S čím vším je třeba seznámit své klienty před mediací?

0
1560

Jelikož mediace u nás stále nesymbolizuje příliš rozšířený pojem, řada osob v této oblasti tápe. Proto dříve, než s mediací začnete, je vhodné své klienty seznámit se vším podstatným. A to tak důkladně, jako by o mediaci nevěděli prakticky vůbec nic.

Vše stanovuje zákon

Pokud v této oblasti tápete, poradí vám zákon o mediaci. V něm je totiž přesně stanoveno, s čím musí být klient před začátkem mediace seznámen. Je však třeba zmínit, že tento zákon se vztahuje pouze na zapsané mediátory.

Kdy je třeba uzavřít písemnou smlouvu

Zapsaný mediátor má povinnost uzavřít písemnou smlouvu o provedení mediace před jejím zahájením. Tato smlouva přitom musí obsahovat hned několik povinných náležitostí. Předně je třeba označit jednotlivé strany konfliktu a mediátora. Dále by nemělo chybět vymezení konfliktu, který se stal předmětem mediace.

V neposlední řadě je ve smlouvě třeba určit výši odměny mediátora, způsob jejího určení, ujednání o případné záloze nebo informaci, že mediace bude případně provedena bezplatně. A dále nezapomeňte na ujednání o tom, jak dlouho bude mediace probíhat. Nebo případně, že bude probíhat po dobu neurčitou.

O čem klienty poučit

Každý zapsaný mediátor je povinen před samotným podpisem smlouvy o provedení mediace poučit jednotlivé strany konfliktu o několika skutečnostech. Předně by měl zmínit informace o postavení mediátora při mediaci, účelu a zásadách mediace a také o účincích smlouvy o provedení mediace a mediační dohody.

Nesmí zapomenout ani informovat klienty o tom, že mediaci je možno kdykoliv ukončit. Dále by se měl také věnovat otázce odměny mediátora za provedenou mediaci a nákladům na její uskutečnění. A mediátor by měl také poučit klienty o tom, že zahájením mediace mají stále strany možnost domáhat se ochrany svých práv u soudu. A že za obsah mediační dohody neodpovídá mediátor, ale jednotlivé strany konfliktu.

Další důležité informace pro vykonávání profese mediátora můžete načerpat na kurzu Výcvik mediace. Tento kurz vás navíc připraví i na zkoušky mediátora.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here