Víte, jak probíhá oddělené mediační jednání?

0
2371

V průběhu mediace mohou zúčastněné strany využít i takzvaného odděleného jednání. Zajímá vás, jak takové jednání probíhá a kdy je možné jej využít? A v čem vlastně může oddělené jednání při mediaci pomoct?

Oddělené jednání: Co to znamená?

Principem mediace je to, že se jednotlivé strany konfliktu sejdou a společně se snaží nalézt řešení dané situace. I přes tento fakt je však možné, aby část mediace probíhala odděleně. Přistupuje se k tomu zejména v situacích, kdy je třeba mluvit o věcech, které jedna strana před druhou z nějakého důvodu probírat nechce. Ale zároveň se jedná o skutečnosti, o kterých mediátor potřebuje být obeznámen. Díky tomu totiž bude vědět, jakým směrem dále mediace směřovat, nebo zda ji spíše ukončit.

TIP: Láká vás mediace z pozice mediátora? Chcete se naučit pomáhat lidem řešit jejich spory? Přihlaste se na kurz Výcvik mediace, který vás celou problematikou provede.

Jak oddělené jednání probíhá

Pokud se jednotlivé strany pro oddělené jednání rozhodnou, mediátor se s nimi domluví na přibližné době, kterou bude pro rozhovor s každou z nich potřebovat. A zároveň stranám vysvětlí, jaká pravidla jsou s odděleným jednáním spojena.

V prvé řadě je třeba myslet na to, že vše, co se na odděleném jednání mediátorovi sdělí, je důvěrné. Mediátor tedy musí vždy dodržovat dohodu o mlčenlivosti, s výjimkou toho, co mu strany dovolí sdělit. Dále je třeba říct, že oddělené jednání v žádném případě neslouží k „domlouvání strategie“ proti nepřítomné straně. Oddělené jednání si spíše klade za cíl lépe porozumět potřebám každé strany. Obě strany přitom vždy budou mít dostatečné množství času, aby řekly vše, co mají na srdci.

Kdy je možné k oddělenému jednání přistoupit

Oddělené jednání je možné využít vždy v případě, že s ním všechny strany jednání souhlasí. Pokud tedy alespoň jedna ze stran oddělené jednání vést nechce, nemůže se k němu přistoupit. V takové situaci by tak mediace probíhala klasickým způsobem za přítomnosti mediátora a všech zúčastněných stran.

K oddělenému jednání lze přejít kdykoliv v průběhu mediace. Navrhnout oddělené jednání přitom může jak samotný mediátor, kterákoliv ze zúčastněných stran nebo i kdokoliv jiný, kdo se jednání účastní.

Oddělené jednání může posunout mediaci vpřed

Závěrem již jen zbývá odpovědět na otázku, v čem konkrétně může oddělené jednání pomoct. Většinou se díky němu mnoho jednání posune vpřed, což však nutně nemusí znamenat posun k dohodě. Správně provedená mediace má stranám pomoct odhalit, co skutečně chtějí. A zároveň získat dostatečné množství informací od toho druhého tak, aby se strany mohly dohodnout na nejlepším společném řešení daného sporu.

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here