Naučte se nejen poslouchat ale i naslouchat druhým!

0
4122

Umění naslouchat je jednou z velice důležitých schopností v mezilidském kontaktu. Ale pozor! Naslouchání není jen poslouchání. Mít prostor, kde je nám nasloucháno a kde si v kontaktu s druhým můžeme srovnat svoje myšlenky, by nemělo být luxusem, neboť jde o nezbytnou součást profesionality v práci, v mezilidských vztazích pracovních i osobních.

naslouchat druhým

Naslouchání druhému není ale tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát a spousta lidí to dobře neumí. Naslouchání totiž není jen o poslouchání řečeného. Správně naslouchat, to znamená i dozvědět se. Naslouchající by neměl mluvčího ovlivňovat a měl by mu pomoci svojí přítomností utřídit si myšlenky. Naslouchání není o mlčení, jde v něm o plné a pozorné vnímání druhého.

Porozumět si navzájem, není úplnou samozřejmostí. Každý z nás to, co se kolem nás děje vnímáme po svém, a tak i stejná slova mohou být vnímána s rozdílným obsahem.

Není o tom, že bychom měli souhlasit se vším, co druhý řekne, ale je to spíše o umění dát prostor tomu druhému, dát prostor vyslechnutí toho, co vypráví a nereagovat nepřiměřeně rychle, bez řádného vyslechnutí.

Naslouchání druhému má přímou souvislost a dopad na to, jak se s námi komunikační partneři cítí. Pokud někomu nasloucháme, pak dáváme našemu partnerovi zprávu, že je pro nás důležitý a otevíráme dveře vzájemné blízkosti. Lidé, kteří jsou schopní si zajistit, že jim druzí naslouchají, se cítí sebevědomě a přijatí okolím.

Jak být dobrým posluchačem?

 • Dejte druhému dostatek prostoru a času k vyjádření
 • Nikdy řeč mluvčího nepřerušujte násilně, v žádném případě neskákejte druhým do řeči
 • Mluvčímu se dívejte do očí, udržujte přiměřený oční kontakt, dávejte také průběžně najevo, že Vás to, co říká, zajímá
 • Signalizujte pochopení, ať už slovně nebo pokývnutím hlavou
 • Sledujte také signály, které k Vám mluvčí vysílá pomocí řečí těla – gesta, mimiku, výraz tváře, držení těla
 • Všímejte si toho, zda jsou slova komunikačního partnera v souladu s jeho mimoslovními projevy
 • Ujistěte se, že sdělovanému obsahu skutečně rozumíte, vnímáte to, co prožívá partner – zda neprojektujete svoje představy
 • Můžete se i aktivně ptát, ověřovat si, že jste informaci skutečně porozuměli, nereagujte však zbrkle
 • Pokud je to vhodné, odlehčete atmosféru
 • Zvažte vhodné prostředí ke konverzaci
 • Pokud je to vhodné, motivujte k akci, například „Napadá Tě, co by se ještě dalo dělat?“
 • Otázky pokládejte pouze otevřené (Jak, Kde, Co ještě, Co může znamenat…apod.)
 • Mějte zájem, přemýšlejte, čím vás setkání s tímto člověkem může obohatit, jak získané informace využít
 • Držte se pouze předávaných informací, zbavte se předsudků a nedělejte unáhlené závěry
 • Buďte přirození – naučené fráze a nepřirozené reakce mluvčí většinou rychle odhalí a přestane vám důvěřovat
 • Drobná gesta slušnosti nejsou podlézáním ani ponižováním, naopak atmosféru příjemně naladí

Výhody dobrého posluchače

 • Naučíte-li se být dobrým posluchačem, zajistí vám to blízkost ve vztazích
 • Větší důvěra ve vztazích posiluje vzájemnou důležitost a upevňuje vzájemné spojení
 • Poskytnutí podpory druhým je podporou i vlastní sebehodnoty

Čeho se při naslouchání rozhodně vyvarovat?

 • Nehodnoťte
 • Neraďte
 • Neskákejte do řeči
 • Nezapomínejte na to, že v diskuzi jste s druhým rovnocennými partnery
 • Negativní postoj je jednoznačně zásadním přečinem proti naslouchání. Jdete-li na jednání, či do konverzace s blízkým člověkem s přesvědčením, že vám jeho slova nic nepřinesou, pak raději ani neztrácejte čas tím, že jej budete poslouchat.

 

Nasloucháte-li druhému, snažte se mu v první řadě především porozumět a ne za každou cenu odpovědět. Je běžné, že ne každá slova jsou ihned správně pochopena a zpracována. Pokud něčemu nerozumíte, nebojte se zeptat, pokud tak neučiníte ihned, mohou další informace pozbýt významu a vy se tak ve výpovědi řečníka ztratíte.

© Jana Ducháčková

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here