9 bodů, které vás dovedou k cíli

0
1890

Přes veškeré svoje snažení se stále nemůžete dopracovat k tomu, co byste si v životě opravdu přáli? Nedaří se vám dosahovat takových výkonů, jakých chcete? Zřejmě je čas na změnu! Vypěstujte si nový způsob myšlení, co se týče vás samotných, vašich peněz i vaší  budoucnosti. Díky tomu v následujících letech dokážete víc, než mnozí za celý aktivní život. Pusťte se do toho.

vysavys

1. Musíte opravdu chtít

Výchozím bodem pro plnění cílů v jakékoli oblasti je vaše touha. Musíte si položit a zodpovědět dvě zásadní otázky. „Co opravdu, ale opravdu chcete? Jak moc to chcete?“ Německý filozof F. Nietzsche napsal: „Kdo ví proč, dokáže jakékoli jak.“

2. Věřte, musíte věřit ve své možnosti

To, v co věříte, se stane realitou. Musíte jen být přesvědčeni o tom, že vaše cíle jsou věrohodné, dosažitelné, realistické a v souladu s vašimi skutečnými hodnotami.

3. Vše přeneste na papír

Při zapisování jakéhokoliv cíle na papír jsou v činnosti vaše emoce, inteligence i tělesná schránka. Aktivují se vizuální, sluchové a kinestetické vjemy. Cíl se zápisem naprogramuje do vašeho podvědomí, kde začne žít vlastním životem a také pro vás pracovat dvacet čtyři hodin denně.

4. Proč chcete svého cíle dosáhnout, čím vám prospěje?

Čím více budete mít důvodů k dosažení svých cílů, tím větší bude vaše motivace začít a nepřestat. Větší bude i vaše odhodlání a vytrvalost. Více důvodů vám dodá více dravosti i vůli zkoušet nové věci a riskovat.

5. Stanovte si termín splnění, potřebujete termín

Určete si přesné datum naplnění svého cíle. Neboť rozhodnutí bez odpovídajících lhůt plnění jsou do značné míry jen ztrátou času. Pokud znáte termín uskutečnění vašeho snu, budete na něj myslet daleko častěji, než když žádný datum naplnění mít nebudete.

6. Vizualizujte, utvořte si v mysli jasný obraz dosaženého cíle

Abyste svého cíle dosáhli, musíte ho vidět. Čím jasněji si dokážete představit svůj život po dosažení úspěchu, tím rychleji se k němu budete přibližovat. Věděl to i Albert Einstein, který řekl: „Představivost je důležitější než vědomosti.“

7. Slibte si, že to nikdy nevzdáte

Jakmile si stanovíte cíl, předem se odhodlejte vytrvat, dokud neuspějete. Pevně se rozhodněte překonat každý problém, překážku nebo obtíž, dokud nezvítězíte a své cíle nenaplníte. Vytrvalost je totiž to co přináší ty největší plody z vaší práce. Pokud vytrváte ej téměř jisté, že uspějete.

8. Začněte

„Vědění bez konání je jako orání bez setí“, autor neznámý. Že už jste tuhle větu někde slyšeli, že jste výše popsané body už někde i četli. Výborně. Začali jste tedy a řídili se tím? Víte, pravdou je, že můžete snít, číst, vizualizovat a kdo ví co ještě, ale pokud nezačnete, nikdy neuspějete. Musíte zkrátka jít svému štěstí naproti.

A na závěr? Devátým bodem je rada. Cesta je to všechno, čím si chcete projít, ta cestička k cíli je samotný úspěch. Projít si těžkostmi i radostmi nás naplňuje na pouti k cíli. Co by to bylo za cíl, pokud by k němu nic nevedlo a měli bychom ho hned před sebou? Mějte na paměti, že pokud si stanovíte jakýkoli velký cíl, přijdou neúspěchy, komplikace i dočasné porážky. To vše zkrátka patří k věci i životu. Bez toho není možné nakonec uspět. Dobrá zpráva ovšem je, že každá taková překážka nebo obtíž jsou zárodkem přinejmenším stejně velké budoucí výhody. V každém problému a komplikaci se skrývá lekce, která vám, jakmile se z ní poučíte, při plnění budoucích cílů dodá jistotu. Pro to, co dokážete, neexistují žádná omezení, s výjimkou těch, které se skrývají ve vaší mysli.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here