přimějeme i mysl bez tréninku k velké míře soustředění na jedinou myšlenku. Afirmace vždy pište v přítomném čase a způsobem, jakoby to již bylo. „Jsem zdravější“ přiměje naše tělo ke zdravějšímu metabolismu. Naopak „Chci být zdravější“ přivede naše tělo k nemocnějšímu metabolismu, protože slovem „chci“ vyjadřujeme nedostatek, absenci zdraví a výsledně budeme ještě více chtít být zdravější, aniž bychom opravu byli. Pokud například k dosažení úspěchu ve svém podnikání potřebujete umět navazovat nové kontakty, mohla by vaše afirmace znít: „Cítím se uvolněně a dobře v navazování nových kontaktů, působím na druhé natolik příjemně, že se za mnou dokonce sami přichází seznámit.“ Svoji afirmaci mějte vždy promyšlenou, tvoříte přece svůj život, nic víc, nic méně.

Čtyři cesty k mohutnému zvýšení účinnosti našich afirmací:

  • Najděte výjimečné místo pro zapisování svých afirmací. Postačí i pouhý sešit, ale mnohem významněji se cítíte při vepisování myšlenek, kterými toužíte naplnit svůj život, do úhledného deníku. Autoři snímku The Secret (Tajemství) pro tento účel dokonce vytvořili Gratitude book (Knihu vděčnosti), jejíž tajemný a magický vzhled i dokonalé zpracování vás přivedou k ještě silnějšímu projevu vašich myšlenek.

  • Ke svým afirmacím se opakovaně vracejte, opakovaně je čtěte, opakovaně je pište. Každá jedna myšlenka, kterou své afirmaci věnujete, se počítá do výsledku.

  • Buďte aktivní. Jednejte dle svých afirmací. Pokud používáte afirmaci na navazování nových kontaktů, bude vám k ničemu, pokud veškerý čas prosedíte doma.

  • Vyjadřujte pravidelně vděčnost za myšlenky, které chcete manifestovat ve svém životě. Vděčnost je nejpozitivnější lidská emoce, nemá svůj protiklad. Je nejsilnějším stimulantem pro uskutečnění myšlenky ve vaší afirmaci. Moment, v němž jste plně vděční, poznáte podle mrazení, které se vám spustí z temene hlavy podél páteře až k bedrům.

1 komentář

  1. Film The Secret jsem viděl už několikrát a vím, že si jej ještě mnohokrát přehraji. Mnoha z Vás to jistě otevře oči, tak neváhejte a získejte jej do svého archivu úspěchu, který má každý úspěšný člověk. Spoustě lidem připadá hloupé, psát nějaké afirmace nebo nahlas vyslovovat své pozitivní myšlenky. Zajímavé, že jim nepřijde hloupé nedokázat za celý život vytvořit byť jen jednu jedinou hodnotnou věc.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here