Jak využít více z naší mozkové kapacity

0
4754

Toužíte lépe využívat potenciál vašeho mozku? Pak zkuste nevšední Kreslení pravou mozkovou hemisférou (PMH), které vám k tomu může dopomoci.

7výstupní portrét

Tuto metodu vypracovala americká profesorka Betty Edwards. Učila kreslení na střední škole, kde i jinak šikovným studentům trvalo dlouho, než zvládli nakreslit věc, kterou měli před očima. Po určité době výuky však nastal zlom, načež studenti zvládali kreslení s lehkostí. Podle jejich slov najednou viděli věci jinak. Začala tedy usilovně přemýšlet, jak tuto fázi urychlit.

Pozorně sledovala, co se děje, když sama kreslí. Uvědomila si při tom, že nemůže současně kreslit a mluvit. Při bádání se opírala o výsledky výzkumu neurobiologa Rogera W. Sperryho, který popsal odlišné způsoby fungování levé a pravé poloviny mozku.

Náš mozek se skládá ze dvou spojených polovin (hemisfér), přičemž každá vykonává zcela odlišné funkce. Levá hemisféra (L-mód) je analytická, verbální, postupná; ovládá řeč a pojem o čase. Pravá polovina (R-mód) je vizuální, vnímavá, souběžná; podporuje kreativitu a neomezenost. Betty Edwards na tom založila své metody kreslení, o kterých vydala i knihu.

Název Kreslení pravou mozkovou hemisférou je spíše reklamním tahákem. Nemůžeme totiž vypnout polovinu mozku a používat pouze tu druhou, ale právě naopak. Toto kreslení nám pomáhá více propojit a vzájemně synchronizovat činnost obou hemisfér, zejména však podpořit aktivitu PMH, která je v našem racionálně fungujícím životě spíše potlačená.

Kreslení PMH nás učí kreslit přirozenou cestou a bez stresu. Díky praktickým cvičením se aktivuje činnost PMH, tedy centrum tvůrčích schopností. Zbavíme se omezení, která blokují naši kreativitu. Toto „nové vidění reality“ pak můžeme využít i při řešení každodenních situací. Mezi další výhody patří relaxace a uvolnění se od každodenního stresu.

Děti většinou žijí v PMH, ale jakmile jim někdo (např. ve škole) řekne, že neumí kreslit, zpívat, apod., kontrolní systém v LMH razantně změní jejich vnímání světa. Pro úspěšné propojení obou hemisfér se potřebujeme naučit umlčet hlídače v LMH. Jakmile uvěříme, že něco neumíme, ovládá nás LMH, která doslova blokuje naše jinak neomezené schopnosti.

Kreslení nezávisí na talentu, ale na vnitřní integritě, otevření se zapomenutým možnostem. Kreativitu můžeme postupně rozvíjet. Už během dvou dnů kurzu kreslení PMH lze zvládnout to, co se běžnou výukou studenti učí rokKdyž přepneme do PMH, LMH nás nechá vnímat svět takový, jaký je.

Stačí předložit mozku hloupý nebo nudný úkol, který verbální analytický mód odmítne, načež člověk realisticky zobrazí to, co vidí. Od počátečních „dětských malůvek“ přirozenou a nenásilnou formou dojdeme k nádherné kresbě. Komplexní a ucelené dovednosti se časem stávají automatické.

Díky této znovu probuzené dovednosti se naučíme využívat větší část našeho mozku. Toho se hojně využívá i ve firmách, ať při teambuildingu, nebo přímo při řešení pracovních úkolů (střídá se kreslení a řešení úkolů). Otevřením prostoru kreativitě nás logicky napadá mnoho nových řešení, a proto lze kreslení využít i při zdánlivě nesouvisejících aktivitách, např. ve škole, na školících kurzech velkých společností, při psaní knih, atd.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here