Bohatství: Jaká je vaše definice?

0
3119

Jak zjistíte, že jste skutečně bohatí? Schválně si dejte záležet na realizaci své vlastní definice, než budete číst dál… Podle investorů UBS jsme skutečně bohatí, pokud dosáhneme vlastnictví kapitálových prostředků o hodnotě 5 milionů dolarů a více.

rust

Pojem bohatství byl ovšem zkoumán více do hloubky a magazín Forbes provedl průzkum, na základě kterého uživatelé odpovídali na jednoduchý dotazník. Zhruba polovina z nich uvedla, že bohatství znamená nemít žádná finanční omezení pro činnost, kterou vykonávají. Na otázky neodpovídala žádná podnikatelská “ořezávátka” – všichni dotazovaní měli v aktivech zainvestováno přinejmenším 250 tisíc dolarů, polovina z nich více než 1 milion dolarů.

Skutečné bohatství podmiňuje charakter

10 procent dotázaných uvedlo, že bohatství je stav, kdy už nikdy nemusíme chodit do práce. Dalších 10 procent si myslí, že jsme bohatí, když dokážeme finančně zajistit hned několik dalších generací. Skutečně tomu tak je. Podle UBS 4 z 5 investorů podporují své rodiny, a to jak své děti, tak i své rodiče nebo příbuzné. 1 z 5 investorů s nimi dokonce sdílí stejnou domácnost.

Nezaměstnanost, ekonomika a stárnoucí rodiče dělají vrásky na čele i členům významných rodin. Ve skutečnosti je druhou největší obavou investorů budoucnost jejich dětí a vnoučat. 58 procent z těch, kteří mají děti, má obavu, že si jejich děti nebudou moci dovolit řádnou zdravotní péči a potřebnou podporu ve stáří. 54 procent z nich proto pomáhá svým dětem (rodičům) s placením drobných výdajů, jako jsou potraviny či účty za telefon. 42 procent platí náklady spojené se vzděláváním a 20 procent z nich jim peníze půjčuje. Tím je proslulý například Warren Buffett, jenž zasévá semínka finanční gramotnosti do svých rodinných nástupců ne formou finančních darů, nýbrž formou půjček.

Rozšíření definice bohatství

U těch milionářů, kteří finančně pomáhají svým dětem, se nezdá, že by jakkoli strádali, co se peněz týče. Bohatí lidé nevnímají pomoc svým blízkým jako nutnost, jsou naopak rádi, když jim mohou pomoci. 82 procent bohatých nejčastěji pomáhá svým vnoučatům, 76 procent svým dospělým dětem a 59 procent rodičům. Všechna tato čísla jsou podložena studií Forbes.

A jak jste na tom vy? Také plně podporujete své ratolesti nebo rodiče? Mnoho lidí totiž zapomíná. Můžeme být sebevíc bohatí, ale je třeba nezapomínat na své blízké (ale nejen na své blízké – nezapomínejme na dalšího významného budovatele charakteru jménem filantropie), obzvláště na ty, kteří nám pomáhali v dobách, kdy jsme pomoc potřebovali. Nepřehodnotili a nerozšíříili jste rázem vaši osobní definici bohatství?

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here