Jak zůstat motivovaný a posílit svoji vůli?

0
2362

Motivace je velmi silným hnacím motorem a vyplatí se na ni vsadit. Určitě znáte ten pocit, kdy zapomínáte na všechno ostatní a soustředíte se stoprocentně na svůj úkol. A právě v tomto případě se nacházíte v absolutní soustředěné motivaci. Co když vám ale chybí?

Motivace dnes a kdysi

V dřívějších dobách každý člověk věděl poměrně přesně, co má v dané situaci dělat. Věděl, jaká je jeho role, co obnáší a co je potřeba udělat. To přitom určoval zejména faktor rodiny, do níž se takový člověk narodil.

TIP: Přihlaste se na kurz Kouč osobního rozvoje a naučte se o motivaci více.

V současné době je to mnohem složitější. Vše si totiž určujete sami. S tím je spojena i negativní stránka věci v podobě stresu plynoucího ze špatně uskutečněné volby. Kromě jiného se s tím dále pojí i další motivy jako častá prokrastinace, nízká efektivita a pocit nenaplnění.

Rozdíl mezi vnější a vnitřní motivací

Věděli jste, že motivaci lze rozdělit na vnější a vnitřní? U té vnější se může jednat například o pochvalu nebo sankci, bonusy, peníze a podobně. Nevýhodou vnější motivace je ovšem fakt, že má poměrně krátkodobé trvání a dlouho nevydrží.

Mnohem silněji dokáže působit motivace vnitřní. Ta spočívá ve vašem osobním přístupu k tomu, proč něco děláte, proč dané činnosti chcete věnovat svůj čas a jaký smysl vám daná činnost přináší. Po zodpovězení těchto otázek zjistíte, čemu se vlastně doopravdy chcete věnovat s nejvyšší mírou motivace.

V různých etapách života se přitom vnitřní motivace mění a vaše potřeby získávají odlišné hodnoty. Rozhodně mějte na paměti, že když se vás někdo zeptá, proč něco děláte, neodpovídejte podle společensky očekávaných důvodů. Vaše hnací síla je totiž vyloženě egoistická, protože se v prvé řadě snažíte o uspokojení svých potřeb.

V koučovacím kurzu pod vedením Markéty Hamrlové se kromě jiného naučíte zlepšit svoji vůli i motivaci.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here