Nechte hovořit své tělo, 4. část

0
2065

Ženská gesta

Ženy si stejně jako muži často mnou ruce, ovšem jsou-li plochy dlaní otevřené, vyjadřuje gesto spíše radost nebo zadostiučinění. Ženy mívají také blízko ke gestům evokujícím nejistotu a bezmocnost. Semknuté ruce v klíně, hraní si s prsty, zatínání nehtů nebo otírání neviditelných prachových částeček, tahání za ušní lalůček nebo točení náušnicí to jsou gesta, která působí rozpačitě a nejistě. Ruce pohybující se v oblasti úst mohou znamenat, že si chcete nechat něco pro sebe stejně jako potřebu si něco rozmyslet. Bude-li se například klient dotýkat brady, potřebuje čas k hledání správné rozhodnutí, není dobré nic uspěchat.

Jak rozpoznat nejistotu nebo neupřímnost

Nejistotu a rozpačitost vyjadřují také gesta, při kterých se dotýkáme nosu nebo se škrábeme na krku. Stejně tak ovšem může dotyk na nose poukazovat na pochybnosti dotyčného, možná také sám lže. I krátké nervózní poškrábání na krku může znamenat falešné jednání. Pokud potřebujete získat jistotu, požádejte protistranu o zopakování výroku, při kterém se dotkl nosu nebo poškrábal na krku. Mezi poněkud agresivní gesta patří sekající ruce, které zesilují negativní účinek toho, co říkáte. Jako výhružné a arogantní gesto hodnotíme také vztyčený ukazováček. Založené ruce na hrudi zase nemusí nutně znamenat arogantní gesto nebo kritický postoj, mohou být například jen příjemnou polohou, jakou váš protihráč zvolil, aby si udělal pohodlí.

Postoj vyjadřuje status

Každým svým jednáním vyjadřujeme svůj společenský, osobní či profesní status. Jedná se o určitý způsob vyzařování navenek, který vyvolává u okolí odpovídající postoj. Mezi symboly statusu nepatří jen materiální předměty, ale také signály řeči těla. V některých situacích se nám nedaří působit přesvědčivě, ačkoliv jsme na vysoké odborné úrovni, brání nám v tom neschopnost zaujmout vysoký status. V každém vztahu vystupujeme z pozice nízkého nebo vysokého statusu v závislosti na roli, jakou ve vztahu zaujímáme. Například v zaměstnání zaujímáme vysoký status, na návštěvě u tchyně bude status spíše nízký. Vysoký status je charakterizován vzpřímeným postojem, nehybným držením hlavy při dialogu, přímým pohledem, velkými a jasnými gesty a energickým stylem chůze středem místnosti, nízký status vyjadřujeme nejistým vystupováním, gesty spíše malými a rychlými často v oblasti úst a nosu, chůze je váhavá, prostor je přenechán ostatním.

Základní typologie osobností podle řeči těla

Různé typy lidí inklinují k různým postojům a odlišná je i jejich řeč těla. Tělesný výraz osobnosti je určován nejen genetikou, ale ovlivněn také různými zkušenostmi, myšlenkami a emocemi. Svým chováním lidé sotva odpovídají jednomu typu, přesto můžeme vždy stanovit určité charakteristické vlastnosti, které zařadí osobnost spíše k jednomu typu. Typologie osobností v závislosti na jejich řeči těla může být velmi užitečná zvláště tam, kde o svém protějšku víte jen velmi málo.

Dominantní typ má moc i zodpovědnost

Dominantní typ vyjadřuje svým chováním, že chce mít vše pod kontrolou, činí jasná a poměrně rychlá rozhodnutí, má zájem na udržení moci a zároveň přebírá i zodpovědnost. Mívá pichlavý, zkoumavý pohled, poněkud nevýraznou mimiku, vzpřímené držení těla, úsporná gesta a formální vystupování. Při jednání s ním je vhodné reprezentovat jeho status, kopírovat jeho úspornou mimiku, pozorně naslouchat a nepůsobit příliš ležérně.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here