Rozviňte svoji sílu mysli jako úspěšní!

0
2649

Duševní stálost, sebekontrola emočního rozpoložení a schopnost reagovat na podněty odpovídajícím způsobem jsou vaše silné stránky. Nebo ne? Osvojte si praktiky mentality úspěchu a zařaďte do diáře mentální trénink. Ať už jste manažer, obchodník či uchazeč o zaměstnání, ukažte ostatním, že „být v pohodě“ je u vás standard!

prsty

Úspěšní lidé trénují svou mentalitu úspěchu a dále ji rozvíjejí

Naše okolí nás posuzuje podle toho, jak vypadáme a hlavně dle toho, jak se chováme a projevujeme na veřejnosti. Mentalitu můžeme definovat jako způsob myšlení, duševní a duchovní uzpůsobení, nastavení jednotlivce nebo skupiny. Vaše silná mysl a stálé emoce jsou jedinečnou zbraní i brněním. Využijte sílu mysli k tomu, abyste v životě získali to, co chcete.

Chcete vědět, jak na tom s mentální vyspělostí jste? Zda se vám vyplatí mentální trénink a schopnosti mentality úspěchu? Pomocí rychlého testu zjistíte, zda je pro vás mentální trénink užitečný.

Odpovězte na otázky:

  • Máte zájem zlepšit své profesní postavění?
  • Nejste spokojeni s vaší aktuální finanční situací? Víte, že máte na víc, ale nevíte, kde začít?
  • Hledáte novou práci, lepší místo?
  • Cítíte se dlouhodobě fyzicky oslabeni? Nevíte, co dělat pro vyšší imunitu, bojujete s častou únavou, ospalostí?
  • Zajímáte se o osobní rozvoj? Máte zájem být psychický odolní?
  • Máte dlouhodobý pocit, že se potřebujete seberealizovat?
  • Stále hledáte smysl svého života?

Pokud jste na výše uvedené otázky odpověděli vice než 3 x ANO, je pro vás mentální trénink jako stvořený. Investice času do poznání sebe sama je prvním krokem k úspěchu.

Buďte houževnatí a dosáhnete špičkového výkonu

Mentální trénink patří k přirozeným cestám lidského vývoje. Pomáhá rozvíjet fyzický a emocionální potenciál člověka. Kdo nám ale zaručí, že to bude fungovat? No přece my sami. V reálném světě se může zdát, že „úspěšný člověk“ prochází méně nezdary a je nucen přeskakovat méně překážek, než člověk neúspěšný. To je však omyl, iluze, kterou nám vykresluje naše podvědomí. Říkáme si: „Ten měl štěstí“, nebo „měl lepší podmínky a zázemí.“ Málokdo si ale uvědomuje, že hlavní hybnou silou úspěchu jsme my sami a to, jak moc věříme vlastním schopnostem.

Osvojte si myšlení úspěšných: „Nedám se odradit, nedám se lehce odbýt! Proderu se vpřed! Neuhnu před výzvami a nesnázemi. Jsem úspěšný člověk a neříkám při prvním problému, to nejde…„

Zaostřete svou pozornost

Jsme tvůrci naší energie. Nemusíme čekat, až nám ji někdo dodá, prostě si ji vytvoříme. Směřujte svou pozornost k cíli, který jste si vytyčili. Vědomé směřování pozornosti na konkrétní úkol je základní krok k dosažení pozitivních výsledků. Svět kolem nás tvoříme z velké části právě svým chováním a myslí. Pokud se budete soustředit na svůj úkol a budete mu věnovat dostatek času a své pozornosti, začne se realita kolem vás proměňovat k vaší spokojenosti. Nečekejte, až vám úspěch spadne do hrsti. Buďte úspěšní tím, že začnete jednat.

Cvičení: využijte sílu mysli

Zvolte si oblast z vašeho, ve které se chcete zlepšit. Může to být třeba lepší práce, kvalitnější vztahy s manželkou, ale tako zlepšení své emoční vyrovnanosti. Udělejte si čas sami na sebe a najděte si místo, kde vás nebude nikdo rušit. Pohodlně se usaďte a nařiďte si budík na 10 minut. Zavřete oči a myslete na zvolený cíl. Představte si, jaké to je, kdybyste tohoto cíle již dosáhli. Zkuste cítit, jakou máte radost. Vynoří-li se jiné myšlenky, okamžitě si je zakažte – „nyní NE, teď je mých 10 minut, kdy dosahuji svého úspěchu“. Směřujte svou pozornost na dané téma tak dlouho, dokud nezazvoní budík.

© Gabriela Otteová

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here