Nechte hovořit své tělo, 2. část

0
1557

Detaily rozhodují

Přestože vnímáme prakticky neustále, neznamená to ještě, že vnímáme aktivně. Pozorovací talent je třeba neustále rozvíjet. Navzdory nutnosti získávat stále nové informace o svém okolí, jsme zvyklí většinu okolních podnětu vnímat pasivně. Přitom mnohdy detaily napoví ledacos o motivaci a úmyslech ostatních. Trpělivě vysvětlujete zaměstnancům, jak má vydadat nový projekt, pokyvují hlavami a na váš dotaz, zda bylo vše jasné, se vyjádří souhlasně. Přesto projekt nedopadne podle vašich představ, při jeho prezentaci jste zcela opomněli podstatné detaily. Přestože se zaměstnanci vyjádřili souhlasně, během porady jen ležérně seděli na židlích, jiní sledovali okolí budovy otevřeným oknem, nebo listovali v materiálech.

Imaginace pomáhá trénovat pozorovací schopnosti

K tomu, abyste se stali skutečně vnímavější k postojům ostatních lidí, je dobré kromě sledování detailů trénovat také představivost. Umožňuje totiž kromě vytváření návrhů, postojů a cílů, také vcítit se do situace, ve které se právě nacházíte a pokusit se odhadnout, jaká bude reakce vašeho protějšku. Díky tvořivé síle představivosti je možné také zvládnout nepříjemné situace. Zkuste si představit, jak je vám teď chladno, bude-li vaše představa skutečně intenzivní a přesvědčivá, budete mít možná tendenci schoulit se a zkřížit ruce na prsou. Stejně tak si můžete navodit příjemné pocity díky své představě nebo vzpomínce ve chvíli, kdy se cítíte ohroženi.

Vnější a vnitřní postoje jsou úzce provázány

Umění působit autenticky znamená vytvořit harmonický soulad mezi vnějším a vnitřním postojem, tedy mezi tím, co vyzařujete navenek a tím, co si myslíte, jaké jsou vaše cíle a osobní pohnutky. Pro věrohodné vystupování je dobré si zodpovědět otázky kdo jsem, jakou roli právě teď reprezentuji, co dělám, k čemu, za jakým účelem a proč. Otázky nás vedou k naší motivaci a následně umožňují dojít k rozhodnutí, které motivy by měly být z vašeho vystupování patrné, které by měly být potlačeny a jak je vyjádřit.

Vnitřní postoj vytváří jednání navenek

Rčení o šatech, které dělají člověka, se podobá také řeč těla a její vliv na váš vnitřní postoj. Tak jak správně zvolený oblek umí dodat sebevědomí, tak i správně zvolený postoj či gesto, umí pomoci měnit vaše vnitřní rozpoložení a pocity. Cítíte se v nové společnosti nesvůj, přesto nepodlehnete nejistotě a prezentujete se se vzpřímeným postojem, důraznou a vyváženou chůzí a pevným hlasem. Za chvíli i uvědomíte, že nejistota mizí a střídají ji pozitivní pocity. Funguje to i opačně, svěšená hlava a ramena, lehce předkloněný trup a svěšené koutky velmi rychle způsobí změnu vaší nálady.

Uvolnění kontra napětí

Již jsme se zmínili o významu držení těla k navození určitého vnitřního postoje a pocitů. S držením těla souvisí také napětí a uvolnění. Obojí je vhodné trénovat prostřednictvím relaxačních technik, kombinace napětí a uvolnění mají velký vliv na vaše okolí a zpětně i na vás samotné. V rámci široké škály od křečovitého postoje až po příliš ležérní vyjadřující lhostejnost dáváte svému okolí najevo své pocity. Ačkoliv si leckdy neuvědomujeme, jak působíme na své okolí, pro pozorovatele jsou významným signálem. Je proto vhodné trénovat postoj v rovnováze mezi napětím a uvolněním, která umožňuje postoj flexibilně také změnit, budete-li chtít vyjádřit odlišný postoj.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here