Osobité vedení s nímž je každý zdrojem inspirace!

0
1647
Za posledních padesát let sepsali akademičtí pracovníci celého světa tisíce studií, které měly definovat vlastnosti, osobnost, vlohy a předpoklady pravých a úspěšných vůdců. Avšak žádná studie takový profil ve výsledku sestavit nedokázala, díky Bohu! V opačném případě, pokud by akademici uspěli, vytvořili by neskutečný zástup individuí, které by se snažily tento styl napodobit nebo se mu alespoň přiblížit. Zástupy lidí by se tak v touze po úspěchu vést staly průhlednými a předpověditelnými figurkami.
Nikdo nemůže působit dostatečně důvěryhodně při napodobování někoho jiného. Samozřejmě se můžete učit ze zkušeností ostatních, ale cesta k úspěchu nevede přes snahu být jako oni. Lidská důvěra pramení z vaší upřímnosti, důvěryhodnosti a originality. Zejména v posledních několika dekádách se totiž značně rozšířila nedůvěra ve vedoucí pracovníky a lídry. Na pořadu dne se tak objevilo konstatování, že svět potřebuje nové lídry pro jednadvacáté století. O novém autentickém vedení vydal knihu Bill George – Authentic Leadership: Rediscovering the Secrets to Creating Lasting Value, kde nastínil novou generaci autentických lídrů. Takoví lídři dávají najevo svůj zápal pro dosažení cíle, neustále zdokonalují své hodnoty a vedou svým srdcem stejně jako mozkem. Vytvářejí si dlouhodobé a hodnotné vztahy a mají dostatek disciplíny pro dosažení výsledků. Přesně ví, kým jsou.
Na základě úspěšné knihy lidé usilovali o svůj růst a dosažení autentického vedení, chtěli znát jak se stát osobitými lídry a kde nasát potřebné know-how. Výsledkem byl průzkum harvardské univerzity jednoduchou otázkou: „Jak se lidé mohou stát a zůstat osobitými lídry?“ Tato otázka byla položena 125 manažerům a vedoucím pracovníkům, aby se pokusili co nejlépe zachytit, jakým způsobem si osvojili a vyvinuli své schopnosti.
Výsledkem bylo více než 3000 stránek odpovědí, které vytvořili nejen sami dotazovaní, ale také různá doporučení od dalších lídrů a z akademické obce. Při analýze začali autoři dotazníku zjišťovat, že doopravdy neexistují žádné společné znaky, dovednosti, znalosti, předpoklady nebo styl, které by vedly k úspěchu. Jeden společný aspekt se jim však identifikovat podařilo – schopnost vést a motivovat lidi všechny oslovené a úspěšné osobnosti získaly ze svého života. Vědomě i nevědomě byli testování životními zkušenostmi a zážitky ze skutečného světa, vyhodnocováním těchto zkušeností se snažili pochopit, kým jsou ve svém jádru. Takto v sobě objevili smysl schopnosti táhnout a vést a zjistili, že být sami sebou je nejefektivnější způsob.
Takové zjištění je nesmírně povzbuzující a motivující. Nemusíte se narodit se speciálními vlastnostmi, nemusíte čekat na pochvalné poklepání na rameno, nemusíte být ve vrcholném managementu společnosti, nemusíte být obdivovanými manažery. Místo toho můžete svůj potenciál najít a rozvinout právě teď! Jeden z účastníků výzkumu – Ann Fudge, prezident společnosti Young & Rubicam, vysvětlil: „Všichni máme schopnost být vůdci, ať už se jedná o podnikání, vládu nebo neziskovou oblast. Výzvou je poznat dostatečně sebe sama, objevit kde můžeme naše vůdčí schopnosti uplatnit a poté sloužit ostatním.“
Rozhodnete-li se tedy stát osobitými vůdci, je třeba vyvinout dlouhodobě vysoké množství aktivity. Jednou stranou mince je napojení například na knihy osobního rozvoje, ale tou druhou stranou je jejich neprodlená aplikace ve vašem životě. Naše činy nás zrcadlí a přesně z nich rozpoznáme, kým jsme ve svém jádru. A to je první krok na cestě stát se osobitým lídrem.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here